Chỉ thị 09-TTg

Chỉ thị 09-TTg về xem xét, bổ sung kế hoạch và ngân sách nhà nước năm 1978 theo tinh thần nghị quyết lần thứ ba của Ban Chấp hành trung ương Đảng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 09-TTg xem xét bổ sung kế hoạch ngân sách nhà nước năm 1978 tinh thần nghị quyết lần thứ ba Ban Chấp hành trung ương Đảng


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 09-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 1978

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC XEM XÉT, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 1978 THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT LẦN THỨ BA CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

Ban bí thư trung ương Đảng đã có chỉ thị số 26-CT/TW ngày 24-12-1977 về việc truyền đạt và tổ chức thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ ba của Ban chấp hành trung ương Đảng. Ban bí thư đã nhấn mạnh phải quán triệt đầy đủ quan điểm mới về quản lý và kế hoạch hóa là “dựa vào lực lượng dồi dào của đất nước ta, khai thác nhanh nhất, tốt nhất đất, rừng, biển, các tài nguyên khác cùng với cơ sở vật chất – kỹ thuật mà ta có, để phát triển kinh tế, đẩy mạnh sản xuất và cải thiện đời sống…” để phát huy tính tích cực, sáng tạo của ngành, cấp, đơn vị trong việc xem xét lại, bổ sung kế hoạch năm 1978. Ban chấp hành trung ương Đảng đòi hỏi các cấp, các ngành và cơ sở phải nhận thức đúng trách nhiệm, nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật, phấn đấu đạt được một chuyển biến mạnh mẽ và sâu sắc về tổ chức và quản lý, về chỉ đạo thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1978.

Hiện nay, các chỉ tiêu kế hoạch và ngân sách Nhà nước năm 1978 đã được tạm giao và sắp tới sẽ có chỉ tiêu chính thức gửi tới các ngành và các địa phương.

Tuy nhiên, cần thấy rằng kế hoạch Nhà nước năm 1978 của các ngành và các địa phương xây dựng lên, căn bản vẫn làm theo cách cũ và chưa quán triệt được các tư tưởng chỉ đạo như nghị quyết hội nghị lần thứ ba của Ban chấp hành trung ương Đảng đề ra.

Để quán triệt hơn nữa đường lối, phương châm của Đại hội IV, ngay sau khi phổ biến và bàn kế hoạch thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ ba, các ngành, các địa phương và các cơ sở sản xuất quốc doanh và hợp tác xã cần nắm lại năng lực sản xuất, nắm lại tình hình sử dụng sức lao động, vật tư, thiết bị, tiền vốn, v.v… đối chiếu chỉ tiêu kế hoạch 1978 với nghị quyết của hội nghị trung ương lần thứ ba và chỉ thị số 26-CT/TW của Ban bí thư, đi sâu nghiên cứu phát hiện thêm năng lực tiềm tàng sẵn có để huy động vào sản xuất và tăng thêm hiệu quả của nền kinh tế như sức lao động, đất đai, tài nguyên, các loại vật tư thiết bị tồn kho chưa sử dụng hết, các loại thiết bị sử dụng công suất còn thấp, các loại sản phẩm chưa được huy động đúng mức, các loại phế liệu, phế phẩm chưa được tận dụng, các kinh nghiệm và sáng kiến của công nhân; cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý chưa được phát huy, các nguồn thu cho Nhà nước chưa được quản lý chặt chẽ, v.v…

Trên cơ sở phát huy tinh thần làm chủ tập thể, ý thức tự lực tự cường và triệt để tiết kiệm, từng cơ sở, từng địa phương, từng ngành cần soát lại các chỉ tiêu kế hoạch năm 1978 để bổ sung, hoàn chỉnh thêm theo như tinh thần chỉ thị của Ban bí thư số 26-CT/TW ngày 24-12-1977 về việc phổ biến nghị quyết Hội nghị trung ương lần thứ ba.

Việc làm nói trên được tiến hành khẩn trương trong quý I năm 1978 để các cơ sở sản xuất có căn cứ đăng ký vượt mức chỉ tiêu kế hoạch, đồng thời chậm nhất là cuối tháng 3 năm 1978, các Bộ, Tổng cục và các tỉnh, thành phố gửi báo cáo về những điểm bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch năm 1978 của ngành, địa phương mình lên Phủ thủ tướng và Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, đồng thời gửi cho các Bộ, Tổng cục và địa phương có liên quan. Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Tài chính và các Bộ quản lý ngành có trách nhiệm nghiên cứu, tổng hợp những đề nghị mới của các địa phương và các ngành để cuối quý II năm 1978 Ủy ban Kế hoạch Nhà nước tổng hợp trình Hội đồng Chính phủ về việc bổ sung và điều chỉnh tăng chỉ tiêu kế hoạch 1978 với nội dung tích cực và vững chắc hơn. Bộ Tài chính kết hợp với Ủy ban Kế hoạch Nhà nước và các Bộ phải nắm lại các nguồn thu chi và dựa vào khả năng thực tế để trình Thường vụ Hội đồng Chính phủ dự án điều chỉnh ngân sách theo hướng nâng mức thu và giảm chi.

Trong thời gian quý I năm 1978, một mặt các Bộ, Tổng cục và các địa phương phải khẩn trương tổ chức thực hiện kế hoạch 1978 theo chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước đã giao, mặt khác, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước và các Bộ, Tổng cục cần làm việc với các ngành, địa phương có liên quan để cùng nhau giải quyết các vấn đề cụ thể nhằm bảo đảm cho việc bổ sung và điều chỉnh kế hoạch và ngân sách 1978 có cơ sở vững chắc.

Cuối tháng 3 năm 1978, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước phải trình Hội đồng Chính phủ về sổ kiểm tra kế hoạch năm 1979 để kịp thời giao cho các ngành, các địa phương xây dựng kế hoạch.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09-TTg

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu09-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/01/1978
Ngày hiệu lực27/01/1978
Ngày công báo28/02/1978
Số công báoSố 1
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 09-TTg xem xét bổ sung kế hoạch ngân sách nhà nước năm 1978 tinh thần nghị quyết lần thứ ba Ban Chấp hành trung ương Đảng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 09-TTg xem xét bổ sung kế hoạch ngân sách nhà nước năm 1978 tinh thần nghị quyết lần thứ ba Ban Chấp hành trung ương Đảng
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu09-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýLê Thanh Nghị
        Ngày ban hành12/01/1978
        Ngày hiệu lực27/01/1978
        Ngày công báo28/02/1978
        Số công báoSố 1
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 09-TTg xem xét bổ sung kế hoạch ngân sách nhà nước năm 1978 tinh thần nghị quyết lần thứ ba Ban Chấp hành trung ương Đảng

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 09-TTg xem xét bổ sung kế hoạch ngân sách nhà nước năm 1978 tinh thần nghị quyết lần thứ ba Ban Chấp hành trung ương Đảng

              • 12/01/1978

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/02/1978

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/01/1978

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực