Chỉ thị 09/2007/CT-UBND

Chỉ thị 09/2007/CT-UBND về công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai năm 2007 do tỉnh Quảng Trị ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 09/2007/CT-UBND phòng chống lụt bão cứu nạn 2007 Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2007/CT-UBND

Đông Hà, ngày 24 tháng 7 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO, TÌM KIẾM CỨU NẠN VÀ GIẢM NHẸ THIÊN TAI NĂM 2007

Thực hiện Chỉ thị số 08/2007/CT-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường công tác Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2007; để chủ động trong công tác Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất do thiên tai gây ra, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các đơn vị trên địa bàn thực hiện tốt những công việc sau đây:

1. Tổ chức tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác Phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai năm 2006 và các năm trước đây. Trên cơ sở đó rà soát lại các phương án phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của Ban, ngành, địa phương mình để xây dựng phương án phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai năm 2007 phù hợp với tình hình đặc điểm từng khu vực, từng địa phương, từng Ban, ngành, đơn vị; đảm bảo sự thống nhất chỉ đạo từ tỉnh đến tận cơ sở, đồng thời phải có sự phối hợp chặt chẽ trong chỉ huy, chỉ đạo, điều hành nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp để chủ động xử lý, đối phó kịp thời trong mọi tình huống.

2. Khẩn trương củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn ở các cấp, các ngành theo hướng gọn, mạnh; phân công công việc và địa bàn cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ huy để thực hiện công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện việc phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch và các phương án đề ra.

3. Củng cố hệ thống dự báo, cảnh báo, mạng lưới thông tin liên lạc từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo thông tin 2 chiều luôn luôn thông suốt trong mọi tình huống. Thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban trong mùa lụt, bão. Tổ chức và duy trì chặt chẽ chế độ thường trực 24h/24h, nắm thông tin báo cáo kịp thời theo quy định để xử lý có hiệu quả khi có các tình huống tai nạn, thiên tai.

4. Quán triệt tổ chức thực hiện có hiệu quả phương châm 4 tại chỗ (Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ; kinh phí, hậu cần tại chỗ). Các Sở, Ban, ngành, chính quyền các địa phương rà soát lại các phương án phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn thật cụ thể; phải có kế hoạch phối hợp chặt chẽ các lực lượng, chỉ đạo kịp thời đồng bộ để phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai.

5. Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh:

Kiện toàn bộ máy Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác Phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai năm 2007; kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện tốt công tác Phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2007; chỉ huy, chỉ đạo, điều hành, xử lý kịp thời, có hiệu quả với thiên tai, lụt, bão xảy ra.

6. UBND, Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã có trách nhiệm:

- Theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến của lụt, bão; chủ động tổ chức việc phòng, chống, xây dựng phương án cứu hộ, cứu nạn trước khi thiên tai xẩy ra trên địa bàn mình quản lý;

- Phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý nhà nước về công tác Phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn cho cấp xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị. Kiểm tra, rà soát, xác định cụ thể về số lượng, chủng loại phương tiện, vật tư phòng, chống lụt, bão và các trang bị, phương tiện thiết yếu phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn hiện có trên địa bàn; trên cơ sở đó có kế hoạch bổ sung nhằm đảm bảo đủ cơ số cần thiết để có thể huy động kịp thời khi có thiên tai, sự cố xẩy ra. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm chủ động huy động các nguồn lực của địa phương theo quy định để làm tốt công tác Phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai xẩy ra trên địa bàn;

- Xây dựng phương án và cụ thể hóa việc tổ chức phòng tránh, di dời người và tài sản ở vùng sâu, vùng ven sông, ven biển, vùng có nguy cơ xẩy ra lũ quét, triều cường, sạt lở, sụt lún đất đến vị trí an toàn tại chỗ hoặc khu tạm trú; thường xuyên nắm bắt tình hình diễn biến của thiên tai để chủ động cảnh báo, thông tin kịp thời đến các xã, phường, thôn, bản để người dân biết, chủ động đối phó; kiên quyết di dời dân đến nơi an toàn khi thời tiết nguy hiểm nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người;

- Các huyện ven biển có phương án kiểm tra và kế hoạch chi tiết để chủ động trong việc nắm bắt và thông tin đối với các tàu thuyền ra khơi và trở về khi có bão và áp thấp nhiệt đới xẩy ra nhất là tàu đánh bắt xa bờ để có biện pháp đảm bảo an toàn cho tàu, thuyền và ngư dân; xây dựng phương án cụ thể để đối phó với các tình huống bất lợi nhất khi có bão, lũ và triều cường cùng xẩy ra, giúp nhân dân chủ động phòng, tránh để hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất;

- Các huyện, thị xã có hồ đập, đê điều thủy lợi phải phối hợp với cơ quan quản lý tổ chức kiểm tra, phát hiện các dấu hiệu hư hỏng để có kế hoạch sửa chữa xong trước mùa lụt, bão, có phương án chống tràn cho các công trình, đảm bảo an toàn công trình và đảm bảo an toàn cho các khu vực dân cư ở hạ lưu;

- Các huyện, thị xã phải có kế hoạch dự trữ lương thực (Gạo, mỳ ăn liền…) và các nhu yếu phẩm khác để cứu trợ cho nhân dân khi cần thiết; chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí khác theo quy định để phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định sản xuất và đời sống nhân dân; đồng thời phải quan tâm, hỗ trợ, kiên quyết không được để người dân vùng thiên tai nào bị đói; đối với nhân dân vùng thường xuyên bị ngập lụt, mỗi hộ phải dự trữ lương thực và các mặt hàng thiết yếu đủ dùng từ 05- 07 ngày;

- Các địa phương có điều kiện cần tổ chức tập huấn, diễn tập cho các lực lượng làm công tác Phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn; chủ động xây dựng phương án huy động lực lượng, phương tiện trên địa bàn đối phó và khắc phục lụt, bão ở những nơi trọng điểm để rút kinh nghiệm ứng dụng rộng rãi các nơi khác.

7. Các Sở, Ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo toàn ngành phối hợp với các địa phương tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng các công trình đê điều, hồ chứa thuộc chức năng quản lý của ngành; có kế hoạch gia cố, tu bổ xong trước mùa bão, lụt; chỉ đạo các địa phương xây dựng phương án bảo vệ sản xuất, hạn chế tổn thất do lụt, bão gây ra; có phương án chuẩn bị giống, cây con phục vụ nhân dân sau lụt bão; có kế hoạch chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm phát sinh do lụt, bão; đồng thời có kế hoạch tích nước cho các hồ chứa hợp lý để phục vụ sản xuất năm tới. Chủ động làm việc với công ty Thủy điện Quảng Trị để báo cáo UBND tỉnh điều tiết phòng lũ hồ chứa Rào Quán đúng quy định, phòng ngừa thiệt hại do điều tiết lũ của hồ gây ra;

- Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn tỉnh: Cần phối hợp với Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để tăng thời lượng dự báo, cảnh báo sớm khả năng xuất hiện và diễn biến của các tình huống bất thường, phức tạp của thời tiết, khí hậu để phục vụ công tác chỉ đạo phòng, chống của UBND tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh;

- Giao Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, sở Thủy sản, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh: Phối hợp với các địa phương lập phương án nắm bắt, theo dõi và thông tin kịp thời các phương tiện đánh bắt trên biển khi có sự cố về người và phương tiện xẩy ra;

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sư đoàn 968, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản: Xây dựng các phương án bố trí, chuẩn bị lực lượng, phương tiện cần thiết để sẵn sàng tham gia giúp đỡ dân di dời, ứng cứu và xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp về lũ, bão và công tác tìm kiếm cứu nạn để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân;

- Công an tỉnh: Phối hợp với chính quyền các địa phương và các ngành liên quan có phương án đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn xã hội khi có thiên tai, lụt bão xẩy ra; huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với các lực lượng khác để tham gia cứu hộ, cứu nạn giúp nhân dân hạn chế tổn thất do lụt bão gây ra;

- Sở Thủy sản: Quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản và bố trí thời vụ nuôi trồng hợp lý để tránh lũ, lụt gây tổn thất cho sản xuất; phối hợp với UBND các huyện ven biển và Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định đảm bảo an toàn cho người và phương tiện nghề cá hoạt động trên sông, trên biển;

- Bưu điện tỉnh: Phải đảm bảo cho mạng thông tin phòng, chống lụt, bão luôn luôn thông suốt trong mọi tình huống, nhất là các vùng sâu, vùng xa, vùng bị ngập lụt;

- Sở Giao thông- Vận tải: Chỉ đạo toàn ngành chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để tham gia ứng cứu và xử lý kịp thời khi các công trình cầu, đường và các công trình giao thông khác bị hư hỏng, đảm bảo giao thông thông suốt trong mùa mưa bão, đặc biệt là các tuyến đường giao thông chính, quan trọng và an toàn đối với các tuyến đường khác trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo tiến độ thi công các công trình đảm bảo an toàn vượt lũ;

- Sở Y tế: Có kế hoạch chỉ đạo toàn ngành chuẩn bị đầy đủ điều kiện để cấp cứu khi thiên tai xẩy ra và phòng, chống dịch bệnh cho nhân dân, kịp thời dập tắt các ổ dịch bệnh, làm sạch môi trường, hướng dẫn nhân dân làm sạch nguồn nước sinh hoạt sau lụt, bão;

- Sở Thương mại- Du lịch: Có kế hoạch chỉ đạo các doanh nghiệp dự trữ và cung ứng các mặt hàng thiết yếu cho các vùng sâu, vùng xa trước mùa lụt, bão, đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân;

- Sở Lao động- Thương binh và Xã hội: Phối hợp với các lực lượng khác (Hội Chữ thập đỏ tỉnh, thanh niên tình nguyện…) triển khai tốt công tác cứu trợ cho nhân dân bằng các nguồn trợ cấp đột xuất khi có lụt, bão xẩy ra;

- Các cơ quan thông tin đại chúng: Cần theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thiên tai lụt, bão; tăng cường thời lượng thông tin về tình hình diễn biến thiên tai, các chủ trương, mệnh lệnh, chỉ thị chỉ đạo công tác Phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của Trung ương và địa phương;

- Các Sở, cơ quan Ban ngành khác: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo làm tốt công tác Phòng, chống lụt, bão của ngành, đơn vị mình. Ngoài ra, phải có kế hoạch, phương án sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư cần thiết để cùng phối hợp ứng cứu, cứu hộ khi có lệnh điều động của Trưởng Ban Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh: Tổ chức theo dõi và báo cáo tình hình diễn biến của lũ, bão và thiệt hại do lũ, bão gây ra về Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và các Bộ ngành liên quan để kịp phục vụ công tác chỉ đạo của tỉnh và Trung ương.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện. Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị và báo cáo kết quả về UBND tỉnh./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu09/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/07/2007
Ngày hiệu lực03/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 09/2007/CT-UBND phòng chống lụt bão cứu nạn 2007 Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 09/2007/CT-UBND phòng chống lụt bão cứu nạn 2007 Quảng Trị
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu09/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýLê Hữu Phúc
        Ngày ban hành24/07/2007
        Ngày hiệu lực03/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 09/2007/CT-UBND phòng chống lụt bão cứu nạn 2007 Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 09/2007/CT-UBND phòng chống lụt bão cứu nạn 2007 Quảng Trị

           • 24/07/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/08/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực