Chỉ thị 10/CT-UBND

Chỉ thị 10/CT-UBND về tổ chức triển khai Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (TABMIS) thuộc chương trình Cải cách Tài chính công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/CT-UBND tổ chức triển khai Hệ thống thông tin quản lý ngân sách


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 5 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH VÀ KHO BẠC (TABMIS) THUỘC CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

Dự án triển khai hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (gọi tắt là TABMIS) là cấu phần lớn nhất của dự án cải cách quản lý tài chính công, được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Tài chính chủ trì triển khai trong khuôn khổ thực hiện “Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010”.

Mục tiêu của dự án TABMIS nhằm hiện đại hoá công tác quản lý ngân sách nhà nước từ khâu lập kế hoạch, điều hành ngân sách, báo cáo ngân sách; nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý tài chính công; đảm bảo an ninh tài chính trong quá trình phát triển và hội nhập của quốc gia. Khi đưa vào vận hành, hệ thống TABMIS có khả năng tích hợp, kết nối và xử lý tập trung dữ liệu trong toàn ngành Tài chính từ trung ương đến địa phương và có khả năng kết nối với các cơ quan liên quan như các Bộ, ngành Trung ương; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp và hướng tới tất cả các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

Hiện nay, dự án đã được Bộ Tài chính hoàn thành triển khai thí điểm đã đi vào giai đoạn triển khai diện rộng trên phạm vi cả nước. Tỉnh Đồng Tháp là trong những tỉnh được triển khai diện rộng (đợt 10) bắt đầu từ 23/5/2011. Do vậy, để thực hiện thành công hệ thống TABMIS, đảm bảo các mục tiêu đã đề ra góp phần vào công cuộc cải cách tài chính công và cải cách hành chính nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân chỉ thị:

1. Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Tháp có trách nhiệm:

- Phối hợp chặt chẽ với Ban triển khai TABMIS chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng các điều kiện cần thiết để triển khai tại địa phương.

- Thực hiện công tác thông tin báo cáo về tình hình triển khai dự án theo quy định. Hoàn thiện cơ chế, chính sách có liên quan đến điều hành tài chính- ngân sách địa phương trong khuôn khổ thẩm quyền được phân cấp và theo định hướng thống nhất về cơ chế quản lý tài chính trong toàn quốc do Bộ Tài chính quy định, đáp ứng yêu cầu xử lý thông tin TABMIS tập trung, tích hợp tại trung ương.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và tác động của TABMIS trong đội ngũ công chức, viên chức đối với chương trình quản lý tài chính công.

- Đánh giá nguồn nhân lực, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về tin học, nghiệp vụ cho công chức, viên chức; tập trung cao độ, quyết tâm triển khai, vận hành thành công hệ thống TABMIS.

- Chỉ đạo, quán triệt đến công chức, viên chức của ngành tập trung nỗ lực triển khai, vận hành thành công dự án.

2. Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp có trách nhiệm:

Tổ chức triển khai và thực hiện tốt dự án hiện đại hoá quy trình thu, nộp thuế giữa các đơn vị Thuế - Kho bạc - Hải quan - Tài chính địa phương, đáp ứng việc cung cấp dữ liệu cho TABMIS. Phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước, cơ quan Tài chính trong việc thống nhất tiêu thức phân chia các khoản thu ngân sách cho các cấp ngân sách đảm bảo tính thống nhất về cơ chế quản lý.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:

Tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai hệ thống TABMIS thuộc phạm vi địa phương quản lý, chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước trên địa bàn tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và tác động của TABMIS.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phải báo cáo kịp thời với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh để xem xét chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh,
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Sở TC; KBNN Tỉnh, Cục Thuế;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu VT, NC (PPLT)Song.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tôn Hoàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu10/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/05/2011
Ngày hiệu lực25/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 10/CT-UBND tổ chức triển khai Hệ thống thông tin quản lý ngân sách


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 10/CT-UBND tổ chức triển khai Hệ thống thông tin quản lý ngân sách
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu10/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýNguyễn Tôn Hoàng
        Ngày ban hành25/05/2011
        Ngày hiệu lực25/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 10/CT-UBND tổ chức triển khai Hệ thống thông tin quản lý ngân sách

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/CT-UBND tổ chức triển khai Hệ thống thông tin quản lý ngân sách

              • 25/05/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/05/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực