Chỉ thị 09/CT-UBND

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Chỉ thị 09/CT-UBND 2018 tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh rượu Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 11 tháng 12 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH RƯỢU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

Trong thời gian qua, việc sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh đã góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, đặc biệt là ở vùng nông thôn. Sản phẩm rượu tại các địa phương bước đầu đã có thương hiệu, được thị trường trong và ngoài tỉnh tin dùng.

Theo thống kê sơ bộ, hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có trên 1.400 cơ sở sản xuất rượu với tổng sản lượng trên dưới 5 triệu lít/năm, trong đó mới chỉ có 28 cơ sở được cấp giấy phép sản xuất theo quy định (05 cơ sở được cấp giấy phép sản xuất rượu quy mô công nghiệp; 23 cơ sở được cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh) và 48 Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. Như vậy, hàng ngày có một sản lượng lớn rượu được đưa ra thị trường tiêu thụ trái quy định, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra ngộ độc do rượu, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của nhân dân. Ngoài ra, phần lớn các cơ sở sản xuất rượu thủ công theo phương pháp truyền thống, quy mô nhỏ lẻ nên chưa đảm bảo các điều kiện về chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, nhãn hiệu hàng hóa.

Để triển khai đồng bộ, có hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; cũng như khắc phục những tn tại nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị triển khai nghiêm túc một số nội dung như sau:

1. Sở Công Thương

a) Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 02/CT-BCT ngày 14/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh rượu.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh; công tác tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về sản phẩm rượu.

c) Chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn cơ quan chuyên môn cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn theo thẩm quyền được phân cấp. Đặc biệt, tập trung chỉ đạo công tác quản lý hoạt động sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ có lộ trình thực hiện đảm bảo theo đúng quy định hiện hành và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

d) Hàng năm, thông qua chương trình xúc tiến thương mại, chương trình khuyến công hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh giới thiệu sản phẩm, tham gia các hội chợ thương mại trong và ngoài tỉnh; hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất, xây dựng và đăng ký nhãn hiệu, hỗ trợ thuê tư vấn thiết kế mẫu mã, bao bì sản phẩm rượu.

đ) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và phát triển làng nghề sản xuất sản phẩm rượu được thị trường tin dùng tại một số địa phương đủ điều kiện theo quy định.

2. Sở Y tế

a) Chủ trì, phối hợp với cơ quan truyền thông, thông tin đại chúng và chính quyền địa phương các cấp tăng cường các hoạt động truyền thông về phòng chống ngộ độc rượu, nhận thức của cộng đồng về tác hại của việc lạm dụng rượu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 12/02/2014 về chính sách quốc gia phòng chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020.

b) Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm; kiểm tra, phát hiện và xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu thuốc không đảm bảo chất lượng; sử dụng hóa chất, cồn công nghiệp, sử dụng nguyên liệu bị cấm để pha chế rượu.

c) Phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định về tuân thủ tiêu chuẩn sản phẩm rượu trong sản xuất cho các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất rượu trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

3. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện/thành phố hướng dẫn cho các tổ chức/cá nhân sản xuất rượu trên địa bàn thực hiện theo quy trình công nghệ sản xuất rượu đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, chỉ dân địa lý cho các tổ chức/cá nhân sản xuất rượu trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

b) Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các chính sách, chủ trương của Nhà nước về hỗ trợ ứng dụng đổi mới thiết bị, công nghệ sản xuất rượu cho các cơ sở sản xuất rượu trên địa bàn tỉnh.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương và các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu về công tác quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững men rượu truyền thống tại các địa phương trong tỉnh.

4. SNông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan, địa phương liên quan rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, công nhận một số làng nghề, làng nghề truyền thống tại một số địa phương có tiềm năng phát triển sản phẩm rượu.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường; hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

6. Cục Thuế tỉnh

Quản lý và cung cấp tem rượu sản xuất trong nước cho các tổ chức, cá nhân có Giấy phép sản xuất rượu; hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thực hiện đăng ký sử dụng tem rượu theo quy định hiện hành.

7. Cục Quản lý thị trường tnh

Chủ trì, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu (bán buôn, bán lẻ, bán rượu tiêu dùng tại chỗ...) đặc biệt là rượu sản xuất thủ công; chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường trực thuộc nắm chắc địa bàn, chú trọng kiểm tra, phát hiện các hành vi sản xuất, kinh doanh, vận chuyển rượu giả, rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ, rượu nhập lậu; sử dụng nguyên liệu bị cấm để pha chế rượu; vi phạm quy định về nhãn hàng hóa, quảng cáo, vi phạm về tự công bố. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo vệ sức khỏe, an toàn tính mạng, quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, góp phần tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu và ngăn chặn các vụ ngộ độc rượu diễn ra trên địa bàn. Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát thị trường chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về rượu.

8. Liên minh Hợp tác xã tnh

Chủ trì, phối hợp với các địa phương liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn và thực hiện các giải pháp nhằm liên kết các cá nhân, hộ gia đình sản xuất rượu thủ công thành lập các hợp tác xã sản xuất rượu; hỗ trợ các hợp tác xã tổ chức sản xuất, kinh doanh rượu thủ công có hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

9. Các cơ quan thông tin của tnh (Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình tnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh):

a) Tăng cường công tác tuyên truyền, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về sử dụng rượu phù hợp với quy định của pháp luật đnhân dân hiểu rõ tác hại của việc uống nhiều rượu, uống rượu không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm và tình trạng lạm dụng rượu gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người dân và an ninh trật tự xã hội; hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu phải có giấy phép theo quy định của Nhà nước;

b) Phối hợp với cơ quan chức năng công bố công khai các vụ việc vi phạm để quần chúng nhân dân biết, phối hợp giám sát.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội

Phát động và vận động nhân dân thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gn với các giải pháp phòng, chng tác hại của lạm dụng rượu. Tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh rượu; phát hiện các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh rượu không đảm bảo an toàn, sử dụng chất cấm trong sản xuất rượu; thông tin cho các cơ quan chức năng để ngăn chặn, xử lý kịp thời nhằm hạn chế việc lưu thông ra thị trường các sản phẩm rượu không an toàn.

12. Các Sở, ban, ngành và đoàn thể thuộc tỉnh

Theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý sản phẩm rượu. Tuyên truyền, vận động đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực thuộc chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý rượu; cũng như chỉ sử dụng các loại rượu đã được cấp phép theo quy định.

13. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

a) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn; chính quyền các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh rượu đảm bảo các điều kiện về chất lượng, an toàn thực phẩm và đúng quy định hiện hành; cam kết không pha chế cồn công nghiệp và chất cấm sử dụng vào rượu. Nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của việc lạm dụng rượu, bia, đồ uống có cồn.

b) Thực hiện rà soát, nắm chắc số lượng các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sản xuất rượu thủ công và các cơ sở kinh doanh bán lẻ rượu trên địa bàn để phục vụ công tác quản lý.

c) Xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để xóa bỏ các hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu không có giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn. Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/12/2018 (thông qua Sở Công Thương).

d) Chỉ đạo UBND cấp xã rà soát, hướng dẫn các hộ gia đình, cơ sở sản xuất rượu thủ công để bán lại cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại thực hiện đăng ký sản xuất với UBND cấp xã theo đúng quy định.

đ) Chủ động rà soát, đánh giá và phát triển các sản phẩm rượu của địa phương có tiềm năng để có giải pháp hỗ trợ, hoàn thiện các thủ tục pháp lý và đầu tư cơ sở vật chất theo quy định; đề xuất hình thành và phát triển các làng nghề sản xuất rượu theo quy định.

e) Phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hỗ trợ tư vấn, đào tạo chuyển đổi ngành nghề đối với các hộ sản xuất, kinh doanh rượu thủ công nhỏ lẻ, không có điều kiện duy trì cơ sở sản xuất theo quy định của pháp luật; Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực thuộc chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý rượu; cũng như chỉ sử dụng các sản phẩm rượu đã được cấp phép theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai nghiêm túc Chthị này. Định kỳ hàng Quý (trước ngày 20 tháng cuối Quý) báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30 tháng cui Quý. Giao Sở Công Thương làm đầu mi, đôn đốc các đơn vị thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đề nghị các đơn vị báo cáo về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
Gửi bản giấy:
- Bộ Công Thương;
Gửi bản điện tử:
-TT T
nh y;
-TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam t
nh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;

- LĐVP UBND tnh;
- Sở Công Thương;
- Lưu: VT, Hương

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu09/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2018
Ngày hiệu lực11/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 09/CT-UBND 2018 tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh rượu Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 09/CT-UBND 2018 tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh rượu Bắc Kạn
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu09/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýLý Thái Hải
        Ngày ban hành11/12/2018
        Ngày hiệu lực11/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 09/CT-UBND 2018 tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh rượu Bắc Kạn

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 09/CT-UBND 2018 tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh rượu Bắc Kạn

           • 11/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực