Chỉ thị 09/CT-UBND

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2007 triển khai Nghị định 79/2007/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 09/CT-UBND 2007 triển khai 79/2007/NĐ-CP chứng thực bản sao từ bản chính chữ ký Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Bắc Giang, ngày 28 tháng 06 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2007/NĐ-CP NGÀY 18/5/2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CẤP BẢN SAO TỪ SỔ GỐC, CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH, CHỨNG THỰC CHỮ KÝ

Thực hiện Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực; thời gian qua công tác công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh đã bước đầu đáp ứng được nhu cầu của tổ chức, công dân. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển về kinh tế và xã hội, nhu cầu công chứng, chứng thực ngày một tăng, đôi lúc đã gây ra tình trạng quá tải, ùn tắc tại các Phòng công chứng và các địa điểm chứng thực của UBND các huyện, thành phố. Thực hiện lộ trình cải cách hành chính, Quốc hội khóa XI đã thông qua Luật Công chứng ngày 29/11/2006, Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. Để triển khai thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm:

- Phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn huyện để biết và thực hiện.

- Tổ chức tập huấn Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chứng thực; cấp bản sao từ sổ gốc của UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn huyện, thành phố.

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường phổ biến, tuyên truyền Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ đến các tầng lớp nhân dân.

- Chỉ đạo Trưởng phòng Tư pháp, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn lựa chọn, bố trí cán bộ giúp việc cho Trưởng phòng Tư pháp, Chủ tịch UBND cấp xã trong công tác chứng thực, bảo đảm thường xuyên có người trực để tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu về cấp bản sao từ sổ gốc và chứng thực theo đúng quy định, đồng thời bố trí phương tiện, cơ sở vật chất cần thiết phục vụ cho công tác chứng thực.

- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra công tác cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký ở cơ sở theo đúng quy định của pháp luật.

2. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, các đoàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, hội viên thuộc quyền quản lý để tổ chức thực hiện. Các cơ quan có chức năng cấp bản sao từ sổ gốc phải bố trí cán bộ tiếp nhận và giải quyết yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc theo đúng quy định.

3. Sở Tư pháp có nhiệm vụ:

- Tổ chức tập huấn Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chứng thực; cấp bản sao từ sổ gốc của UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ bằng nhiều hình thức, chú trọng các xã miền núi, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số để mọi người dân biết và thực hiện.

- Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ.

4. Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng.

5. Sở Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí; đồng thời hướng dẫn các đơn vị sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả trong việc mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác chứng thực.

Giao cho Sở Tư pháp kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.

 

 

CHỦ TỊCH
Thân Văn Mưu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu09/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2007
Ngày hiệu lực28/06/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 09/CT-UBND 2007 triển khai 79/2007/NĐ-CP chứng thực bản sao từ bản chính chữ ký Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 09/CT-UBND 2007 triển khai 79/2007/NĐ-CP chứng thực bản sao từ bản chính chữ ký Bắc Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu09/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýThân Văn Mưu
        Ngày ban hành28/06/2007
        Ngày hiệu lực28/06/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 09/CT-UBND 2007 triển khai 79/2007/NĐ-CP chứng thực bản sao từ bản chính chữ ký Bắc Giang

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 09/CT-UBND 2007 triển khai 79/2007/NĐ-CP chứng thực bản sao từ bản chính chữ ký Bắc Giang

           • 28/06/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/06/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực