Chỉ thị 09/2001/CT-UB

Chỉ thị 09/2001/CT-UB về bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy do tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 09/2001/CT-UB bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe máy Kon Tum


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2001/CT-UB

Kon Tum, ngày 29 tháng 5 năm 2001

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC BẮT BUỘC ĐỘI MŨ BẢO HIỂM KHI ĐI MÔ TÔ, XE MÁY

Thực hiện Nghị quyết số 02/2001/NQ-CP ngày 02/3/2001 của Chính phủ; Chỉ thị số 08/2001/CT-TTg ngày 27/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung thực hiện một số biện pháp nhằm hạn chế tai nạn giao thông; Thông tư số 08/2001/TT-BGTVT ngày 16/5/2001 của Bộ giao thông vận tải về việc hướng dẫn đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện, thị xã thực hiện một số việc sau:

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan đơn vị và nhân dân trên địa bàn quy định của Chính Phủ về bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, cụ thể là từ ngày 01/6/2001 người ngồi trên mô tô, xe máy khi đi trên đường bộ thuộc địa bàn tỉnh (bao gồm quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện, đường xã) đều phải đội mũ bảo hiểm.

Những người có trách nhiệm cần phải kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những người vi phạm.

2. Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức của các cơ quan Nhà nước, Đoàn thể xã hội, Đơn vị kinh tế, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên phải gương mẫu thực hiện việc đội mũ bảo hiểm (kể cả khi ngồi trên mô tô, xe máy đi trên đường nội thị). Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo vận động và theo dõi việc đội mũ bảo hiểm đối với cán bộ, công chức, công nhân, viên chức của cơ quan đơn vị mình, đồng thời coi việc chấp hành đội mũ bảo hiểm của cán bộ, công chức, công nhân, viên chức là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá công tác thi đua, khen thưởng hàng năm.

3. Công an tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông duy trì thường xuyên công tác kiểm soát, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật đối với những người vi phạm chủ trương bắt buộc đội mũ bảo hiểm (trước mắt, đối với những người ngồi trên mô tô, xe máy đi trên các tuyến đường trong nội thị thì chưa xử phạt, chỉ nhắc nhở).

4. Sở Giáo dục và đào tạo chủ trì và phối hợp Sở Tư pháp, các Ban, Ngành, Đoàn thể, UBND các huyện, thị xã tổ chức kiểm tra ở tất cả các trường học việc đi mô tô, xe máy của học sinh, đồng thời có trách nhiệm xử lý đối với những học sinh không thực hiện đúng các quy định của pháp luật về độ tuổi và loại mô tô, xe máy được sử dụng và đội mũ bảo hiểm; Chỉ đạo các trường học thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào thi đua bảo đảm an toàn giao thông trong học sinh, sinh viên bằng nhiều hình thức sinh động để thu hút học sinh, sinh viên tham gia.

5. Sở giao thông vận tải có trách nhiệm nhanh chóng tổ chức cắm các biển báo hiệu phân định ranh giới phạm vi nội thị trên các tuyến đường để mọi người biết, thực hiện đồng thời phục vụ cho việc xử lý vi phạm (theo văn bản số 1533/GTVT-PCVT ngày 18/5/2001 của Bộ Giao thông vận tải).

6. Chi cục Quản lý thị trường có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan hữu quan tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý các cá nhân, tổ chức bán các loại mũ bảo hiểm không đúng tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của pháp luật.

Ban An toàn giao thông tỉnh thường xuyên đôn đốc, theo dõi việc các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện, thị xã thực hiện Chỉ thị và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh định kỳ hàng quý, năm./.

 

 

Nơi nhận :
- Chính Phủ
- Uỷ ban ATGTQG
- Thường vụ Tỉnh uỷ
- Thường trực HĐND tỉnh
- Chủ tịch - các PCT-UBND tỉnh
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh
- Thường trực HĐND các huyện, thị xã
- UBND các huyện, thị xã
- Toà án nhân dân tỉnh
- Báo Kon Tum, Đài PT-TH tỉnh
- Văn phòng tỉnh Uỷ
- Lưu: VT-GT

TM. UBND TỈNH KON TUM
CHỦ TỊCH
Y Vêng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2001/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu09/2001/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/05/2001
Ngày hiệu lực29/05/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2001/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 09/2001/CT-UB bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe máy Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 09/2001/CT-UB bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe máy Kon Tum
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu09/2001/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýY Vêng
        Ngày ban hành29/05/2001
        Ngày hiệu lực29/05/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 09/2001/CT-UB bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe máy Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 09/2001/CT-UB bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe máy Kon Tum

           • 29/05/2001

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/05/2001

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực