Chỉ thị 08/CT-UBND

Chỉ thị 08/CT-UBND về tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/CT-UBND tổ chức thực hiện tổng điều tra nông thôn nông nghiệp thủy sản Sơn La 2016


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Sơn La, ngày 29 tháng 4 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CUỘC TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN NĂM 2016

Ngày 31 tháng 7 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1225/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 vào thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 2016 nhằm thu thập thông tin cơ bản về nông nghiệp, nông dân và nông thôn phục vụ việc đánh giá và xây dựng kế hoạch, hoạch định chính sách và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và của từng địa phương.

Để đảm bảo cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn tỉnh Sơn La thực hiện đúng kế hoạch và phương án Tổng điều tra của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị như sau:

1. Cục Thống kê tỉnh, cơ quan thường trực của cuộc Tổng điều tra, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo phương án và kế hoạch của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ điều tra cho Ban Chỉ đạo, tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo cấp huyện; xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra, giám sát các nội dung công việc thực hiện trong cuộc Tổng điều tra, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh truyền hình tỉnh và các sở ngành khác liên quan để kết quả cuộc Tổng điều tra đạt hiệu quả cao nhất.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Sơn La, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh và Đài Phát thanh truyền hình các huyện, thành phố phối hợp với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, kế hoạch Tổng điều tra một cách thường xuyên, sâu rộng để mọi người dân, các tổ chức, đối tượng điều tra hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra để phối hợp với lực lượng điều tra kê khai đúng, đầy đủ thông tin các nội dung điều tra vào phiếu điều tra.

3. Các sở, ngành khác theo chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, phối hợp với cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh để hoàn thành tốt công tác Tổng điều tra theo sự phân công của Ban Chỉ đạo tỉnh, đồng thời cung cấp thông tin có liên quan đến nội dung Tổng điều tra theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo tỉnh.

4. Giám đốc các doanh nghiệp, chủ trang trại sản xuất kinh doanh và dịch vụ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản có trách nhiệm chỉ đạo cho các bộ phận nghiệp vụ liên quan phối hợp với điều tra viên kê khai đầy đủ, chính xác các nội dung, yêu cầu của phiếu điều tra.

5. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, chỉ đạo Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra huyện, thành phố triển khai cuộc Tổng điều tra trên địa bàn theo tiến độ qui định, tổ chức tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra kịp thời để các đối tượng được phỏng vấn cung cấp thông tin hiểu được tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra để cung cấp thông tin chính xác cho điều tra viên ghi phiếu điều tra theo đúng quy trình phỏng vấn phương án Tổng điều tra quy định.

6. Ban Thi đua khen thưởng tỉnh phối hợp với Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng cho cuộc Tổng điều tra, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, triển khai trên phạm vi rộng cần được tập trung chỉ đạo trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản các cấp, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc các doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 đảm bảo cho công tác Tổng điều tra được triển khai và thực hiện đúng Kế hoạch, đạt yêu cầu về chất lượng thông tin thu thập được ở mức cao nhất./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- BCĐ TĐT Trung ương;
- Thường trực tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Thường trực UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh;
- Cục Thống kê;
- Sở Nội vụ (Ban Thi đua khen thưởng tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Báo Sơn La, Đài Phát thanh - TH tỉnh;
- Chi cục Thống kê các huyện, thành phố;
- Chuyên viên các Khối;
- Lưu: VT, Mạnh-KT, 70 bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Minh Hùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2016
Ngày hiệu lực29/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 08/CT-UBND tổ chức thực hiện tổng điều tra nông thôn nông nghiệp thủy sản Sơn La 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/CT-UBND tổ chức thực hiện tổng điều tra nông thôn nông nghiệp thủy sản Sơn La 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýLò Minh Hùng
        Ngày ban hành29/04/2016
        Ngày hiệu lực29/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 08/CT-UBND tổ chức thực hiện tổng điều tra nông thôn nông nghiệp thủy sản Sơn La 2016

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/CT-UBND tổ chức thực hiện tổng điều tra nông thôn nông nghiệp thủy sản Sơn La 2016

             • 29/04/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/04/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực