Chỉ thị 09/CT-UBND

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2013 cải thiện môi trường văn hóa du lịch do tỉnh Cà Mau ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2013 cải thiện môi trường văn hóa du lịch Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Cà Mau, ngày 28 tháng 11 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA DU LỊCH

Thời gian qua, thực hiện chủ trương phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, du lịch Cà Mau ngày càng phát triển hơn, lượng khách đến Cà Mau ngày càng nhiều, cơ sở vật chất phục vụ du lịch từng bước được đầu tư nâng cấp, môi trường du lịch từng bước được cải thiện, chất lượng dịch vụ được nâng lên. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch được tăng cường, trong đó công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho khách, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường được xác định là nhiệm vụ quan trọng, được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo và thực hiện.

Tuy nhiên, môi trường văn hóa du lịch trên địa bàn tỉnh còn những tồn tại yếu kém cần tiếp tục cải thiện. Hệ thống nhà vệ sinh công cộng còn thiếu, chưa đạt chuẩn phục vụ khách du lịch tại các khu, điểm du lịch, tuyến du lịch. Hiện tượng ăn xin, chèo kéo, ép khách, đeo bám, lừa đảo du khách tại một số nơi trong thời gian qua tác động xấu đến hình ảnh du lịch của Cà Mau. Để khắc phục tình trạng trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Tham mưu ban hành quy chế quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

b) Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, nhắc nhở, xử phạt vi phạm hành chính đối với các đơn vị hoạt động kinh doanh du lịch vi phạm quy định.

c) Triển khai, hướng dẫn, kiểm tra và xử phạt các đơn vị, cá nhân quản lý khu, điểm du lịch không thực hiện nghiêm việc xây dựng nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn phục vụ khách du lịch.

d) Phối hợp Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ quan quản lý các cấp, cơ sở lưu trú, lữ hành, nhà hàng, phương tiện vận chuyển khách du lịch, khu điểm du lịch, cộng đồng dân cư nông thôn.

e) Phối hợp Công an tỉnh xây dựng Đề án hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho khách du lịch. Duy trì bố trí cán bộ trực 24/24 đường dây nóng, đảm bảo xử lý kịp thời thông tin cho du khách phản ánh.

f) Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, kiểm tra, giám sát tiến độ đầu tư các dự án đầu tư về du lịch của các thành phần kinh tế.

g) Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan rà soát bổ sung, tăng cường phủ sóng viễn thông tại các khu, điểm, tuyến du lịch.

h) Phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các đơn vị, địa phương đề xuất địa điểm về việc bố trí điểm dừng xe đón khách du lịch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách du lịch tham quan, mua sắm.

2. Công an tỉnh:

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tại các tuyến, điểm du lịch để kịp thời ngăn chặn tình trạng cướp giật tài sản, lừa đảo, đảm bảo an toàn tài sản cho du khách.

3. Sở Giao thông vận tải:

a) Rà soát hệ thống giao thông, biển báo, chỉ dẫn đến các điểm tham quan, khu điểm du lịch; kịp thời khắc phục, sửa chữa, nâng cấp các đoạn đường, biển báo giao thông hư hỏng, xuống cấp, đảm bảo an toàn, thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển khách du lịch tới tham quan các khu vực này.

b) Xây dựng kế hoạch, phương án chỉnh trang, sửa chữa, nâng cấp, các bến xe, bến tàu, đặc biệt là Bến xe Cà Mau, các bến tàu cao tốc tại thành phố Cà Mau.

c) Định kỳ, đột xuất thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh vận tải của các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận chuyển khách đường bộ, đường thủy nội địa, đặc biệt là các doanh nghiệp vận tải khách du lịch và khách hợp đồng.

4. Sở Y tế:

Tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống, các khu chợ, các điểm du lịch trên địa bàn toàn tỉnh.

5. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:

Phối hợp với các địa phương và các đơn vị, tổ chức có liên quan đề xuất và tổ chức thực hiện tốt cơ chế chính sách giải quyết các vấn đề an sinh xã hội cho các đối tượng ăn xin, bán hàng rong...; phân loại đối tượng ăn xin, phối hợp với địa phương, nơi cư trú để có giải pháp quản lý, giáo dục theo quy định.

6. Sở Tài chính:

a) Cân đối, bố trí kinh phí hàng năm đảm bảo cho các đơn vị thực hiện các công việc liên quan đến việc cải thiện môi trường văn hóa du lịch theo Chỉ thị này.

b) Chủ trì, phối hợp với sở, ngành: Công thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giao thông vận tải; Cục thuế tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các ngành liên quan triển khai việc thực hiện các quy định về quản lý giá (đăng ký, kê khai, niêm yết giá) dịch vụ du lịch, dịch vụ lưu trú, giá cước vận tải đường bộ, đường thủy. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các vi phạm về giá theo các quy định hiện hành.

7. UBND các huyện và thành phố Cà Mau:

a) Tuyên truyền, phổ biến có hiệu quả các quy định của pháp luật về an ninh trật tự, an toàn du khách và vệ sinh môi trường tại các điểm tham quan, du lịch tới cộng đồng dân cư và các cơ sở kinh doanh du lịch tại địa phương, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong cộng đồng dân cư, thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh với khách du lịch.

b) Chủ trì, phối hợp các ngành liên quan thu gom rác thải, phát dọn lề đường, giải phóng chướng ngại vật trên sông, vật cản hạn chế tầm nhìn trên các tuyến đường bộ, đường sông đến các khu, điểm du lịch...; chỉnh trang, sắp xếp các khu vui chơi giải trí, công viên, khu chợ nhằm đảm bảo môi trường sạch đẹp, thông thoáng. Tập trung chỉ đạo, phối hợp các ngành liên quan xử lý dứt điểm tình trạng chèo kéo, đeo bám du khách tại các phường, xã trên địa bàn; quản lý, kiểm tra, giám sát các phương tiện taxi, xe ôm...

c) Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công thương, Sở Y tế, Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, xử phạt các vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm, niêm yết giá, việc sử dụng lòng lề đường đối với các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, điểm mua sắm, các khu chợ, các khu điểm du lịch.

d) Phối hợp với các ngành có liên quan tăng cường kiểm tra và xử phạt các vi phạm đối với các hoạt động, dịch vụ văn hóa, vui chơi giải trí, thể thao về nội dung, thời gian hoạt động, mức độ âm thanh để đảm bảo môi trường văn hóa lành mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo dõi, định kỳ, hàng quý, năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục Du lịch;
- TT, TU, TT. HĐND tỉnh;
- Sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện/TP CM;
- Cổng TTĐT tỉnh, TT CB-TH;
- VXT;
- Lưu: VT, Ktr04.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu09/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2013
Ngày hiệu lực28/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2013 cải thiện môi trường văn hóa du lịch Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2013 cải thiện môi trường văn hóa du lịch Cà Mau
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu09/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýNguyễn Tiến Hải
        Ngày ban hành28/11/2013
        Ngày hiệu lực28/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2013 cải thiện môi trường văn hóa du lịch Cà Mau

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2013 cải thiện môi trường văn hóa du lịch Cà Mau

              • 28/11/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/11/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực