Chỉ thị 10/2008/CT-UBND

Chỉ thị 10/2008/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/2008/CT-UBND thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2008/CT-UBND

Đà Lạt, ngày 07 tháng 10 năm 2008

 

CHỈ THỊ

V/V TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI.

Sau hơn một năm triển khai Luật Bảo hiểm xã hội, nhận thức về ý nghĩa của công tác Bảo hiểm xã hội và tinh thần tham gia Bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn tỉnh được nâng cao hơn. Cơ quan Bảo hiểm xã hội đã tích cực khai thác, mở rộng đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội; giải quyết chế độ cho đối tượng đúng quy định, góp phần tích cực bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, việc chấp hành pháp luật Bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động và người lao động ở một số nơi chưa tốt; người lao động thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc chưa được người sử dụng lao động đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội còn nhiều; tình trạng chậm đóng tiền và nợ đọng tiền Bảo hiểm xã hội lâu ngày vẫn còn xảy ra dẫn đến việc giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội cho người lao động không kịp thời, nhất là các chế độ Bảo hiểm xã hội ngắn hạn làm ảnh hưởng đến đời sống của người lao động.

Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại nêu trên là do công tác Bảo hiểm xã hội chưa được quan tâm đúng mức; nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động về công tác Bảo hiểm xã hội còn hạn chế, ý thức chấp hành pháp luật Bảo hiểm xã hội còn thấp; công tác tuyên truyền và kiểm tra việc chấp hành pháp luật Bảo hiểm xã hội chưa thường xuyên, kịp thời; việc xử lý vi phạm pháp luật Bảo hiểm xã hội chưa nghiêm, nhất là đối với các đơn vị sử dụng lao động nợ tồn đọng và chậm nộp tiền Bảo hiểm xã hội; hoạt động bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động của các Công đoàn cơ sở chưa hiệu quả.

Nhằm tổ chức thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh có hiệu quả; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động, UBND tỉnh chỉ thị:

1. Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông; Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở Tư pháp; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Báo Lâm Đồng chủ động xây dựng kế hoạch hàng năm để tuyên truyền sâu rộng về Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành (cả Bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện) cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong mọi thành phần kinh tế nhằm làm chuyển biến nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động về công tác Bảo hiểm xã hội; tích cực giải quyết các chế độ Bảo hiểm xã hội cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh, chủ trì, phối hợp Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật Bảo hiểm xã hội hàng năm đối với tất cả các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong mọi thành phần kinh tế và xử lý các vi phạm theo quy định; định kỳ hàng quý báo cáo kết quả về UBND tỉnh để biết và chỉ đạo.

3. UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt tăng cường thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về Bảo hiểm xã hội tại địa phương; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của địa phương và UBND cấp xã phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện phổ biến Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thực hiện; theo dõi, triển khai thực hiện pháp luật về Bảo hiểm xã hội, đồng thời chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội giám sát cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện giải quyết khiếu nại lần đầu trong trường hợp người sử dụng lao động có quyết định, hành vi về Bảo hiểm xã hội bị khiếu nại không còn tồn tại.

4. Người sử dụng lao động trong mọi thành phần kinh tế xác định rõ trách nhiệm chấp hành Luật Bảo hiểm xã hội của đơn vị để tổ chức thực hiện đầy đủ chế độ Bảo hiểm xã hội đối với người lao động trong cơ quan theo quy định.

5. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn các Công đoàn cơ sở thực hiện đầy đủ trách nhiệm của cấp mình trong việc chấp hành và giám sát việc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội tại các đơn vị và có biện pháp phù hợp để đấu tranh với người sử dụng lao động vi phạm pháp luật về Bảo hiểm xã hội nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động trong đơn vị./-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2008/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu10/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/10/2008
Ngày hiệu lực07/10/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2008/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 10/2008/CT-UBND thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 10/2008/CT-UBND thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội Lâm Đồng
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu10/2008/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýHuỳnh Đức Hòa
        Ngày ban hành07/10/2008
        Ngày hiệu lực07/10/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 10/2008/CT-UBND thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội Lâm Đồng

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/2008/CT-UBND thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội Lâm Đồng

             • 07/10/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 07/10/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực