Chỉ thị 10/CT-UBND

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác đấu tranh hành vi đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/CT-UBND 2018 công tác đấu tranh hành vi đánh bạc dưới hình thức số lô số đề Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 04 tháng 9 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH HÀNH VI ĐÁNH BẠC DƯỚI HÌNH THỨC SỐ LÔ, SỐ ĐỀ VÀ ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XỔ SỐ KIẾN THIẾT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

Thời gian gần đây, một số tệ nạn xã hội có chiều hướng phát triển trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số lô, số đề... diễn ra không chỉ ở thành phố, các xã, phường, thị trấn mà còn len lỏi đến các vùng nông thôn, vùng sâu; lôi cuốn các đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên, người già, phụ nữ, người không có việc làm và một số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang làm ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội và trật tự trị an trong tỉnh, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Công tác phối hợp giữa cơ quan Công an với các cấp, các ngành để chống tệ nạn cờ bạc; mua số lô, số đề; làm chủ lô đề; tổ chức mạng lưới bán số lô, số đề; phát hành ấn phẩm khác cho việc đánh lô, đề trái phép còn chưa thường xuyên, thiếu đồng bộ.

Để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết, khai thác tối đa tiềm năng của thị trường, tạo nhiều việc làm cho xã hội, góp phần giữ vững trật tự an ninh, an toàn xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức quán triệt, tuyên truyền và chỉ đạo quyết liệt để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong đơn vị gương mẫu chấp hành, vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy ước, hương ước của địa phương nơi cư trú, tuyệt đối không tham gia tệ nạn cờ bạc dưới mọi hình thức như số lô, số đề và các tệ nạn xã hội khác.

2. Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố, Công an xã, phường, thị trấn triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc diễn biến tình hình, thực trạng tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số lô, số đề của từng địa phương; tập trung lực lượng mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp đối với các đường dây hoạt động số lô, số đề, các đối tượng chủ đề, ghi đề, thu gom đề, đối tượng chơi đề, đặc biệt các đường dây số đề có quy mô lớn có dư luận xấu trong nhân dân. Lập hồ sơ, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân đưa ra truy tố, xét xử điểm các vụ án liên quan đến số lô, số đề, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và phục vụ công tác đấu tranh, phòng ngừa, giáo dục tuyên truyền. Giao trách nhiệm cho Trưởng Công an xã, phường, thị trấn thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về phòng, chống tệ nạn số lô, số đề, thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý triệt để các tệ nạn số lô, số đề,... tại địa bàn được giao quản lý.

Cơ quan Công an phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với các ngành, các cấp và Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc tăng cường công tác kiểm tra phòng chống tệ nạn số lô, số đề và các hình thức lợi dụng xổ số kiến thiết để tổ chức hoạt động kinh doanh trái phép; đồng thời xử lý nghiêm minh, kịp thời và công khai những người cố tình vi phạm pháp luật để mưu lợi cá nhân, làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các phòng, ban, đoàn thể nâng cao trách nhiệm phòng, chống tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số lô, số đề...., xác định đấu tranh phòng, chống tệ nạn cờ bạc dưới các hình thức nói trên là nhiệm vụ quan trọng trước mắt và lâu dài của cả hệ thống chính trị.

Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý tại các cụm dân cư, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, kiên quyết xử lý nghiêm những người tham gia chơi số lô, số đề. Địa phương nào để tệ nạn mua bán số lô, số đề xảy ra, không kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý thì lãnh đạo địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. UBND các huyện, thành phố và cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn cần tạo môi trường và các điều kiện thuận lợi (công tác phát triển mở rộng thị trường, đất đai, địa điểm kinh doanh...) để hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết được tiến hành một cách bình thường theo quy định pháp luật. Nghiêm cấm mọi hành vi gây khó khăn cản trở, cố tình can thiệp gây tác động xấu, trái pháp luật tới hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết; đồng thời tăng cường chỉ đạo, đấu tranh ngăn chặn, truy quét và xử lý kiên quyết tệ nạn số lô, số đề trên địa bàn. UBND các huyện, thành phố hằng năm xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nguồn ngân sách hỗ trợ từ hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết trên địa bàn theo quy định

5. Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc phối kết hợp chặt chẽ với Hội đồng giám sát xổ số tỉnh, các ngành và UBND các huyện, thành phố trong việc quản lý và tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, củng cố mạng lưới đại lý bán vé số; từng bước mở rộng thị trường tới các khu vực đông dân cư, đảm bảo cơ cấu các loại hình xổ số hợp lý, phong phú về chủng loại và hình thức trả thưởng hấp dẫn, kịp thời; Chủ động nâng cao năng lực quản lý tổ chức kinh doanh xổ số phát triển lành mạnh theo đúng quy định của pháp luật. Có phương án và biện pháp quản lý tốt việc kinh doanh, phát hành, quay số, mở thưởng; quản lý tốt các đại lý bán vé xổ số, củng cố sơ đồ, danh sách mạng lưới đại lý, người bán vé xổ số trên từng địa bàn không để tiếp tay cho chủ đề hoặc để chủ đề lợi dụng tổ chức hoạt động cờ bạc số lô, số đề bất hợp pháp, phục vụ công tác phòng ngừa và xử lý vi phạm.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh phúc, Báo Vĩnh Phúc chỉ đạo các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về hậu quả của tệ nạn cờ bạc, nêu rõ các hoạt động mua bán và tổ chức mua bán số lô, số đề, cá độ bóng đá là vi phạm pháp luật. Kịp thời đưa tin, bài phản ánh kết quả công tác phòng, chống tệ nạn số lô, số đề; nêu gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng, chống nạn số lô, số đề; mở các chuyên mục, chuyên đề điển hình về nếp sống lành mạnh, tác hại của tệ nạn số lô, số đề đối với gia đình và xã hội, nhằm khích lệ phong trào toàn dân bài trừ tệ nạn số lô, số đề, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích ý nghĩa và hiệu quả kinh tế - xã hội của hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết, giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nhận thức rõ mục đích “Ích nước lợi nhà” của hoạt động xổ số kiến thiết có tổ chức theo khuôn khổ pháp luật quy định, được nhà nước cho phép; đồng thời ra sức tuyên truyền và bài trừ, nghiêm cấm các hành vi lợi dụng xổ số kiến thiết để hoạt động tệ nạn số đề, mưu lợi cá nhân trái pháp luật dưới mọi hình thức.

7. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò trách nhiệm trong công tác vận động, tuyên truyền quần chúng nhân dân về tác hại của tệ nạn số lô, số đề; đưa nội dung tuyên truyền, giáo dục, vận động phòng, chống tệ nạn số lô, số đề vào các chương trình sinh hoạt cộng đồng, chương trình hoạt động của các tổ chức, đoàn thể xã hội, các cơ quan đơn vị, trường học, thôn, tổ dân phố. Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội vào công tác phòng, chống tệ nạn số lô, số đề.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quán triệt và chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Định kỳ cuối mỗi quý Công an tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy; TTHĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch (báo cáo);
- Các Phó Chủ tịch;
- CPVP;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;
- Báo Vĩnh Phúc;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp;
- C.ty TNHH một thành viên XSKT tỉnh;
- CV NCTH;
- Lưu VT.
(H          b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Trì

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu10/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2018
Ngày hiệu lực04/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 10/CT-UBND 2018 công tác đấu tranh hành vi đánh bạc dưới hình thức số lô số đề Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 10/CT-UBND 2018 công tác đấu tranh hành vi đánh bạc dưới hình thức số lô số đề Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu10/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýNguyễn Văn Trì
        Ngày ban hành04/09/2018
        Ngày hiệu lực04/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 10/CT-UBND 2018 công tác đấu tranh hành vi đánh bạc dưới hình thức số lô số đề Vĩnh Phúc

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/CT-UBND 2018 công tác đấu tranh hành vi đánh bạc dưới hình thức số lô số đề Vĩnh Phúc

              • 04/09/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/09/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực