Chỉ thị 08/CT-UBND

Chỉ thị 08/CT-UBND về tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 tại tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/CT-UBND tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia Thái Bình 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Thái Bình, ngày 21 tháng 04 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ TỔ CHỨC KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016 TẠI TỈNH THÁI BÌNH.

Thực hiện Văn bản số 525/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 03/02/2016 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc tổ chức Kì thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016; Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 02/2016/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia (Quy chế); Quyết định số 769/QĐ-BGDĐT ngày 15/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ cho các cơ sở giáo dục đại học chủ trì tổ chức cụm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016; Quyết định số 770/QĐ-BGDĐT ngày 15/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ cho các Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức cụm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016.

Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 (Kỳ thi) diễn ra trong các ngày: 01, 02, 03, 04/7; trên địa bàn tỉnh Thái Bình có cụm thi số 32 (Cụm thi cho các thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng) do trường Đại học Y Dược Thái Bình chủ trì, với khoảng 13.000 thí sinh và cụm thi số 23 (Cụm thi cho các thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT) do Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình chủ trì, với khoảng 3.000 thí sinh.

Để Kỳ thi bo đảm an toàn, nghiêm túc, chất lượng, đúng Quy chế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc sở, thủ trưởng ban, ngành đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Giám đốc Công ty điện lực Thái Bình, Giám đốc Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch Thái Bình, Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, trường Đại học Y Dược Thái Bình thực hiện tốt một số công việc sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan:

- Tổ chức phổ biến rộng rãi đến cán bộ, giáo viên và học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 12 về Quy chế thi THPT, Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2016 và các quy định, hướng dẫn liên quan đến Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016; bảo đảm tất cả cán bộ, giáo viên và thí sinh nắm vững qui chế khi tham gia Kỳ thi;

- Thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình theo biên chế năm học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; Tổ chức ôn tập chu đáo, hiệu quả cho học sinh. Nghiêm cấm việc cắt xén chương trình, ép buộc học sinh học thêm không đúng quy định; Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và tổ chức ôn luyện cho học sinh trong các trường khi THPT trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp với trường Đại học Y Dược Thái Bình và các Sở, ngành đơn vị có liên quan chỉ đạo và bố trí các điểm thi; bảo đảm các điều kiện cần thiết về giao thông, đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh và người nhà thí sinh; vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác bảo vệ, an ninh trật tự tại các điểm thi;

- Phối hợp với trường Đại học Y Dược Thái Bình; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các đơn vị liên quan hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh là con em gia đình chính sách, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, ở xa tham dự Kỳ thi; đặc biệt không đthí sinh phải bỏ thi vì điều kiện kinh tế hay đi lại khó khăn.

- Quản lý, giáo dục cán bộ, giáo viên và học sinh chp hành nghiêm túc các quy định hiện hành; không để phát sinh các tiêu cực trong thi cử, dạy thêm học thêm và tạm thu;

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục đào tạo trong ngành được tổ chức điểm thi chỉnh trang cơ sở vật chất, phòng thi và các đồ dùng cần thiết; xây dựng kế hoạch hậu cần, tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có phục vụ Hội đồng thi và giám thị coi thi; Huy động đoàn viên, thanh niên tham gia lực lượng thanh niên tình nguyện phục vụ Kỳ thi.

- Cử cán bộ, giáo viên THPT tham gia (coi thi, chấm thi...) phục vụ kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 tại tỉnh Thái Bình theo yêu cầu của trường Đại học Y Dược Thái Bình.

2. Trường Đại học Y Dược Thái Bình:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân tnh thành lập Ban Chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 tại tỉnh Thái Bình; xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức Kỳ thi trình Trưởng Ban Chỉ đạo phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện

- Làm tốt công tác chuẩn bị, bố trí đầy đủ đội ngũ cán bộ, giám thị đảm bảo chất lượng, đủ tiêu chuẩn tham gia trong các hoạt động của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016;

- Nghiêm túc triển khai việc tập huấn, quán triệt nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên được cử tham gia vào các hoạt động của Kỳ thi, đặc biệt là đối với cán bộ tham gia coi, chấm thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016;

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật báo cáo Ban Chỉ đạo để xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong thời gian diễn ra kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 tại tỉnh Thái Bình.

- Tổng hợp dự toán kinh phí phục vụ Kỳ thi báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Công an tỉnh: Btrí lực lượng, bảo đảm an ninh trật tự tại các địa điểm thi, chấm thi, in sao đề thi...và trong suốt quá trình tổ chức Kỳ thi; có biện pháp quản lý phòng ngừa các hành vi vi phạm quy chế thi, có phương án và kịp thời xử lý các hiện tượng tiêu cực như tung tin thất thiệt, bán đề giả, đưa tài liệu vào phòng thi, đe dọa giám thị.... Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị có liên quan tổ chức giao thông hợp lý, tăng cường lực lượng đảm bảo phương tiện giao thông với chất lượng tốt để phục vụ thí sinh và người nhà thí sinh. Tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông tại các bến xe, các nút giao thông có khnăng ùn tắc, đề phòng và ngăn chn kịp thời các hành động gây cản trở giao thông.

4. Sở Giao thông Vận tải: Phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch bảo đảm cho các tuyến giao thông được thông suốt; chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải và các đơn vị liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thí sinh và người nhà thí sinh, không tăng giá, ép giá cước vận tải.

5. Công ty Điện lực tỉnh, Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Thái Bình bảo đảm cung cấp điện, nước ổn định cho Kỳ thi.

6. Sở Y tế phối hợp với Sở Công Thương đảm bảo an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm, làm tốt công tác vệ sinh môi trường, tuyệt đối không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh trong thời gian diễn ra Kỳ thi.

7. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình và các đơn vị có liên quan: Tăng cường tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các quy định mới về kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 tại tỉnh Thái Bình; đảm bo thông tin thông suốt trong Kỳ thi; Chỉ đạo Bưu điện tỉnh chuyn phát kịp thời, an toàn các n phẩm liên quan đến Kỳ thi.

8. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh chủ trì, phối kết hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức đội ngũ tình nguyện viên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện hỗ trợ nơi ăn nghỉ, phương tiện đi lại...; tổ chức đón tiếp ban đầu, hướng dẫn thí sinh và người nhà..., đảm bảo 100% thí sinh về dự thi có nơi ăn, nghỉ thuận tiện và làm thủ tục đăng ký dự thi nhanh chóng, chính xác, kịp thời; Phối hợp với Đoàn thanh niên Công an tỉnh làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự tại các điểm tình nguyện, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các thí sinh và người nhà thí sinh đến dự thi trên địa bàn.

9. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, trường Đại học Y Dược Thái Bình chỉ đạo các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch hậu cần hỗ trợ bố trí nơi ăn, nghỉ cho thí sinh và người nhà thí sinh; xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham dự kỳ thi tại địa phương mình.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố nơi có tổ chức điểm thi thành lập Ban Tổ chức Kỳ thi trên địa bàn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố làm trưởng Ban, thành viên là lãnh đạo các ban, ngành liên quan; Ban Tổ chức xây dựng Kế hoạch chi tiết, tổng thể để phối hợp với Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành có liên quan tổ chức kỳ thi trên địa bàn đảm bảo an toàn, đúng Quy chế. Quyết định thành lập Ban Tổ chức và Kế hoạch tổ chức thực hiện gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo Kỳ thi của tnh.

10. Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp; Trường Chính trị tnh; Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố và các huyện (nơi được lựa chọn bố trí điểm thi) xây dựng kế hoạch, sắp xếp lịch học phù hợp để cho học viên, sinh viên không phải đến trường trong những ngày diễn ra Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 tại tỉnh Thái Bình.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Y Dược Thái Bình theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này và thường xuyên báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chỉ thị này phổ biến tới các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các địa phương; cơ sở giáo dục và đào tạo; toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh khối THPT trong toàn tỉnh

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành ph
;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Lưu;
VT, KGVX, TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2016
Ngày hiệu lực21/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 08/CT-UBND tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia Thái Bình 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/CT-UBND tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia Thái Bình 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýNguyễn Hồng Diên
        Ngày ban hành21/04/2016
        Ngày hiệu lực21/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 08/CT-UBND tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia Thái Bình 2016

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/CT-UBND tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia Thái Bình 2016

           • 21/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực