Chỉ thị 09/CT-TTg

Chỉ thị 09/CT-TTg năm 2016 triển khai biện pháp cấp bách ứng phó xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 09/CT-TTg biện pháp cấp bách ứng phó xâm nhập mặn đồng bằng sông Cửu Long 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH ỨNG PHÓ XÂM NHẬP MẶN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Do ảnh hưởng của El Nino mạnh và kéo dài nhất trong lịch sử, năm 2015 mùa mưa ở Đồng bằng sông Cửu Long kết thúc sớm, tổng lượng mưa thiếu hụt nhiu so với trung bình nhiu năm. Những tháng đu năm 2016, lượng dòng chảy về sông Cửu Long giảm mạnh; Đồng bằng sông Cửu Long chịu ảnh hưởng của đợt xâm nhập mặn nghiêm trọng nht từ trước tới nay: hu hết các cửa sông mặn xâm nhập sâu 50 - 70 km, trên sông Vàm Cỏ xâm nhập mặn sâu trên 90 km (sâu hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ Khoảng 15 - 25 km) ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của Nhân dân. Đến nay 09/13 tỉnh, thành phố với gần 40% diện tích Đồng bằng sông Cửu Long bị ảnh hưởng xâm nhập mặn, gần 200.000 ha lúa vụ Đông Xuân và vườn cây ăn trái bị thiệt hại, 155.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt, đặc biệt tại tỉnh Bến Tre 160/164 xã, phường trên địa bàn, 70% diện tích gieo trồng bị ảnh hưởng xâm nhập mặn.

Trong thời gian tới, xâm nhập mặn tiếp tục diễn ra gay gắt ở Đồng bằng sông Cửu Long, nhất là trong tháng 3 và 4 và có thể kéo dài tới tháng 6 năm 2016, gây thiệt hại cho sản xuất, nguy cơ thiếu nước ngọt trên diện rộng.

Để chủ động ứng phó, hạn chế khó khăn, giảm thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp và các ngành kinh tế khác, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ, ngành, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương theo dõi sát tình hình, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị để tập trung chỉ đạo; tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn được đcập trong Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ, Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016 và Kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp ngày 07 tháng 3 năm 2016, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long:

a) Tập trung bảo đảm đời sống Nhân dân:

- Tổ chức rà soát, nắm chắc số hộ thiếu đói, thiếu nước ngọt sinh hoạt, nhất là đối với các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số để kịp thời thực hiện hỗ trợ theo quy định;

- Triển khai thực hiện các biện pháp phù hợp (lắp đặt hệ thống đường ống dẫn nước, chở nước ngọt cung cấp cho nhân dân...) nhằm bảo đảm nguồn nước ngọt hợp vệ sinh phục vụ sinh hoạt của Nhân dân và hoạt động của các bệnh viện, cơ sở y tế, trường học, không để người dân bị thiếu nước sinh hoạt, sử dụng nước không hợp vệ sinh dẫn tới bùng phát dịch bệnh.

b) Tiếp tục triển khai các giải pháp cấp bách phù hợp với Điều kiện cụ thể của địa phương đchủ động ứng phó với xâm nhập mặn (chủ động vận hành hệ thống thủy lợi kim soát mặn, nạo vét kênh rạch khơi thông dòng chảy, đắp đập tạm khoanh vùng ngăn mặn, giữ ngọt...) bảo vệ sản xuất, giảm thiểu thấp nht thiệt hại, nht là đi với lúa Đông Xuân đang chuẩn bị thu hoạch, vườn cây ăn trái và diện tích nuôi trồng thủy sản...

c) Rà soát, bổ sung phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, xác định cụ thể khu vực trọng Điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng; kiểm soát việc sử dụng lửa trong và gn rừng; chun bị sn sàng lực lượng, phương tiện theo phương châm “bn tại ch” phù hợp với từng khu vực trọng Điểm, chủ động kiểm soát tình hình, kịp thời khống chế nhanh nhất khi cháy rừng xảy ra, kiên quyết không để xảy ra cháy lớn; xác định rõ trách nhiệm của các cấp, ngành và chủ rừng.

2. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổng hợp, rà soát nhu cầu hỗ trợ gạo cứu đói, kinh phí phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn của các địa phương, kịp thời đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo cơ quan chức năng theo dõi chặt chẽ, dự báo ảnh hưởng của xâm nhập mặn thời gian tới, thông tin kịp thời, hướng dẫn, chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu năm 2016 phù hợp với khả năng nguồn nước (hướng dẫn thời vụ, giống cây trồng, vật nuôi), những nơi không bảo đảm nguồn nước cần tuyên truyền, hướng dẫn người dân không gieo sạ để hạn chế thiệt hại; hướng dẫn kỹ thuật để đẩy mạnh phát triển thủy sản trong Điều kiện xâm nhập mặn sâu, kéo dài, nguồn nước ngọt hạn chế.

4. Bộ Y tế phối hợp với cơ quan thông tin tuyên truyền hướng dẫn, khuyến cáo người dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh để bảo vệ sức khỏe; chỉ đạo lực lượng y tế cơ sở làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, tăng cường giám sát bảo đảm an toàn môi trường, ứng phó kịp thời, hiệu quả khi xảy ra dịch bệnh do tình trạng thiếu nước ngọt, xâm nhập mặn kéo dài.

5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo hệ thống ngân hàng nhà nước ở địa phương, ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách thực hiện các giải pháp hỗ trợ, khoanh nợ, giãn nợ, xử lý rủi ro đối với các hộ dân, doanh nghiệp trên địa bàn bị thiệt hại do thiên tai hạn hán, xâm nhập mặn theo quy định và tiếp tục cho vay để sớm phục hồi, phát triển sản xuất.

6. Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục theo dõi tình hình, dự báo, cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu; tăng cường hợp tác quốc tế, giám sát, dự báo nguồn nước, xâm nhập mặn để thông tin kịp thời cho các cơ quan, địa phương biết và triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp với từng giai đoạn.

7. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan rà soát, cập nhật, Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, các Bộ quản lý chuyên ngành rà soát, cập nhật, Điều chỉnh quy hoạch tổng thể thuộc lĩnh vực quản lý ngành, đặc biệt là quy hoạch hạ tng giao thông, thủy lợi, sản xuất nông nghiệp, cấp thoát nước, khu đô thị, dân cư, khu công nghiệp,... của vùng; các địa phương Điều chỉnh quy hoạch tổng thphát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phù hợp với tình hình biến đi khí hậu, diễn biến xâm nhập mặn.

8. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính và các cơ quan, địa phương ưu tiên bố trí ngân sách trung ương (bao gồm ngân sách đầu tư phát trin tập trung, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ODA), ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và các nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiệt hại do thiên tai, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình thủy lợi nhằm chủ động ứng phó vi biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn, phòng chống sạt lở ven biển, bảo đảm hiệu quả.

9. Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương tăng cường thông tin, đưa tin kịp thời về tình hình xâm nhập mặn, chỉ đạo của cơ quan chức năng, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân thay đổi nhận thức, chủ động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

10. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo TW về phòng chống thiên tai;
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
quan thuộc CP;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh, t.p vùng ĐBSCL;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, V.III, KGVX;
- Lưu: VT, KTN (3), Tuynh.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/CT-TTg

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu09/CT-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2016
Ngày hiệu lực12/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 09/CT-TTg biện pháp cấp bách ứng phó xâm nhập mặn đồng bằng sông Cửu Long 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 09/CT-TTg biện pháp cấp bách ứng phó xâm nhập mặn đồng bằng sông Cửu Long 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu09/CT-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành12/03/2016
        Ngày hiệu lực12/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 09/CT-TTg biện pháp cấp bách ứng phó xâm nhập mặn đồng bằng sông Cửu Long 2016

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 09/CT-TTg biện pháp cấp bách ứng phó xâm nhập mặn đồng bằng sông Cửu Long 2016

           • 12/03/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/03/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực