Chỉ thị 09/2015/CT-UBND

Chỉ thị 09/2015/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Chỉ thị 09/2015/CT-UBND quản lý vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2015/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 6 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 18 tháng 5 năm 2009, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Chỉ thị số 10/2009/CT-UBND về tăng cường quản lý nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Ủy ban nhân dân quận, huyện đã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp hàng ngàn vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Công an Thành phố đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố và các ngành chức năng tổ chức kiểm tra, phát hiện thu giữ nhiều vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do nhập khẩu, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép… góp phần cho công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

Tuy nhiên, công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ vẫn còn hình thức, chưa được duy trì thường xuyên do vậy hiệu quả thu hồi chưa cao; tình trạng mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép chưa được ngăn chặn triệt để; công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng tiền chất vật liệu nổ còn nhiều sơ hở, bất cập dẫn đến tình trạng gần đây một số thanh thiếu niên lên mạng tìm công thức chế tạo pháo, thuốc nổ rồi tìm mua hoá chất, tiền chất thuốc nổ đem về nhà ở, phòng trọ tự chế pháo, quả nổ dẫn đến cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng…

Để thực hiện nghiêm Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn Thành phố trong tình hình hiện nay, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ thị:

1. Công an Thành phố chủ trì phối hợp Bộ Tư lệnh Thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố thường xuyên có kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát, thống kê đầy đủ các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được mua sắm, trang bị và công tác quản lý, sử dụng, bảo quản tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được trang bị, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do cơ quan Công an - Quân sự cấp phép. Trên cơ sở kết quả kiểm tra và tự kiểm tra, các cơ quan, đơn vị được trang bị vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ làm rõ nguyên nhân và khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý, sử dụng; trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy tại chỗ đảm bảo duy trì điều kiện an toàn tuyệt đối cho các kho, tủ, hòm nơi cất giữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

a) Thường xuyên tổ chức các lớp huấn luyện, tập huấn, đào tạo về tính năng tác dụng, kỹ năng sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho các đơn vị trong và ngoài ngành thuộc đối tượng trang bị, sử dụng theo q uy định của pháp luật. Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

b) Chủ trì phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập Ban Chỉ đạo vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của Thành phố để tập trung chỉ đạo thống nhất.

2. Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thành phố, Bộ đội Biên phòng Thành phố, Cục Hải quan, Chi cục Quản lý thị trường Thành phố tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng sản xuất, tàng trữ, sử dụng trái phép và nhập lậu, mua bán, vận chuyển các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ vào Thành phố qua đường hàng không, hàng hải, bưu điện... Đối với các vi phạm nghiêm trọng phải khởi tố, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Bộ Tư lệnh Thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố thường xuyên phối hợp với Công an Thành phố tổ chức kiểm tra các cơ quan, xí nghiệp trước đây được trang bị, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do Công an hoặc Quân sự cấp phép; thu hồi vũ khí và giấy phép sử dụng của cơ quan, tổ chức không thuộc diện được phép trang bị theo quy định. Phối hợp với Hội Cựu chiến binh, tổ chức đoàn thể… vận động những người trước đây là Bộ đội, Công an (nhất là các đồng chí có quá trình tham gia chiến đấu tại các chiến trường) nay đã về hưu hoặc xuất ngũ còn lưu giữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ là chiến lợi phẩm hoặc được biếu tặng, giữ làm vật kỷ niệm thì giao nộp cho cơ quan Công an hoặc Quân sự để xử lý, tiêu hủy.

4. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân Thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức đưa ra xét xử lưu động một số vụ án nghiêm trọng về nhập khẩu, mua bán, vận chuyển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ hoặc các vụ án mà bọn tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây án để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

5. Sở Công Thương Thành phố chủ trì phối hợp với Sở, ngành và các cơ quan chức năng có liên quan xây dựng đề án thành lập chợ đầu mối kinh doanh hóa chất để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hóa chất. Chủ trì tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất nguy hiểm, tiền chất vật liệu nổ trên địa bàn Thành phố.

6. Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố, Đài Truyền hình Thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cũng như nguy cơ và tác hại của việc mua bán, vận chuyển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng trái phép, qua đó tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn Thành phố.

7. Công an Thành phố chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp Thành phố và các Sở, ngành có liên quan thường xuyên kiểm tra, rà soát các văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tham mưu, kiến nghị cơ quan chức năng bổ sung hoặc sửa đổi cho phù hợp với yêu cầu và tình hình chung của Thành phố.

8. Ủy ban nhân dân quận, huyện kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đối với các đơn vị chưa triển khai phải thành lập ngay Ban Chỉ đạo và xây dựng kế hoạch thực hiện; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tích cực phối hợp với lực lượng Công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong tình hình hiện nay; phát hiện tố giác các trường hợp vi phạm và tự nguyện, tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, hạn chế, làm giảm tối đa vũ khí còn trôi nổi ngoài xã hội.

Phối hợp với các Sở, ngành chức năng thực hiện điều tra, khảo sát phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất, tiền chất vật liệu nổ trên địa bàn đảm trách. Chỉ đạo các lực lượng chức năng có kế hoạch tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn hóa chất, an toàn phòng cháy, chữa cháy của các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất, tiền chất vật liệu nổ thuộc địa bàn quản lý.

9. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, các tổ chức, đoàn thể, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phải có trách nhiệm trong việc kiểm tra tại đơn vị, địa bàn mình phụ trách, kịp thời phát hiện, yêu cầu giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ không thuộc diện trang bị, sử dụng theo quy định của pháp luật.

10. Giao Công an Thành phố phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này. Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố theo đúng quy định.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế cho Chỉ thị số 10/2009/CT-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường quản lý nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Bộ Quốc phòng;
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP;
- Ủy ban MTTQ VN TP;
- Các Sở, ban, ngành và Đoàn thể TP;
- Viện Kiểm sát ND TP, Tòa án nhân dân TP;
- Ủy ban nhân dân quận, huyện;
- Các Báo, Đài Thành phố;
- VPUB: CPVP; Các Phòng CV;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, (NC/Di) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2015/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu09/2015/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/06/2015
Ngày hiệu lực15/06/2015
Ngày công báo15/06/2015
Số công báoSố 34
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2015/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 09/2015/CT-UBND quản lý vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Chỉ thị 09/2015/CT-UBND quản lý vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnChỉ thị
       Số hiệu09/2015/CT-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýLê Hoàng Quân
       Ngày ban hành05/06/2015
       Ngày hiệu lực15/06/2015
       Ngày công báo15/06/2015
       Số công báoSố 34
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 09/2015/CT-UBND quản lý vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 09/2015/CT-UBND quản lý vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ Hồ Chí Minh

            • 05/06/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/06/2015

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/06/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực