Chỉ thị 09/CT-UBND

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác ứng phó với bệnh dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nội dung toàn văn Chỉ thị 09/CT-UBND 2019 về công tác ứng phó với bệnh dịch tả heo Châu Phi tỉnh Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Vĩnh Long, ngày 04 tháng 6 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ỨNG PHÓ VỚI BỆNH DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Bệnh Dịch tả heo Châu Phi diễn biến phức tạp trên cả nước và đặc biệt là tại Đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian gần đây; đến ngày 27/5/2019 có 7 tỉnh trong khu vực công bố có Dịch tả heo Châu Phi. Tại tỉnh Vĩnh Long, từ ngày 21/5/2019 đến ngày 2/6/2019 đã phát hiện bệnh Dịch tả heo Châu Phi tại 21 hộ chăn nuôi trên địa bàn Phường 8 và Phường 5, thành phố Vĩnh Long; xã Bình Phước, xã Chánh hội, xã Tân Long Hội huyện Mang Thít; xã Thanh Đức, huyện Long Hồ; xã Thuận An, xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh và xã Thành Đông, xã Tân Thành, huyện Bình Tân. Toàn bộ số heo trong ổ dịch đã được chôn hủy (416 con).

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể liên quan, các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp cấp bách để phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi theo quy định của Luật Thú y, triển khai thực hiện ngay các công việc cụ thể như sau:

1. Đề nghị các ngành, các cấp, các đoàn thể tập trung triển khai thực hiện công tác phòng, chống Dịch tả heo Châu Phi. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả heo Châu Phi.

Triển khai các giải pháp ứng phó khi xảy ra bệnh Dịch tả heo Châu Phi tại các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh (tình huống 2) tại Quyết định số 554/QĐ-UBND, ngày 08/3/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh.

Các cấp chính quyền, mặt trận, các đoàn thể đưa công tác phòng chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; khẩn trương tổ chức thực hiện, và phải có sự tập trung lãnh chỉ đạo quyết tâm khống chế bệnh trong thời gian nhanh nhất để đảm bảo phát triển kinh tế và an sinh xã hội.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tăng cường giám sát tình hình chăn nuôi, dịch tễ trên địa bàn; bắt buộc các cơ sở chăn nuôi, nhất là tại các khu vực giáp ranh với các tỉnh, các địa phương có chăn nuôi heo với số lượng lớn, thực hiện nghiêm việc báo cáo tình hình dịch tễ theo định kỳ, nguồn heo xuất, nhập đàn phải thực hiện đúng quy trình kiểm dịch. Xử lý nghiêm đối với các trường hợp nhập heo không rõ nguồn gốc vào các cơ sở chăn nuôi. Thông tin đến các cơ sở chăn nuôi về tình hình dịch bệnh và hướng dẫn các biện pháp an toàn sinh học.

Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm đối với các loại heo, sản phẩm của heo vận chuyển trái phép từ bên ngoài vào địa bàn tỉnh, các loại heo phát hiện bị bệnh, nghi bị bệnh tại các điểm, cơ sở giết mổ heo hoặc trong quá trình vận chuyển các sản phẩm từ thịt heo.

Khi phát hiện có bệnh Dịch tả heo Châu Phi phải báo cáo ngay cho UBND tỉnh, đồng thời báo cáo Cục Thú y; dừng việc vận chuyển và xử lý ngay theo đúng quy định của pháp luật về thú y.

Chuẩn bị các phương án, điều kiện tối ưu để khôi phục chăn nuôi heo sau khi kiểm soát được dịch bệnh, đồng thời tuyên truyền, khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc khác, gia cầm, thủy sản để đảm bảo nhu cầu thực phẩm.

Khẩn trương triển khai thực hiện Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả heo Châu Phi tại các huyện, thị xã, thành phố.

Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho công tác chống dịch theo Kịch bản đã được qui định trong Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả heo Châu Phi; xác định vùng có dịch, vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm để bố trí đặt các chốt kiểm dịch tại các cửa ngỏ ra vào vùng dịch.

3. Sở Công Thương thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình, diễn biến thị trường đối với thịt heo và các sản phẩm thịt heo để có giải pháp bảo đảm lưu thông, tránh gây bất ổn về thị trường trong tỉnh; Tuyên truyền vận động người dân kinh doanh sản phẩm từ thịt heo đã qua kiểm dịch theo đúng quy định. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vận động các doanh nghiệp mua heo trữ đông theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

4. Cục Quản lý thị trường tăng cường các biện pháp kiểm soát lưu thông, bố trí lực lượng tham gia kiểm soát chặt chẽ tại các chốt kiểm dịch, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vận chuyển, buôn bán thịt heo và các sản phẩm thịt heo trái phép.

5. Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức kiểm soát chặt chẽ các phương tiện giao thông vận chuyển heo và các sản phẩm từ thịt heo ra vào tỉnh, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển heo và các sản phẩm từ thịt heo không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ theo quy định của pháp luật.

6. Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh. Đề xuất phương án hỗ trợ kinh phí trong trường hợp phát hiện heo, các sản phẩm của heo dương tính với bệnh Dịch tả heo Châu Phi và buộc phải tiêu hủy; hướng dẫn thực hiện hồ sơ, thủ tục thanh toán, quyết toán kinh phí đối với các trường hợp tiêu hủy và phòng chống dịch bệnh đúng theo quy định.

7. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng thông tin kịp thời, chính xác cho người dân về tình hình bệnh Dịch tả heo Châu Phi và các biện pháp phòng chống dịch. Nội dung tuyên truyền cần định hướng về bệnh Dịch tả heo Châu Phi không lây lan sang người để tránh hoang mang cho người tiêu dùng, góp phần ổn định thị trường; nêu rõ tác hại của bệnh, nguy cơ làm lây lan dịch bệnh, khả năng gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm; đồng thời hướng dẫn các biện pháp chủ động phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi cho người dân biết và thực hiện.

8. Sở Y tế tăng cường công tác kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, đặc biệt nguồn sản phẩm chế biến từ thịt heo cung cấp cho các bếp ăn tập thể, các trường học và khu công nghiệp.

9. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, theo dõi nắm tình hình, cập nhật danh sách các đối tượng có biểu hiện hoạt động buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật trái phép; có biện pháp giáo dục, vận động, răn đe nhằm chủ động phòng ngừa. Đồng thời tập trung các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với cơ quan chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo lực lượng tham gia trực tại các Trạm, Chốt Kiểm dịch động vật.

10. Bộ Chỉ huy Quân sự chỉ đạo lực lượng dân quân tự vệ tham gia xử lý tiêu hủy heo bệnh và sản phẩm từ heo nghi nhiễm mầm bệnh; tham gia trực chốt kiểm soát tại các ổ dịch.

11. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức, hội đoàn thể Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức, hội đoàn thể của các địa phương chủ động, tham gia cùng chính quyền các cấp, các ban, ngành liên quan trong công tác phòng chống bệnh Dịch tả heo Châu phi; giám sát việc tiêu hủy heo mắc bệnh Dịch tả heo Châu Phi.

Tăng cường vận động, tuyên truyền đoàn viên, hội viên và nhân dân nhận thức đúng về phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi; thực hiện tốt công tác tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh, đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y; hướng dẫn người tiêu dùng không sử dụng thịt và các sản phẩm động vật khác khi chưa rõ nguồn gốc và không có dấu kiểm soát giết mổ của cơ quan thú y; phối hợp phát hiện và báo cáo ngay cho chính quyền địa phương những trường hợp buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu, nghi nhập lậu, vận chuyển trái phép. Tăng cường vận động, tuyên truyền hội viên thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn thực phẩm.

12. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sự lây lan và giải pháp phòng ngừa bệnh dịch tả heo Châu Phi; chỉ đạo cơ quan, đơn vị tại địa phương, đặc biệt là các tổ chức chính trị - xã hội để tuyên truyền nâng cao ý thức của người chăn nuôi trong công tác phòng, chống dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn.

Chỉ đạo phòng ban chuyên môn theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình chăn nuôi, dịch tễ của địa phương, nhất là tại các khu vực giáp ranh với các tỉnh lân cận. Nếu phát hiện heo nghi mắc bệnh Dịch tả Châu phi, heo chết không rõ nguyên nhân hoặc heo, sản phẩm của heo không rõ nguồn gốc; các trường hợp vận chuyển, bán chạy gia súc mắc bệnh, phải kịp thời báo ngay với cơ quan thú y để phối hợp kiểm tra, lấy mẫu chẩn đoán, xét nghiệm bệnh (trước khi xử lý tiêu hủy theo quy định của pháp luật); đồng thời tiến hành tiêu độc khử trùng, tiêu diệt mầm bệnh.

Tổ chức giám sát chặt chẽ nơi buôn bán, giết mổ, thu gom, trung chuyển heo; Thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ, mỗi ca giết mổ heo; Xây dựng phương án đóng cửa cơ sở giết mổ, nơi buôn bán heo, các sản phẩm của heo và có các biện pháp xử lý khi phát hiện có vi rút Dịch tả heo Châu Phi.

Triển khai thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn quản lý. Thành lập Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống Dịch tả heo Châu Phi nhằm đảm bảo chủ động ứng phó khi có dịch xảy ra trên địa bàn các xã, phường, thị trấn. Cần tập trung chủ yếu vào các nhiệm vụ sau:

- Thống kê lại tổng đàn heo trong từng ấp, xã, phường và những khu vực nuôi heo tập trung.

- Chuẩn bị ngay lực lượng tham gia chống dịch, khử trùng tiêu độc vùng dịch; dự kiến địa điểm chôn hủy heo; vật tư, phương tiện cơ giới phục vụ tiêu hủy; Xác định vai trò chủ lực trong công tác Phòng Chống dịch là BCD cấp xã, phường: thành phần tham gia lập Biên bản xử lý tiêu hủy, Đội tiêu hủy gia súc…

- Dự kiến vị trí đặt các chốt kiểm dịch tại các cửa ngỏ ra vào vùng dịch. Lực lượng tham gia trực chốt Kiểm dịch;

- Tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các gia trại, trang trại và khu chăn nuôi tập trung. Nghiêm cấm người dân không tham gia các hoạt động mua bán, vận chuyển heo, sản phẩm heo không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch thú y để hạn chế phát sinh và lây lan dịch bệnh.

- Phê duyệt kinh phí phòng, chống dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành liên quan, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này; trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu09/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/06/2019
Ngày hiệu lực04/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 09/CT-UBND 2019 về công tác ứng phó với bệnh dịch tả heo Châu Phi tỉnh Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 09/CT-UBND 2019 về công tác ứng phó với bệnh dịch tả heo Châu Phi tỉnh Vĩnh Long
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu09/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýNguyễn Văn Quang
        Ngày ban hành04/06/2019
        Ngày hiệu lực04/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 09/CT-UBND 2019 về công tác ứng phó với bệnh dịch tả heo Châu Phi tỉnh Vĩnh Long

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 09/CT-UBND 2019 về công tác ứng phó với bệnh dịch tả heo Châu Phi tỉnh Vĩnh Long

           • 04/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực