Chỉ thị 10/CT-UBND

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2012 tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2012 tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2012

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH, NGĂN CHẶN HÀNH VI SẢN XUẤT, BUÔN BÁN, VẬN CHUYỂN, TÀNG TRỮ, SỬ DỤNG PHÁO TRÁI PHÉP

Thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/04/2009 về quản lý, sử dụng pháo và Thông tư 36/2009/NĐ-CP quản lý, sử dụng pháo">08/2010/TT-BCA ngày 05/2/2010 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định i trên, thời gian qua các Sở, Ban, ngành, chính quyn các cp đã tchức triển khai nghiêm túc và đạt được những kết quả quan trọng. Thành phHà Nội là một trong những địa phương trong cả nước được Chính phủ đánh giá thực hiện nghiêm túc Nghị định của Chính phủ và làm tốt về công tác quản lý pháo.

Tuy nhiên, trên địa bàn Thành phố và các tỉnh lân cận vẫn còn hiện tượng buôn bán, vận chuyển pháo trái phép, nhất là vào các tháng giáp tết nguyên đán và có những diễn biến phức tạp, với những phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Đtiếp tục duy trì những kết quả đã đạt trong nhiều năm qua, quyết tâm không đ tình trạng sản xuất, buôn bán, sử dụng pháo trái phép trong dịp Tết nguyên đán Quý Tỵ 2013, UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Công an Thành phố: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan chỉ đạo các lực lượng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, phòng ngừa, phát hiện đấu tranh kịp thời và xử lý nghiêm minh những hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo; xây dựng và triển khai phương án phối hợp, đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm bán pháo hoa trong dịp tết nguyên đán Quý Tỵ và các sự kiện lớn trong năm 2012-2013.

2. Bộ Tư lệnh Thủ đô: Chđạo các đơn vị trực thuộc, ban chỉ huy quân sự các cấp kim tra, phi hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện biện pháp quản lý chặt chẽ việc sản xuất, bảo quản, vận chuyển và sdụng pháo hoa đảm bảo tuyệt đối an toàn trong dịp tết nguyên đán Quý Tỵ 2013 trên địa bàn Thành phố.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các Phòng Giáo dục, Ban giám hiệu các trường tổ chức đợt học tập, tuyên truyền trong học sinh, sinh viên các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng pháo, các hành vi bị cấm,... Tổ chức ký cam kết không sản xut, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, đt pháo ncác loại; có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với học sinh, sinh viên cố tình vi phạm và qui định trách nhiệm đối với giáo viên, Ban Giám hiệu nhà trường nếu để xảy ra tình trạng tàng trữ, sử dụng các loại pháo trái phép.

4. Sở Công thương: Chỉ đạo các đội quản lý thị trường phi hợp chặt chẽ vi các lực lượng Công an tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đu tranh, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi sản xut, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng, xuất nhập khẩu trái phép các loại pháo.

5. STài chính: Căn cứ tình hình cụ thể, hướng dẫn, bố trí kinh phí và báo cáo đề xuất UBND Thành phố cấp bổ sung cho các sở, ngành để đảm bảo thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo trong dịp tết nguyên đán Quý T năm 2013.

6. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thành đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các cơ quan báo chí, truyền thông của Hà Nội tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phvề quản lý, sử dụng pháo tới mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.

7. UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các ban, ngành và UBND phường, xã, thị trấn thuộc địa bàn đy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng địa bàn an toàn, phát hiện và tgiác các trường hợp sản xuất, buôn bán, vận chuyn, tàng tr, sử dụng các loại pháo trái phép; tổ chức cho các hộ dân cam kết không sản xut, buôn bán, vận chuyn, tàng trữ, đt pháo ntrên địa bàn.

Giao Công an Thành phố - Cơ quan Thường trực chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các s, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã tchức trin khai thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép; thường xuyên tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo UBND Thành phố.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Công an (để b/c);
-
TTTU, TTHĐND TP (để b/c);
-
Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Các PCT UBNDTP;
- Các s, ban, ngành TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUBTP: C-PVP; các phòng CV;
- Lưu VT, NCthach

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/CT-UBND

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 10/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/09/2012
Ngày hiệu lực 18/09/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2012 tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2012 tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 10/CT-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hà Nội
Người ký Vũ Hồng Khanh
Ngày ban hành 18/09/2012
Ngày hiệu lực 18/09/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2012 tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2012 tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn

  • 18/09/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 18/09/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực