Chỉ thị 10/CT-UBND

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2019 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/CT-UBND 2019 phòng ngừa đấu tranh với tội phạm tín dụng đen tỉnh Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Quảng Nam, ngày 04 tháng 7 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH VỚI TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG “TÍN DỤNG ĐEN” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thời gian qua, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, không chỉ tập trung vào những địa bàn có điều kiện kinh tế phát triển mà đã xâm nhập đến các địa bàn nông thôn, vùng núi. Nổi lên là tình trạng các đối tượng núp bóng doanh nghiệp có chức năng cho vay tài chính, kinh doanh cầm đồ, tạo vỏ bọc đối phó với cơ quan chức năng để tổ chức các hoạt động cho vay không cần thế chấp với lãi suất rất cao từ 100% đến 185%/năm nhằm thu lợi bất chính.

Từ hoạt động “tín dụng đen”, phát sinh nhiều loại tội phạm, vi phạm pháp luật như: giết người, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, hủy hoại tài sản, tổ chức đánh bạc và các hành vi đe dọa, gây rối trật tự công cộng nhằm đòi nợ, siết nợ. Bên cạnh đó, nhiều vụ huy động vốn với lãi suất cao bất thường dẫn đến vỡ nợ, vỡ hụi, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Nhằm tăng cường công tác quản lý, chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong việc chấp hành chính sách tài chính, quy định của pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn. Thường xuyên phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư an toàn về an ninh trật tự; không trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia hoạt động cho vay lãi nặng, lợi dụng kinh doanh tài chính, dịch vụ cầm đồ để vi phạm pháp luật.

2. Công an tỉnh

a) Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, rà soát, nắm tình hình, lên danh sách các băng nhóm, đường dây, đối tượng hình sự có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng, bảo kê, siết nợ, đòi nợ thuê, bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích, “khủng bố tinh thần”… để tiến hành các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh. Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm hoạt động tín dụng đen; triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội trên địa bàn;

b) Tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ công tác liên ngành trong đó lực lượng Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý thị trường, Cục Thuế, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Nam tổng kiểm tra đột xuất, định kỳ các cơ sở được cấp phép hoạt động dịch vụ tài chính, dịch vụ cầm đồ... để xử lý theo quy định của  pháp luật;

c) Siết chặt quản lý, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với những cơ sở nhiều lần vi phạm theo quy định của pháp luật; làm tốt công tác kiểm tra, thu hồi và tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ;

d) Đẩy mạnh công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tích cực tuyên truyền, vận động các cơ quan, doanh nghiệp và mọi tầng lớp Nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, nhất là những đối tượng chuyên cho vay lãi nặng hoặc có biểu hiện lừa đảo bằng hình thức huy động vốn của nhiều người với số tiền lớn.

3. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Nam

a) Tiếp tục triển khai và chỉ đạo các Ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh thực hiện đồng bộ các giải pháp mở rộng tín dụng, góp phần hạn chế “tín dụng đen” theo Công văn số 1808/UBND-KTTH ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh;

b) Rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, đổi mới quy trình huy động và cho vay vốn theo hướng đơn giản hóa thủ tục nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn vay và phù hợp với quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn;

c) Chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên trong thực thi công vụ, không tiếp tay hoặc tham gia hoạt động “tín dụng đen”, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong điều tra các vụ án liên quan đến lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chỉ đạo Phòng đăng ký kinh doanh kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh dịch vụ cầm đồ, kinh doanh tài chính; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hậu kiểm việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ cầm đồ, kinh doanh tài chính, kiên quyết thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với những doanh nghiệp cố tình vi phạm theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm soát chặt chẽ công tác đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

5. Các Sở: Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm quy định về in, quảng cáo; phát tán và dán tờ rơi quảng cáo trên các trụ điện, cột tín hiệu giao thông, tường nhà, nhất là tờ rơi quảng cáo liên quan đến “tín dụng đen”.  Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và Đài Truyền thanh cấp xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục giúp công nhân nắm vững các chính sách, quy định của pháp luật trong hoạt động vay và cho vay, gắn liền với công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; hướng dẫn người lao động vay vốn của các ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính hợp pháp khi có nhu cầu chính đáng. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện tốt chính sách của tỉnh về hỗ trợ người lao động vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2019-2021.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo; các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh

Tăng cường quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên, yêu cầu cam kết chấp hành nghiêm pháp luật, phòng tránh các tệ nạn xã hội như đánh bạc, sử dụng ma túy trái phép…; không cầm cố tài sản, vay tiền lãi suất cao từ các cá nhân, cơ sở kinh doanh tài chính, dịch vụ cầm đồ.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; quan tâm, sâu sát đoàn viên, hội viên để kịp thời phát hiện và hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu vay vốn hoặc hướng dẫn đoàn viên, hội viên tiếp cận vốn vay của của các ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính hợp pháp. Thực hiện vai trò giám sát ngay tại địa bàn khu dân cư, vận động nhân dân giám sát và tố giác các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về sản xuất theo đúng quy hoạch nhằm hạn chế rủi ro khi xảy ra thiên tai, mất mùa, mất giá… làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

9. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân hai cấp

Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Cảnh sát điều tra trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, nhất là những vụ liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, đảm bảo xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật. Trong quá trình tiến hành tố tụng làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh loại tội phạm trên để kiến nghị ngành chức năng có liên quan có biện pháp khắc phục ; đồng thời tăng cường xác định và giải quyết án điểm nhằm giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

a) Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động Nhân dân và yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn, nghiêm cấm việc tham gia hoạt động “tín dụng đen”, kinh doanh dịch vụ cầm đồ để vi phạm pháp luật;

b) Thông tin rộng rãi, kịp thời về các hoạt động vay vốn ưu đãi, các quỹ hỗ trợ của Nhà nước để nhân dân biết và tiếp cận nguồn vốn vay. Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định chặt chẽ hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các hộ kinh doanh dịch vụ cầm đồ; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hậu kiểm và kiên quyết thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với những cơ sở vi phạm theo quy định của pháp luật;

c) Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền cơ sở phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên, phòng ngừa vi phạm; tổ chức ra quân tẩy, xóa các tờ rơi quảng cáo không đúng quy định nhằm đảm bảo mỹ quan tại các khu dân cư.

11. Tổ chức thực hiện

a) Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện. Hằng năm (trước ngày 20/12) báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị về Ủy ban nhân dân tỉnh  (qua Công an tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo;

b) Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ 6 tháng, một năm tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ, Bộ Công án;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể;
- Báo, Đài PT-TH Quảng Nam;
- Các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh;
- UBND, HĐND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN, NC.

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu10/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2019
Ngày hiệu lực04/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 10/CT-UBND 2019 phòng ngừa đấu tranh với tội phạm tín dụng đen tỉnh Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 10/CT-UBND 2019 phòng ngừa đấu tranh với tội phạm tín dụng đen tỉnh Quảng Nam
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu10/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýĐinh Văn Thu
        Ngày ban hành04/07/2019
        Ngày hiệu lực04/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 10/CT-UBND 2019 phòng ngừa đấu tranh với tội phạm tín dụng đen tỉnh Quảng Nam

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/CT-UBND 2019 phòng ngừa đấu tranh với tội phạm tín dụng đen tỉnh Quảng Nam

              • 04/07/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/07/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực