Chỉ thị 10/2004/CT.UB

Chỉ thị 10/2004/CT.UB về Thực hiện công tác Bảo hiểm y tế tự nguyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Chỉ thị 10/2004/CT-UB thực hiện công tác bảo hiểm y tế tự nguyện Vĩnh Long đã được thay thế bởi Quyết định 1980/QĐ-UBND năm 2006 Đề án Phát triển Bảo hiểm y tế toàn dân đến 2010 Vĩnh Long và được áp dụng kể từ ngày 05/10/2006.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/2004/CT-UB thực hiện công tác bảo hiểm y tế tự nguyện Vĩnh Long


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số :10/2004/CT.UB

TX. Vĩnh Long, ngày 05 tháng 5 năm 2004

 

CHỈ THỊ

V/V THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO HIỂM Y TẾ TỰ NGUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Bảo Hiểm Y Tế Là Một Chính Sách Lớn Của Đảng Và nhà nước, đánh dấu sự đổi mới trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung và công tác khám chữa bệnh nói riêng. Qua gần 12 năm hoạt động, những kết quả đạt được đã khẳng định Bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội đúng đắn, tạo được lòng tin đối với người lao động, góp phần tích cực vào việc thực hiện chủ trương xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Để thực hiện tốt công tác Bảo hiểm y tế tự nguyện trong nhân dân tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1/. Bảo hiểm Xã hội Vĩnh Long phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, các đoàn thể, Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Vĩnh Long để tuyên truyền, giải thích sâu rộng về quyền lợi, ý nghĩa, tính ưu việt... của Bảo hiểm y tế bằng nhiều hình thức phong phú, tới tất cả các đối tượng và tầng lớp dân cư, để họ nhận thức được lợi ích của Bảo hiểm y tế và tự nguyện tham gia.

Triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch Bảo hiểm y tế tự nguyện đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2/. Trong năm 2004, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chọn mỗi huyện, thị một xã, phường, thị trấn để chỉ đạo thực hiện thí điểm Bảo hiểm y tế tự nguyện. Sau đó rút kinh nghiệm để triển khai rộng và tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân cho các năm về sau.

3/. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành viên có kế hoạch tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên của mình tích cực tham gia Bảo hiểm y tế tự nguyện.

4/. Bảo hiểm Xã hội Vĩnh Long phối hợp với ngành Y tế củng cố, mở rộng mạng lưới đại lý Bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng phục vụ, nhất là khâu tổ chức khám chữa bệnh và thanh toán trợ cấp Bảo hiểm y tế, để thu hút các đối tượng tự nguyện tham gia Bảo hiểm y tế.         

Yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, UBND Huyện,Thị nghiêm chỉnh thực hiện chỉ thị này. Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cho các cấp,các ngành có liên quan tổ chức thực hiện Bảo hiểm y tế tự nguyện theo quy định của thông tư liên tịch số 77/2003/TTLB-BTC-BYT ngày 07/8/2003 của Bộ Tài chính, Bộ Y tế.

Trong quá trình thực hiện ,nếu có khó khăn, vướng mắc, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Vĩnh Long kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân Tỉnh để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận :
- TT Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh
- CT, các PCT.UBT
- Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh
- UBND các huyện, thị xã
- Tòa án ND, VKS. ND tỉnh
- Các khối NC
- Lưu: 3.13.6

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Thế Nhân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2004/CT.UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu10/2004/CT.UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2004
Ngày hiệu lực05/05/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/10/2006
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2004/CT.UB

Lược đồ Chỉ thị 10/2004/CT-UB thực hiện công tác bảo hiểm y tế tự nguyện Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 10/2004/CT-UB thực hiện công tác bảo hiểm y tế tự nguyện Vĩnh Long
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu10/2004/CT.UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýCao Thế Nhân
        Ngày ban hành05/05/2004
        Ngày hiệu lực05/05/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/10/2006
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 10/2004/CT-UB thực hiện công tác bảo hiểm y tế tự nguyện Vĩnh Long

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/2004/CT-UB thực hiện công tác bảo hiểm y tế tự nguyện Vĩnh Long