Chỉ thị 09/CT-UBND

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2018 tổ chức về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Nội dung toàn văn Chỉ thị 09/CT-UBND 2018 tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 17 tháng 9 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Ngày 26 tháng 6 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 772/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (sau đây viết tắt là Tổng điều tra). Tổng điều tra lần này nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số.

Đây là cuộc Tổng điều tra với nhiều nội dung quan trọng, liên quan đến các ngành, các cấp và người dân trên địa bàn thành phố. Để tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố đạt mục tiêu, nội dung tại Quyết định nêu trên và tiến hành đúng theo Phương án Tổng điều tra của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn và các đối tượng điều tra tập trung thực hiện các nội dung sau:

1. Cục Thống kê thành phố - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp thành phố có trách nhiệm:

a) Giúp Trưởng ban xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Tổng điều tra trên địa bàn thành phố theo Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương.

b) Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ Tổng điều tra cho Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp, đảm bảo chu đáo, chặt chẽ ngay từ công tác chuẩn bị cho đến tiến hành điều tra và tổng hợp số liệu, báo cáo; kiểm tra, giám sát chặt chẽ, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình điều tra, đảm bảo kết quả số liệu điều tra chính xác, kịp thời và đầy đủ.

c) Tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát nghiệp vụ thu thập số liệu tại địa bàn điều tra, nghiệm thu và bàn giao phiếu điều tra đúng theo Phương án của Ban Chỉ đạo Trung ương.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Báo Cần Thơ và Đài Truyền thanh quận, huyện, xã, phường, thị trấn phối hợp với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, kế hoạch Tổng điều tra đến ấp, khu vực trên địa bàn thành phố trong suốt thời gian chuẩn bị và thực hiện điều tra, nhằm giúp mọi người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra và kê khai đúng, đầy đủ các nội dung trong phiếu điều tra.

3. Các cơ quan Trung ương trên địa bàn thành phố và các sở, ban, ngành thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp thành phố thực hiện hoàn thành công tác Tổng điều tra theo yêu cầu và sự phân công của Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp thành phố.

4. Các đối tượng được điều tra theo quy định của Phương án Tổng điều tra trên địa bàn có trách nhiệm cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ, chính xác cho điều tra viên.

5. Công an thành phố chủ động phối hợp với chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, nắm chắc tình hình dân cư trên địa bàn, có kế hoạch bảo vệ an toàn, đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau cuộc Tổng điều tra; kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi tuyên truyền xuyên tạc, kích động, phá hoại của các đối tượng xấu theo quy định.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của cuộc Tổng điều tra trên địa bàn thành phố.

7. Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn có trách nhiệm:

a) Tăng cường chỉ đạo công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn đúng theo quy trình hướng dẫn thực hiện, nội dung phương án của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương và kế hoạch triển khai thực hiện của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp thành phố nhằm đạt mục đích, yêu cầu của cuộc Tổng điều tra đề ra; tổ chức triển khai tập huấn nghiệp vụ và chuẩn bị các điều kiện, phương tiện cần thiết để thực hiện Tổng điều tra;

b) Kiểm tra, rà soát công tác vẽ sơ đồ, phân chia địa bàn, lập bảng kê danh sách các hộ thuộc đối tượng điều tra trên địa bàn, không để xảy ra trùng lặp, bỏ sót và phải đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế, có tính khả thi trên địa bàn theo hướng dẫn của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp thành phố;

c) Thực hiện tuyển chọn điều tra viên và tổ trưởng trên địa bàn điều tra thuộc địa phương quản lý đảm bảo đủ số lượng và chất lượng;

d) Tổ chức tuyên truyền sâu rộng chủ trương, mục đích, yêu cầu và ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra để các đối tượng được điều tra hiểu, tự giác cung cấp các thông tin đảm bảo chính xác, tạo điều kiện thuận lợi cho điều tra viên hoàn thành tốt nhiệm vụ;

đ) Chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu điều tra thu thập tại địa phương. Sau khi kết thúc thu thập thông tin, tổng hợp nhanh, tổ chức nghiệm thu và bàn giao tài liệu, phiếu điều tra về cấp trên đúng theo quy định.

8. Giao Cục Thống kê thành phố có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này.

Yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Cục Thống kê thành phố tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố để chỉ đạo, giải quyết./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thành Thống

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu09/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/2018
Ngày hiệu lực17/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 09/CT-UBND 2018 tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 09/CT-UBND 2018 tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở Cần Thơ
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu09/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýVõ Thành Thống
        Ngày ban hành17/09/2018
        Ngày hiệu lực17/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 09/CT-UBND 2018 tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở Cần Thơ

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 09/CT-UBND 2018 tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở Cần Thơ

             • 17/09/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/09/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực