Chỉ thị 10/CT-UBND

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2014 về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/CT-UBND 2014 tăng cường thực hiện tiết kiệm điện Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 3 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN TIẾT KIỆM ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

Thực hiện Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện và Quyết định số 10116/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công thương về việc phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2014.

Để đảm bảo cung cấp điện ổn định cho sản xuất, kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt cho nhân dân trong tỉnh trong năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các đoàn thể chính trị - xã hội; các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ và hộ gia đình sử dụng điện trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

1. Các sở, ban, ngành, các cơ quan hành chính sự nghiệp

a) Hằng năm, xây dựng kế hoạch, biện pháp tiết kiệm năng lượng; ban hành quy chế sử dụng năng lượng của cơ quan, đơn vị.

b) Đăng ký kế hoạch sử dụng năng lượng với cơ quan quản lý nhà nước về năng lượng tại địa phương; phổ biến kế hoạch, biện pháp và quy chế thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.

c) Tổ chức kiểm tra, đánh giá và áp dụng hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố

a) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quản lý nghiêm túc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện và xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình tiết kiệm điện trên địa bàn theo nội dung Chỉ thị 171/CT-TTg .

b) Chủ trì, phối hợp với các điện lực trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương của nhà nước về giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và an toàn điện đến tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng điện thuộc địa bàn quản lý.

c) Kiểm tra và giám sát việc thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Việc mua sắm, thay thế và sửa chữa các phương tiện, thiết bị điện của các cơ quan thụ hưởng ngân sách nhà nước thực hiện quy định tại Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn quản lý.

3. Các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ và hộ gia đình

a) Triển khai các giải pháp tiết kiệm điện trong sản xuất, kinh doanh theo nội dung Chỉ thị 171/CT-TTg .

b) Bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế sử dụng thiết bị tiêu thụ công suất lớn, tiêu thụ nhiều điện năng vào giờ cao điểm. Đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã đăng ký trong hợp đồng mua bán điện.

c) Chuẩn bị các nguồn dự phòng khi xảy ra thiếu điện, xây dựng phương án tự cắt giảm phụ tải khi xảy ra thiếu điện.

4. Các đơn vị quản lý chiếu sáng công cộng

Triển khai thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện theo nội dung tại Chỉ thị 171/CT-TTg và Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

5. Sở Thông tin và Truyền thông và Đài Phát thanh truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa

Có trách nhiệm phối hợp cùng Công ty Cổ phần điện lực Khánh Hòa và Sở Công thương Khánh Hòa xây dựng các nội dung tuyên truyền chủ trương của nhà nước về các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp và tạo điều kiện để Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thực hiện chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện trong trường học, dành thời lượng hợp lý trong chương trình ngoại khóa để phổ biến nội dung về cách sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

7. Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa

a) Thực hiện nghiêm các quy định cụ thể về tiết kiệm trong phân phối điện; chủ động và phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai chương trình tiết kiệm điện năm 2014.

b) Phối hợp với Sở Công thương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện khi xảy ra thiếu điện.

c) Chủ động phối hợp với địa phương, các cơ quan báo, đài lập và thực hiện kế hoạch tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

d) Thực hiện phương thức vận hành an toàn, ổn định trong hệ thống điện, bố trí kế hoạch sửa chữa lưới điện hợp lý, tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, nâng cao năng lực khai thác thiết bị; hạn chế sự cố, giảm tổn thất điện năng nhằm huy động tối đa và có hiệu quả các nguồn điện.

đ) Định kỳ rà soát, cập nhật danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh báo cáo Sở Công thương.

e) Trong trường hợp hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện: Xây dựng Kế hoạch cung cấp điện theo sản lượng điện và công suất do Tổng Công ty Điện lực Miền Trung phân bổ cho tỉnh, Kế hoạch cắt giảm điện gửi Sở Công thương tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

8. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và các đoàn thể chính trị - xã hội

Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tiết kiệm điện. Hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn như: Máy điều hòa, bình nước nóng, bàn là điện... trong giờ cao điểm, để tránh thiếu điện dẫn đến phải cắt điện tiết giảm trong thời gian hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn.

9. Sở Công thương Khánh Hòa

a) Phối hợp với Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa tổ chức triển khai các giải pháp tiết kiệm điện; kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện của khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.

b) Giám sát việc thực hiện cung cấp điện của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa, giải quyết các khiếu nại của khách hàng về tình trạng cung cấp điện không tuân thủ các quy định.

c) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch cắt giảm điện trong trường hợp hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện; thường xuyên báo cáo kết quả và những khó khăn, vướng mắc về Sở Công thương để Sở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết kịp thời./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu10/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/03/2014
Ngày hiệu lực07/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 10/CT-UBND 2014 tăng cường thực hiện tiết kiệm điện Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 10/CT-UBND 2014 tăng cường thực hiện tiết kiệm điện Khánh Hòa
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu10/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Chiến Thắng
        Ngày ban hành07/03/2014
        Ngày hiệu lực07/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 10/CT-UBND 2014 tăng cường thực hiện tiết kiệm điện Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/CT-UBND 2014 tăng cường thực hiện tiết kiệm điện Khánh Hòa

           • 07/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực