Chỉ thị 09/2013/CT-UBND

Chỉ thị 09/2013/CT-UBND tăng cường thực hiện việc quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Chỉ thị 09/2013/CT-UBND quản lý kiểm soát chi ngân sách An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2013/CT-UBND

An Giang, ngày 08 tháng 08 năm 2013

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN VIỆC QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT CAM KẾT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Để phát huy hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước bằng cơ chế kiểm soát cam kết chi qua Kho bạc Nhà nước theo Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước và Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Tài chính:

- Tổ chức nhập dự toán chi thường xuyên, dự toán chi đầu tư theo kế hoạch vốn được giao hàng năm kịp thời trên hệ thống TABMIS để Kho bạc Nhà nước có đủ dự toán thực hiện cam kết chi.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước An Giang trong triển khai thực hiện quản lý và kiểm soát cam kết chi trên hệ thống TABMIS; phối hợp trong thực hiện phân bổ, điều chỉnh dự toán chi thường xuyên, dự toán chi đầu tư liên quan đến cam kết chi.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Theo chức năng của mình, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước An Giang trong việc phân bổ và kế hoạch vốn hàng năm liên quan đến cam kết chi.

3. Kho bạc Nhà nước An Giang:

- Tổ chức triển khai đến đơn vị sử dụng ngân sách, các chủ đầu tư về nghiệp vụ quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách qua Kho bạc Nhà nước.

- Phối hợp với đơn vị sử dụng ngân sách, các chủ đầu tư trong việc thực hiện cam kết chi ngân sách theo đúng quy định của Bộ Tài chính và các hướng dẫn của hệ thống Kho bạc Nhà nước; giải ngân kịp thời các khoản chi ngân sách, không để tồn đọng hồ sơ thanh toán hoặc chậm thanh toán do nguyên nhân triển khai thực hiện quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách.

- Phối hợp Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị sử dụng ngân sách trong xử lý các vướng mắc về quản lý, kiểm soát cam kết chi. Báo cáo kịp thời Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

4. Giám đốc các Sở, ngành cấp tỉnh: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng các quy định về quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước, đồng thời phối hợp với Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị mở tài khoản thực hiện đúng các quy định về cam kết chi ngân sách; không để chậm thanh toán do nguyên nhân chưa thực hiện đúng thủ tục cam kết chi ngân sách tại Kho bạc Nhà nước.

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Đôn đốc Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện nhập dự toán chi thường xuyên và dự toán chi đầu tư kịp thời trên hệ thống TABMIS ngay sau khi có quyết định giao dự toán, kế hoạch vốn.

- Chỉ đạo các đơn vị sử dụng ngân sách, các chủ đầu tư trên địa bàn thực hiện đúng các quy định về quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước trong thực hiện các thủ tục cam kết chi và rút ngân sách, hạn chế việc chậm thanh toán chuyển tiền cho các đơn vị cung cấp hàng hoá, nhà thầu do không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quy định về quản lý và kiểm soát cam kết chi theo đúng quy định của Bộ Tài chính.

6. Thủ trưởng các Ban quản lý dự án, chủ đầu tư, các đơn vị sử dụng ngân sách: Thực hiện đúng các quy định về quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước trong thực hiện các thủ tục cam kết chi và rút ngân sách theo đúng quy định của Bộ Tài chính.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Yêu cầu Giám đốc các Sở, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách và các chủ đầu tư phối hợp triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Kho bạc Nhà nước An Giang để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành đoàn thể tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước An Giang;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cục kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Website An Giang;
- Báo An Giang, Đài PTTH An Giang;
- Trung Tâm công báo và Tin học tỉnh;
- Lưu: VTLT, VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2013/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu09/2013/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2013
Ngày hiệu lực18/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2013/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 09/2013/CT-UBND quản lý kiểm soát chi ngân sách An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 09/2013/CT-UBND quản lý kiểm soát chi ngân sách An Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu09/2013/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýVương Bình Thạnh
        Ngày ban hành08/08/2013
        Ngày hiệu lực18/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 09/2013/CT-UBND quản lý kiểm soát chi ngân sách An Giang

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 09/2013/CT-UBND quản lý kiểm soát chi ngân sách An Giang

           • 08/08/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/08/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực