Chỉ thị 10/CT-UBND

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác phòng, chống Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do virus Corona (MERS-CoV) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/CT-UBND 2015 phòng chống Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông Thái Nguyên


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 6 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG HỘI CHỨNG VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP VÙNG TRUNG ĐÔNG DO VIRUS CORONA (MERS-COV) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do corona vi rút (MERS-CoV) gây nên. Bệnh có khả năng lây truyền từ người sang người chủ yếu trong nhóm người có tiếp xúc gần. Người mắc bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp tính: sốt, ho, viêm phổi nặng và nhanh chóng đi vào suy hô hấp. Ngoài ra có thể kèm theo triệu chứng đường tiêu hóa như tiêu chảy và có thể gây suy tạng đặc biệt là suy thận, nguy cơ tử vong cao.

Trường hợp bệnh đầu tiên được ghi nhận vào tháng 4 năm 2012 tại Ả Rập Xê Út. Theo thông báo của Tổ chức Y tế thế giới và cơ quan y tế các nước, tính đến ngày 07 tháng 6 năm 2015, đã có 1.209 trường hợp mắc, trong đó có 448 trường hợp đã tử vong tại 26 quốc gia và vùng lãnh thổ (9 nước có ca bệnh tại chỗ, 17 nước có ca bênh xâm nhập). Tại Hàn Quốc, tính đến ngày 08/6/2015 đã có 87 trường hợp mắc MERS-CoV, 06 trường hợp tử vong.

Trước tình hình bệnh MERS-CoV trên thế giới đang diễn biến rất phức tạp, để chủ động phòng chống ngăn chặn dịch bệnh lan truyền vào Việt Nam cũng như tại Thái Nguyên và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh; Thực hiện Công điện số 790/CĐ-TTg ngày 03/6/2015 của Thủ tưởng Chính phủ về việc phòng chống dịch MERS-CoV; Công điện số 3274/CĐ-BYT ngày 20/5/2015 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống MERS-CoV, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Kiện toàn và tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân dân, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người các cấp; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch phòng chống Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do virus Corona trên địa bàn, phạm vi quản lý.

2. Sở Y tế:

- Chủ động, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, đặc biệt là Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thái Nguyên, Sở Lao động – Thương binh và xã hội nắm bắt tình hình dịch bệnh, dự báo nguy cơ lây nhiễm vào Việt Nam và địa phương trong công tác phòng, chống dịch; tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch hành động triển khai công tác phòng, chống MERS-CoV trên địa bàn.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giám sát tại cộng đồng và cơ sở y tế các trường hợp nghi ngờ mắc MERS-CoV và có tiền sử đi về từ vùng có dịch trong vòng 14 ngày, tiến hành lấy và gửi mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm xác định kịp thời, thực hiện tốt việc cách ly, xử lý ổ dịch không để bùng phát.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, thuốc, hóa chất, trang thiết bị phương tiện, khu, phòng cách ly, trang bị phòng hộ cá nhân; tổ chức tốt việc thu dung, điều trị bệnh nhân và phòng, chống lây nhiễm chéo trong bệnh viện theo đúng quy định của Bộ Y tế.

- Thường xuyên cập nhật, báo cáo UBND tỉnh về diễn biến tình hình dịch bệnh MERS-CoV trên địa bàn, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả.

- Căn cứ tình hình dịch trên địa bàn, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xây dựng phương án tài chính phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thái Nguyên: Chủ động phối hợp với Sở Y tế và UBND các huyện, thành, thị thường xuyên tuyên truyền, cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh, cơ chế lây bệnh, mức độ nguy hiểm, các biện pháp phòng chống để người dân biết, bình tĩnh, chủ động phòng chống MERS-CoV; Tăng cường truyền thông đối với cộng đồng, người nhà bệnh nhân, người nhập cảnh đi về từ các quốc gia đang có dịch bệnh về các biện pháp phòng chống dịch MERS-CoV.

4. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư: chủ động phối hợp với Sở Y tế tham mưu, đề xuất bố trí kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

5. Sở Ngoại vụ phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao Du lịch, Công an tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và xã hội, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Công ty Samsung Electronic tại Thái Nguyên và các sở, ngành liên quan thông báo cho các cơ quan, tổ chức chỉ trong trường hợp đặc biệt cần thiết mới cử người đi đến vùng đang có dịch bệnh. Đồng thời triển khai tốt việc tuyên truyền cho các đối tượng đang sống, lao động, làm việc tại các quốc gia vùng dịch, khách du lịch và các đối tượng là người lao động đến Việt Nam từ các nước đang có dịch bệnh, chủ động phối hợp với cơ quan y tế, các đơn vị có liên quan trong việc cách ly và điều trị; Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế triển khai tốt việc giám sát hành khách nhập cảnh trên địa bàn nhằm phát hiện sớm những trường hợp nghi ngờ mắc MERS-CoV để có phương án và biện pháp cách ly y tế kịp thời, tránh lây lan dịch bệnh.

6. Các sở, ngành khác căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh MERS-CoV trên địa bàn; xây dựng kế hoạch phòng chống dịch MERS-CoV trong phạm vi ngành quản lý.

7. Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; Chỉ đạo các phòng ban liên quan và lực lượng y tế tăng cường hoạt động tuyên truyền, giám sát, phát hiện và chuẩn bị tốt các phương án, các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, kỹ thuật, thuốc, hóa chất, trang thiết bị, phòng hộ cá nhân…để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh MERS-CoV.

- Bố trí kinh phí phục vụ cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh MERS-CoV trên địa bàn.

- Địa phương nào để dịch xảy ra trên địa bàn mà không phát hiện, áp dụng các biện pháp bao vây, khống chế, dập dịch kịp thời để dịch lây lan diện rộng thì Chủ tịch UBND cấp đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

- Kịp thời thông tin, báo cáo tình hình dịch bệnh MERS-CoV trên địa bàn về UBND tỉnh (thông qua Sở Y tế) theo quy định.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể nhân dân trong tỉnh, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và cơ quan chức năng các cấp trong việc triển khai các biện pháp thực hiện phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn đạt hiệu quả.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
(Báo cáo)
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Chủ tịch UBND huyện, thành, thị;
- Mặt trận TQ và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Đại học Thái Nguyên;
- Ban quản lý Khu CN;
- Công ty Samsung;
- Lãnh đạo VP: Đ/c Linh;
- Lưu: VT, VX,TH.
VyhdCT01.06.15

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ma Thị Nguyệt

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu10/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2015
Ngày hiệu lực18/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 10/CT-UBND 2015 phòng chống Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 10/CT-UBND 2015 phòng chống Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông Thái Nguyên
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu10/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýMa Thị Nguyệt
        Ngày ban hành18/06/2015
        Ngày hiệu lực18/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 10/CT-UBND 2015 phòng chống Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông Thái Nguyên

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/CT-UBND 2015 phòng chống Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông Thái Nguyên

           • 18/06/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/06/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực