Chỉ thị 10/1998/CT/UB

Chị thị 10/1998/CT/UB triển khai thực hiện các Quyết định, qui định về tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh trật tự do tỉnh Bạc Liêu ban hành

Nội dung toàn văn Chị thị 10/1998/CT/UB công tác bảo vệ an ninh trật tự Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/1998/CT/UB

Bạc Liêu, ngày 17 tháng 07 năm 1998

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC QUYẾT ĐỊNH, QUI ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC QUẦN CHÚNG LÀM CÔNG TÁC BẢO VỆ AN NINH TRẬT TỰ

Trong những năm qua, nhất là từ khi tỉnh Bạc Liêu được tái lập, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự hướng dẫn về mặt nghiệp vụ của các ngành chức năng, các tổ chức quần chúng nền tảng của phong trào bảo vệ ANTQ ở xã, phường, thị trấn ( gọi tắt là cơ sở ) được xây dựng, củng cố ngày càng phù hợp, hoạt động có hiệu quả, góp phần tích cực vào việc bảo vệ ANCT, giữ gìn TTATXH ở cơ sở. Song bên cạnh cũng còn nhiều tổ chức hoạt động đạt chất lượng hiệu quả chưa cao. Một trong những nguyên nhân của hạn chế đó là do chưa xây dựng qui chế hoạt động cụ thể cho từng tổ chức.

Để khắc phục nhược điểm nói trên, tạo điều kiện cho các tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh trật tự ngày càng đi vào chiều sâu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới UBND tỉnh chỉ thị :

1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tổ chức tổng kết đánh giá thực trạng tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng bảo vệ ANTT và các tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở của địa phương mình theo tinh thần chỉ thị 135/CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Từ đó rút ra kinh nghiệm chỉ đạo việc củng cố và triển khai thành lập các tổ chức mới theo đúng qui định của Bộ Nội vụ, UBND tỉnh và hướng dẫn của CA tỉnh. Bình chọn những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào đã qua, để khen thưởng kịp thời hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng.

Những địa phương đã có thành lập Hội đồng Bảo vệ an ninh trật tự và quỹ bảo trợ ANTT ở cơ sở thì củng cố duy trì hoạt động theo đúng qui định của UBND tỉnh để phục vụ tốt cho các hoạt động của phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc. Nơi chưa có Hội đồng Bảo vệ an ninh trật tự và quỹ bảo trợ an ninh trật tự ở cơ sở thì khẩn trương thành lập.

2. Mỗi huyện, thị xã cần chọn từ 1 đến 2 xã, phường, thị trấn làm điểm chỉ đạo việc thành lập Ban bảo vệ dân phố, Ban bảo vệ ANTT khóm, ấp, Đội dân phòng, Đội thanh niên xung kích. Từng thời gian có tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm để phát triển ra diện rộng ở địa phương mình và phải hoàn thành trong năm 1998.

3. Ngành Công an và UBND huyện, thị xã có trách nhiệm triển khai quán triệt các chỉ thị và quyết định, qui định của UBND tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Bảo vệ an ninh trật tự và lập quỹ bảo trợ an ninh trật tự ở cơ sở; về tổ chức, hoạt động của Đội dân phòng, Đội thanh niên xung kích an ninh, Ban bảo vệ an ninh trật tự ở ấp cho UBND xã, phường, thị trấn và Công an các cấp trong tỉnh để thống nhất thực hiện. Đồng thời tổ chức phối hợp cùng UBMT Tổ quốc Việt Nam và các ban, ngành, đoàn thể có liên quan từ tỉnh đến tận cơ sở để thực hiện. Sau khi củng cố và thành lập xong, cần tổ chức tập huấn cho các Đội dân phòng, Đội thanh niên xung kích an ninh, Ban bảo vệ ANTT ấp, các lực lượng có liên quan, nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và những nghiệp vụ cần thiết, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

4. Các cơ quan thông tin đại chúng cần tổ chức tuyên truyền phổ biến nội dung, chỉ thị và quyết định, qui định về tổ chức quần chúng và công tác Bảo vệ ANTT của UBND tỉnh một cách sâu rộng và thường xuyên để động viên cổ vũ phong trào, kịp thời đưa gương người tốt, việc tốt xuất hiện ở địa phương, cơ sở .

5. Giao cho Công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện và nắm chặt hoạt động của phong trào này, định kỳ sơ, tổng kết báo cáo cho UBND tỉnh. Đồng thời giúp UBND tỉnh mở Hội nghị tổng kết hàng năm đối với công tác này.

Phong trào vận động nhân dân bảo vệ ANTQ là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cần thiết trong giai đoạn cách mạng hiện nay góp phần thực hiện có kết quả chống âm mưu “ Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và giữ vững an ninh trật tự ở địa bàn xóm, ấp, khu vực dân cư. UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp, khẩn trương triển khai thực hiện tốt nội dung Chỉ thị này. Quá trình thực hiện gặp thuận lợi, khó khăn, thường xuyên báo cáo về UBND tỉnh để theo dõi chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để BC).
- Thành viên UBND tỉnh (để biết).
- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể(phối hợp).
-Sở, ban, ngành cấp tỉnh (để thực hiện).
- UBND các huyện, thị xã (để thực hiện).
- TAND,VKSND (để biết).
- Chánh Văn phòng, các Phó Văn phòng.
- Lưu VP (M9)

TM. UBND TỈNH BẠC LIÊU
CHỦ TỊCH
Phan Quốc Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/1998/CT/UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu10/1998/CT/UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/1998
Ngày hiệu lực17/07/1998
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/1998/CT/UB

Lược đồ Chị thị 10/1998/CT/UB công tác bảo vệ an ninh trật tự Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chị thị 10/1998/CT/UB công tác bảo vệ an ninh trật tự Bạc Liêu
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu10/1998/CT/UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýPhan Quốc Hưng
        Ngày ban hành17/07/1998
        Ngày hiệu lực17/07/1998
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chị thị 10/1998/CT/UB công tác bảo vệ an ninh trật tự Bạc Liêu

             Lịch sử hiệu lực Chị thị 10/1998/CT/UB công tác bảo vệ an ninh trật tự Bạc Liêu

             • 17/07/1998

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/07/1998

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực