Chỉ thị 08/CT-UBND

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2010 về tăng cường chỉ đạo thực hiện Bộ Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/CT-UBND thực hiện bộ luật lao động luật bảo hiểm xã hội Vĩnh Long 2010


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Vĩnh Long, ngày 17 tháng 6 năm 2010.

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG, LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI.

Trong những năm qua Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Bộ Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và việc tổ chức thực hiện Bộ Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh đã từng bước đi vào nề nếp, từ đó quyền lợi người lao động được bảo đảm, góp phần ổn định xã hội.

Tuy nhiên, việc thực hiện các quy định của Bộ Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội ở một số cơ quan, ban, ngành nhất là khu vực sản xuất kinh doanh chưa được thực hiện nghiêm túc, cụ thể như:

- Một số doanh nghiệp chưa thực hiện ký kết hợp đồng lao động đầy đủ với người lao động, một số lao động làm việc có tính chất lâu dài nhưng chỉ được ký hợp đồng lao động thời vụ.

- Việc ký kết hợp đồng lao động và lập sổ lao động còn chậm, một số đơn vị chưa ký thỏa ước lao động tập thể, việc thành lập hội đồng hòa giải cơ sở chưa được thực hiện một cách tích cực.

- Còn nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh chưa xây dựng nội qui lao động, thỏa ước lao động, chưa xây dựng thang bảng lương.

Ngoài ra, việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp không đủ số lao động theo quy định; mức lương tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thấp hơn mức lương thực tế của người lao động được lãnh; việc chậm nộp bảo hiểm xã hội còn xảy ra ở nhiều cơ quan, doanh nghiệp,…làm thiệt hại quyền lợi của người lao động.

Để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và thực hiện tốt Bộ Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội:

a. Chủ trì và thường xuyên phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Vĩnh Long, các cơ quan thông tin đại chúng như Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long, … đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến Bộ Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội sâu rộng trong nhân dân để mọi người dân hiểu và tự nguyện thực hiện.

b. Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng, thực hiện thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Bộ Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội đối với các cơ quan, các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế đóng trên địa bàn tỉnh.

2. Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Vĩnh Long:

a. Tổ chức tuyên truyền Luật Bảo hiểm xã hội đến các cơ quan, đơn vị sản xuất kinh doanh có thuê mướn lao động nhằm nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động về quyền, lợi ích trong việc tham gia Bảo hiểm xã hội, để họ tự giác tham gia cũng như giải quyết đúng các quyền lợi cho người lao động.

b. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc trích nộp, thanh quyết toán trong việc giải quyết các chế độ theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định.

c. Theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội và hàng năm có báo cáo tổng kết đánh giá cụ thể để tìm nguyên nhân khắc phục những tồn tại thiếu sót; nhân rộng điển hình, chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với cơ quan chức năng xem xét, đề nghị khen thưởng những đơn vị thực hiện tốt Luật Bảo hiểm xã hội theo qui định.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện Bộ Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội đối với các cơ quan, đơn vị sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn huyện, thành phố, cụ thể như:

- Kiểm tra đối với các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã, …thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

- Tổ chức kiểm tra các đơn vị sản xuất kinh doanh có thuê mướn sử dụng dưới 50 lao động (trừ những doanh nghiệp thuộc kế hoạch thanh tra kiểm tra của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

4. Rà soát chấp hành Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội:

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, giám đốc các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế đóng trên địa bàn tỉnh:

- Tổ chức rà soát lại việc thực hiện Bộ Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội của cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp mình. Nếu trong việc thực hiện còn thiếu sót, tồn tại, như: số lao động chưa được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, chưa ký hợp đồng lao động, chưa xây dựng thang bảng lương, nội qui lao động, … thì cần tiến hành tổ chức thực hiện theo qui định.

- Những cơ quan, đơn vị chậm nộp bảo hiểm xã hội, cần có kế hoạch nộp đủ số đã nợ và hàng tháng trích nộp về cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Đồng thời, cần có sự kết hợp chặt chẽ với cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội để giải quyết kịp thời chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

5. Thực hiện chế độ báo cáo:

Hàng năm các cơ quan thực hiện thanh tra, kiểm tra Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, có trách nhiệm báo cáo 6 tháng và 01 năm về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 10 tháng 6; báo cáo năm gửi trước ngày 15 tháng 11 hàng năm)./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBT;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- LĐVP.UBND tỉnh;
- Phòng VHXH;
- Lưu: VT, 3.8.2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Xuân

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/06/2010
Ngày hiệu lực17/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 08/CT-UBND thực hiện bộ luật lao động luật bảo hiểm xã hội Vĩnh Long 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/CT-UBND thực hiện bộ luật lao động luật bảo hiểm xã hội Vĩnh Long 2010
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýLê Thanh Xuân
        Ngày ban hành17/06/2010
        Ngày hiệu lực17/06/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 08/CT-UBND thực hiện bộ luật lao động luật bảo hiểm xã hội Vĩnh Long 2010

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/CT-UBND thực hiện bộ luật lao động luật bảo hiểm xã hội Vĩnh Long 2010

             • 17/06/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/06/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực