Chỉ thị 10/CT-BYT

Chỉ thị 10/CT-BYT năm 2017 về tăng cường hoạt động giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV trong cơ sở y tế do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/CT-BYT 2017 tăng cường hoạt động giảm kỳ thị phân biệt đối xử HIV trong cơ sở y tế


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-BYT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG GIẢM KỲ THỊ VÀ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ LIÊN QUAN ĐẾN HIV TRONG CÁC CƠ SỞ Y TẾ

Trong thời gian qua, công tác phòng, chống HIV/AIDS của Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng. Nhiều năm liên tiếp Việt Nam đã đạt được mục tiêu 3 giảm: Giảm số người nhiễm mới HIV được phát hiện hàng năm; gim số người chuyn sang giai đoạn AIDS; và giảm số người tử vong liên quan đến HIV/AIDS. Việt Nam đã cam kết thực hiện mục tiêu 90-90-90 (90% người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm HIV của mình; 90% người chẩn đoán nhim HIV được điều trị bng thuốc ARV; 90% người điều trị ARV kiểm soát được ti lượng vi rút dưới ngưỡng ức chế) vào năm 2020 và hướng tới kết thúc dịch AIDS vào năm 2030. Đđạt được các mục tiêu này, hiện còn nhiều khó khăn, thách thức cần phải vượt qua, trong đó kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV tại các cơ sở y tế đang được xác định là một trong những rào cản quan trọng nhất, khiến người có hành vi nguy cơ cao, người nhiễm HIV không tiếp cận các dịch vụ dự phòng, xét nghiệm phát hiện HIV, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS.

Đgiảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV tại các cơ sở y tế, cải thiện chất lượng các dịch vụ dự phòng, xét nghiệm HIV, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS, Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc ngành y tế chỉ đạo các cơ sở y tế trong toàn ngành thực hiện những nội dung sau đây:

1. Căn cứ vào hướng dẫn của Cục Phòng, chống HIV/AIDS, xây dựng kế hoạch hoạt động giảm kỳ thị và phân biệt đi xử liên quan đến HIV dựa trên tình hình thực tế của đơn vị, tổ chức triển khai các hoạt động gim kỳ thị và phân biệt đi xử liên quan đến HIV theo kế hoạch được duyệt.

2. Tổ chức tập huấn về giảm kỳ thị và phân biệt đi xử liên quan đến HIV, dự phòng chuẩn trong các cơ sở y tế cho cán bộ, nhân viên, nhất là các cán bộ y tế trực tiếp cung cấp các dịch vụ dự phòng, xét nghiệm, chăm sóc và điu tr HIV/AIDS.

3. Rà soát lại các quy trình cung cấp dịch vụ dphát sinh kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV trong các cơ sở y tế như quy trình xét nghiệm HIV và trả kết quả xét nghiệm; quy trình khám bệnh, chữa bệnh; quy trình lưu trhồ sơ, bệnh án; quy trình bảo mật thông tin cá nhân người bệnh, qua đó điu chỉnh, cập nhật các quy trình đtránh kỳ thị, phân biệt đi xử với người nhim HIV/AIDS.

4. Xây dựng và phổ biến bộ quy tắc thực hành về chống kỳ thị, phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS hoặc lồng ghép các nội dung chống kỳ thị, phân biệt đi xử liên quan đến HIV/AIDS trong quy tắc ứng xử của công chức, viên chức y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

5. Khuyến khích sự tham gia của các nhóm cộng đồng, người nhiễm HIV vào quá trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và theo dõi giám sát việc thực hiện giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV tại các cơ sở y tế.

6. Tổ chức theo dõi, giám sát thường xuyên hoạt động gim kỳ thị và phân biệt đi xử liên quan đến HIV trong các cơ sở y tế; định kỳ đánh giá và sơ kết, tng kết đlàm cơ sở cho việc xây dựng và điều chỉnh hoạt động giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS.

7. Trách nhiệm thực hiện:

a) Cục Phòng, chống HIV/AIDS chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và phổ biến Kế hoạch hành động và Hướng dẫn thực hiện giảm kỳ thị và phân biệt đi xử liên quan đến HIV trong cơ sở y tế; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế.

b) Cục Quản lý khám, chữa bệnh và Vụ Tổ chức Cán bộ có trách nhiệm chỉ đạo và hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lồng ghép các hoạt động giảm kỳ thị phân biệt đi xử liên quan đến HIV vào Quy tc ứng xử của công chức, viên chức y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cũng như Kế hoạch “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

c) Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thtrưởng các cơ quan, đơn vị thuộc ngành y tế, các cơ sở y tế có trách nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị này, định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế (Cục Phòng, chống HIV/AIDS).

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị kịp thời phản ánh về Bộ Y tế (Cục Phòng, chng HIV/AIDS) đxem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- PTT Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để biết);
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
- Công đoàn Y tế Việt Nam;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Cổng Thông tin điện tử BYT;
- Lưu: VT, PC, AIDS (02).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/CT-BYT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu10/CT-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2017
Ngày hiệu lực26/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/CT-BYT

Lược đồ Chỉ thị 10/CT-BYT 2017 tăng cường hoạt động giảm kỳ thị phân biệt đối xử HIV trong cơ sở y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 10/CT-BYT 2017 tăng cường hoạt động giảm kỳ thị phân biệt đối xử HIV trong cơ sở y tế
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu10/CT-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Thị Kim Tiến
        Ngày ban hành26/12/2017
        Ngày hiệu lực26/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 10/CT-BYT 2017 tăng cường hoạt động giảm kỳ thị phân biệt đối xử HIV trong cơ sở y tế

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/CT-BYT 2017 tăng cường hoạt động giảm kỳ thị phân biệt đối xử HIV trong cơ sở y tế

              • 26/12/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/12/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực