Chỉ thị 09/CT-UBND

Chỉ thị 09/CT-UBND tổ chức diễn tập phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2014 tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Chỉ thị 09/CT-UBND diễn tập phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn Đồng Nai 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Đồng Nai, ngày 08 tháng 4 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC DIỄN TẬP PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2014, TẠI XÃ PHƯỚC KHÁNH, HUYỆN NHƠN TRẠCH

Nhằm thực hiện công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2014 đạt hiệu quả, từng bước hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc xây dựng kế hoạch, triển khai ứng phó khi xảy ra thiên tai trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đánh giá đúng thực chất khả năng, trình độ tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp Ủy đảng, chính quyền các cấp, cũng như vai trò làm tham m­ưu của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; sự phối hợp, hiệp đồng giữa các lực l­ượng trong công tác phòng chống, khắc phục, giảm nhẹ hậu quả do thiên tai gây ra. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo tổ chức diễn tập công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2014 như sau:

1. Thành lập Ban chỉ đạo diễn tập phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2014 (Ban chỉ đạo), bao gồm: Trưởng ban Ban chỉ đạo là Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo; Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo; các thành viên Ban chỉ đạo gồm đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị sau: Công an tỉnh, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Sở Tài chính, Sở Y tế, Hội chữ thập đỏ tỉnh, Tỉnh đoàn Đồng Nai, UBND huyện Nhơn Trạch, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Các cơ quan là thành viên Ban chỉ đạo diễn tập có trách nhiệm cử đại diện Lãnh đạo tham gia xuyên suốt đợt diễn tập, đồng thời gửi danh sách về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh trước ngày 10/4/2014 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xử lý các vấn đề liên quan đến công tác diễn tập; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo công tác diễn tập, thành lập Ban chỉ đạo diễn tập để các ngành, địa phương triển khai.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập, có trách nhiệm thành lập các bộ phận giúp việc (bộ phận nội dung, bộ phận tài chính, bộ phận bảo đảm) để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Xây dựng nội dung, kịch bản diễn tập để trình duyệt; đồng thời phân công nhiệm vụ và hướng dẫn các ngành, địa phương triển khai thực hiện công tác diễn tập đạt hiệu quả.

4. Công an tỉnh: Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan, UBND huyện Nhơn Trạch xây dựng kế hoạch diễn tập, có phương án đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại khu vực tổ chức diễn tập; tham gia diễn tập theo nội dung, nhiệm vụ được phân công.

5. Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Sở Y tế, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Tỉnh đoàn Đồng Nai: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch diễn tập của Ban chỉ đạo để tổ chức lực lượng, phương tiện tham gia diễn tập đảm bảo hiệu quả.

6. UBND huyện Nhơn Trạch: Thành lập Ban chỉ đạo diễn tập cấp huyện và các bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo; phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong việc chuẩn bị, phát dọn mặt bằng, địa điểm diễn tập; xây dựng nội dung, kịch bản và tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả. Đồng thời chủ động huy động lực lượng, phương tiện và người dân địa phương tham gia diễn tập đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra.

7. Sở Tài Chính: Hướng dẫn các ngành, địa phương trong việc lập và sử dụng kinh phí diễn tập đảm bảo đúng quy định; phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thường trực Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh thẩm định và thanh quyết toán kinh phí; tham mưu UBND tỉnh quyết định bổ sung kinh phí khi khối lượng, kinh phí diễn tập vượt dự toán được giao.

8. Các sở, ban, ngành, đoàn thể: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, phối hợp tham gia diễn tập theo kế hoạch của Ban chỉ đạo diễn tập; hướng dẫn, giúp đỡ huyện Nhơn Trạch, xã Phước Khánh làm tốt các công tác chuẩn bị, để bảo đảm cho cuộc diễn tập hoàn thành đúng kế hoạch, an toàn tuyệt đối.

9. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh: Phối hợp, tổ chức lực lượng, phương tiện tham gia ghi hình đợt diễn tập theo yêu cầu của Ban chỉ đạo diễn tập.

10. Thời gian thực hiện: Tổ chức thực hành diễn tập xong trước ngày 30/6/2014.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ tr­ưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Chánh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu09/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/04/2014
Ngày hiệu lực08/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 09/CT-UBND diễn tập phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn Đồng Nai 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 09/CT-UBND diễn tập phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn Đồng Nai 2014
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu09/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýVõ Văn Chánh
        Ngày ban hành08/04/2014
        Ngày hiệu lực08/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 09/CT-UBND diễn tập phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn Đồng Nai 2014

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 09/CT-UBND diễn tập phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn Đồng Nai 2014

              • 08/04/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 08/04/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực