Chỉ thị 09/CT-BCT

Chỉ thị 09/CT-BCT năm 2008 về tăng cường thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ trong ngành công thương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 09/CT-BCT tăng cường thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ ngành công thương


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 09/CT-BCT

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG – PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ TRONG NGÀNH CÔNG THƯƠNG

Trong thời gian gần đây, tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có xu hướng gia tăng, đặc biệt là trong các lĩnh vực khai thác khoáng sản gây thiệt hại về người và tài sản. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình hình này là do công tác an toàn lao động chưa được quan tâm đúng mức; nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động còn hạn chế; ý thức chấp hành các quy định về an toàn lao động của người sử dụng lao động và người lao động còn thấp; công tác kiểm tra về an toàn lao động chưa được thường xuyên, kịp thời, đặc biệt là trong các lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ chưa được tiến hành thường xuyên và còn nhiều hạn chế; những hành vi vi phạm về an toàn lao động gây hậu quả nghiêm trọng chưa được xử lý nghiêm.

Thực hiện Chỉ thị số 10/2008/CT-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động và Chỉ thị số 18/2008/CT-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động khai thác các mỏ đá nhằm đảm bảo an toàn trong khai thác, để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động, góp phần ổn định và phát triển sản xuất, Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ thị:

1. Các doanh nghiệp thuộc ngành công thương

a) Thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

b) Rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy định, các biện pháp về an toàn để phù hợp với công nghệ, thiết bị, máy móc của doanh nghiệp.

c) Bố trí đủ cán bộ có năng lực, trình độ làm công tác an toàn, vệ sinh lao động.

d) Tổ chức tốt việc huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động, sử dụng lao động và cán bộ làm công tác an toàn theo quy định của pháp luật lao động.

e) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy trình, quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường; phát hiện và kịp thời báo cáo các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề xuất sửa đổi những quy định chưa hợp lý của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ hoặc bổ sung các quy định cần thiết khác.

2. Các Sở Công Thương

a) Tăng cường công tác quản lý an toàn đối với vật liệu nổ công nghiệp, xăng, dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng. Thực hiện thẩm định biện pháp kỹ thuật an toàn trong thiết kế khai thác khoáng sản trước khi cấp Giấy phép vật liệu nổ công nghiệp.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ của các cơ sở sản xuất ngành công thương trên địa bàn địa phương đặc biệt là trong việc kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, xăng, dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng trong các cơ sở sản xuất kinh doanh của tư nhân, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, làng nghề, trang trại, mỏ khai thác khoáng sản …;

c) Kiên quyết xử phạt hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt, đình chỉ, tước quyền sử dụng giấy phép hoặc thu hồi chứng chỉ hành nghề của cơ sở, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động có nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và an toàn về cháy, nổ …

3. Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

a) Rà soát, sửa đổi, bổ sung trình Bộ trưởng ban hành hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

b) Phối hợp với Vụ Khoa học và Công nghệ xây dựng, chuyển đổi Tiêu chuẩn quốc gia về kỹ thuật an toàn theo quy định của pháp luật.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng cơ chế thẩm định, giám sát về các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động từ khâu khảo sát, thiết kế, thi công và vận hành, khai thác đối với các dự án, công trình xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo phân cấp quản lý.

d) Tăng cường công tác quản lý an toàn đối với vật liệu nổ công nghiệp, xăng, dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng.

e) Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp thuộc ngành công thương.

4. Vụ Khoa học và Công nghệ

Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan lập kế hoạch để xây dựng, chuyển đổi các tiêu chuẩn quốc gia về kỹ thuật an toàn theo quy định.

5. Vụ Công nghiệp nặng

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, chấn chỉnh công tác lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế mỏ nhằm bảo đảm an toàn trong khai thác.

6. Vụ Thi đua Khen thưởng

Phát hiện và đề xuất khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

Đề nghị Công đoàn Công Thương Việt Nam, Công đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Công đoàn Dệt may Việt Nam phối hợp với chính quyền kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường; thực hiện các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của người lao động chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức tốt các phong trào về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương tình hình thực hiện Chỉ thị này.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ;
- Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
- Các Sở Công Thương;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty, đơn vị thuộc Bộ Công Thương;
- Công đoàn Công Thương, Điện, Than Khoáng sản, Dầu khí, Dệt may Việt Nam;
- Lưu: VT, ATMT.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/CT-BCT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu09/CT-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/09/2008
Ngày hiệu lực08/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/CT-BCT

Lược đồ Chỉ thị 09/CT-BCT tăng cường thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ ngành công thương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 09/CT-BCT tăng cường thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ ngành công thương
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu09/CT-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýVũ Huy Hoàng
        Ngày ban hành08/09/2008
        Ngày hiệu lực08/09/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Lĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 09/CT-BCT tăng cường thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ ngành công thương

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 09/CT-BCT tăng cường thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ ngành công thương

           • 08/09/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/09/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực