Chỉ thị 10/CT-UBND

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2019 về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tập kết cát trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/CT-UBND 2019 về quản lý khai thác kinh doanh vận chuyển tập kết cát tỉnh Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Thái Bình, ngày 24 tháng 5 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC, KINH DOANH, VẬN CHUYỂN, TẬP KẾT CÁT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP tại Thông báo số 142/TB-VPCP ngày 12/4/2019 của Văn phòng Chính phủ về tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát tại các địa phương; để tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tập kết cát trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tăng cường quản lý hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tập kết cát, nhất là Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản, Công điện khẩn số 03/CĐ-UBND ngày 11/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý khai thác cát, Công văn số 4162/UBND-NNTNMT ngày 07/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác cát trái phép.

- Nâng cao trách nhiệm, nhận thức trong việc ngăn chặn tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép; xác định công tác này là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của địa phương, cơ quan, đơn vị; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, nhất là đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan: Công an, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải. Thường xuyên kiểm tra, xử lý triệt để các trường hợp khai thác cát trái phép, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ cát không rõ nguồn gốc; tiến hành cưỡng chế, giải tỏa các bến bãi không nằm trong quy hoạch bến bãi trung chuyển, kinh doanh vật liệu xây dựng ven sông trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1983/QĐ-UBND ngày 21/7/2016, Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 07/03/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Nếu địa phương nào để xảy ra tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép hoặc để tình trạng lợi dụng việc nạo vét, khơi thông luồng khai thác cát, thành lập bến, bãi tập kết cát, sỏi trái phép diễn ra nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài hoặc cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức dưới quyền tiêu cực, tham nhũng thì phải tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu và điều chuyển, bố trí công tác khác đối với cán bộ, công chức vi phạm; kiên quyết xóa bỏ các bến, bãi tập kết cát, sỏi trái phép trên địa bàn trước ngày 31/7/2019.

- Tăng cường quản lý khai thác cát, sỏi tại những khu vực lòng sông giáp ranh giữa các địa phương; tiếp tục rà soát, điều chỉnh và tổ chức thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát trên địa bàn tỉnh.

2. Công an tỉnh: Chủ động nắm chắc tình hình, tổ chức đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác, lập bến, bãi tập kết cát, sỏi nhất là những địa bàn giáp ranh phức tạp, các dự án, công trình xây dựng sử dụng số lượng lớn cát san lấp. Kiểm tra các phương tiện thủy, yêu cầu bắt buộc tháo dỡ máy móc, thiết bị dùng để khai thác cát trái phép và tịch thu thiết bị, đình chỉ hoạt động đối với các phương tiện vi phạm theo quy định của pháp luật. Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác cát theo chỉ đạo của Bộ Công an, Ban Chỉ đạo 138/CP.

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh: Chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện đấu tranh, xử lý nghiêm các hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát trái phép trong khu vực biên giới biển; huy động lực lượng, phương tiện, phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý tốt các hoạt động thăm dò, khai thác, kinh doanh cát tại các khu vực biên giới biển.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực khoáng sản; phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quản lý chặt chẽ việc cấp phép, cho thuê đất để làm bến bãi, kiên quyết xử lý nghiêm những bến bãi tập kết, kinh doanh cát sai quy định, lợi dụng bến bãi tập kết để tiêu thụ cát, sỏi trái phép; giám sát chặt chẽ các chủ đầu tư và các đơn vị thi công các dự án nạo vét trong việc tuân thủ các quy định về nạo vét luồng đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm và các dự án khai thác mỏ khoáng sản trên các tuyến đường thủy nội địa quốc gia trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Xây dựng: Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường bảo đảm cân đối cung, cầu cát, sỏi, hạn chế việc khai thác cát tự nhiên; tăng cường kiểm tra công tác quản lý vật liệu xây dựng và khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại các huyện, thành phố.

6. Sở Giao thông vận tải: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, thống kê điều tra các phương tiện đã đăng ký có công dụng khai thác cát; chỉ cấp đăng ký cho các phương tiện khi đã được cơ quan đăng kiểm cấp giấy chứng nhận “An toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa, có công dụng hút cát” thuộc các đơn vị có giấy phép khai thác cát, sỏi. Phối hợp với Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc, Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II và chính quyền địa phương kiểm tra các bến hàng hóa, điểm tập kết cát, sỏi, kiên quyết thu hồi giấy phép hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý nghiêm các bến bãi tập kết, kinh doanh và tiêu thụ cát, sỏi trái phép.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tăng cường kiểm tra các công trình đê điều, hành lang bảo vệ công trình đê điều, báo cáo và phối hợp với cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi lập bến bãi trái phép, tập kết vật liệu xây dựng, cát, sỏi vi phạm hành lang bảo vệ công trình đê điều.

8. Cục Thuế tỉnh: Tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế tại các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh cát với khối lượng lớn, đặc biệt là cát san lấp, xác định nguồn gốc mua, bán cát, ngăn chặn hành vi mua bán hóa đơn, hợp thức hóa chứng từ.

9. Cục Quản lý thị trường Thái Bình: Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc vận chuyển, kinh doanh cát không rõ nguồn gốc; đẩy mạnh tuyên truyền, ký cam kết với các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại trên địa bàn thực hiện nghiêm việc không khai thác cát trái phép, kinh doanh cát không rõ nguồn gốc, không bảo đảm điều kiện kinh doanh.

10. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, định hướng các cơ quan truyền thông của tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân, doanh nghiệp chấp hành tốt quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác cát; bảo vệ tài nguyên khoáng sản. Chủ động phát hiện, đưa tin kịp thời và cung cấp tài liệu, chứng cứ về hoạt động khai thác cát trái phép tại địa phương để cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật; đồng thời tiếp tục theo dõi, giám sát kết quả xử lý vi phạm của các cơ quan chức năng.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc và các đoàn thể tỉnh: Căn cứ các quy định pháp luật về khoáng sản tổ chức giám sát chặt chẽ Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động khai thác, tập kết, vận chuyển, kinh doanh cát trên địa bàn tỉnh.

12. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:

- Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành chức năng của tỉnh trong hoạt động thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản, các bến, bãi tập kết kinh doanh cát và vật liệu xây dựng ven các tuyến sông, bãi biển trên địa bàn; tổ chức kiểm tra, xử lý kiên quyết, triệt để các trường hợp khai thác cát trái phép, mua, bán, vận chuyển, tiêu thụ cát không có nguồn gốc hợp pháp, cho thuê bến bãi không đúng thẩm quyền.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, các cơ quan chuyên môn cấp huyện tăng cường công tác tuyên truyền, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý (hoặc báo cáo kịp thời cơ quan chức năng nếu vượt thẩm quyền) đối với các tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản nhưng vi phạm quy định của giấy phép khai thác khoáng sản và các quy định của pháp luật có liên quan.

- Bố trí nơi neo đậu bắt buộc đối với phương tiện tạm giữ, phương tiện vi phạm, bảo đảm cho việc xử lý vi phạm đúng theo quy định của pháp luật, bảo đảm giao thông đường thủy.

Nhận Chỉ thị này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc; giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện, định kỳ, đột xuất báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo 138/CP;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy; UBND huyện, thành phố;
- Báo Thái Bình;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Trọng Thăng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu10/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2019
Ngày hiệu lực24/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 10/CT-UBND 2019 về quản lý khai thác kinh doanh vận chuyển tập kết cát tỉnh Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 10/CT-UBND 2019 về quản lý khai thác kinh doanh vận chuyển tập kết cát tỉnh Thái Bình
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu10/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýĐặng Trọng Thăng
        Ngày ban hành24/05/2019
        Ngày hiệu lực24/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 10/CT-UBND 2019 về quản lý khai thác kinh doanh vận chuyển tập kết cát tỉnh Thái Bình

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/CT-UBND 2019 về quản lý khai thác kinh doanh vận chuyển tập kết cát tỉnh Thái Bình

           • 24/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực