Chỉ thị 10/CT-UBND

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2016 triển khai tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản, tỉnh Yên Bái

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/CT-UBND triển khai tổng điều tra nông thôn nông nghiệp thủy sản Yên Bái 2016


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Yên Bái, ngày 27 tháng 5 năm 2016

 

CHỈ THỊ

TRIỂN KHAI TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN NĂM 2016, TỈNH YÊN BÁI

Thực hiện Quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016; Quyết định số 334/QĐ-BKHĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản Trung ương về việc ban hành Phương án Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016.

Để đảm bảo tổ chức triển khai thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Cục trưởng Cục Thống kê; Thủ trưởng các sở ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tập trung chỉ đạo công tác Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trong phạm vi địa phương cấp mình quản lý theo đúng các quy trình hướng dẫn, nội dung phương án của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương và kế hoạch triển khai thực hiện của Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh.

2. Việc kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ thường trực các cấp phải thực hiện theo đúng nội dung Công văn số 1084/BCĐTW-TTT ngày 28/12/2015 của Ban chỉ đạo Trung ương về việc hướng dẫn thành lập Ban chỉ đạo và Tổ thường trực các cấp.

3. Cục Thống kê tỉnh là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh có trách nhiệm:

- Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phương án Tổng điều tra theo đúng nội dung, yêu cầu. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ Tổng điều tra cho Ban chỉ đạo cấp huyện, thị xã, thành phố và đội ngũ giám sát viên. Đảm bảo thống nhất việc tổ chức thực hiện đồng loạt Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản vào thời điểm 01 tháng 7 năm 2016. Tiến hành kiểm tra, thanh tra, giám sát các nội dung công việc, đảm bảo thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng: Báo Yên Bái, Cổng Thông tin điện tử tỉnh... mở đợt tuyên truyền sâu rộng phục vụ cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thực hiện phiếu thu thập thông tin về kết quả thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới; phiếu thu thập thông tin về cánh đồng lớn; phiếu thu thập thông tin về sản phẩm được cấp chứng nhận VietGAP và tương đương.

5. Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện hướng dẫn Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã hoặc Chủ tịch UBND phường (không thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra) tuyển chọn điều tra viên và tổ trưởng cho các địa bàn điều tra thuộc địa phương mình quản lý. Đối tượng tuyển dụng làm điều tra viên và tổ trưởng cần được chọn theo địa bàn điều tra (thôn, bản); các tiêu chuẩn khác thực hiện theo đúng Phương án Tổng điều tra.

Nhận được Chỉ thị này, đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh phối hợp; yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đoàn thể liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, thành viên Ban chỉ đạo các cấp tổ chức, triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- BCĐ TĐT TW;
- Tổng cục Thống kê;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: KHĐT, TNMT, TT&TT, NPTNT;
- Thành viên BCĐ tỉnh;
- Cục Thống kê tỉnh;
- UBND, BCĐ các huyện, thị xã, thành phố;
- UB Mặt trận tổ quốc tỉnh; Hội Nông dân tỉnh;
- Chánh, Phó VPUBND tỉnh (Đ/c Yên);
- Đài PTTH tỉnh; Báo Yên Bái;
- TT. Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- UBND xã, phường, thị trấn;
- Lưu: VT, NLN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Nguyên

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu10/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2016
Ngày hiệu lực27/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 10/CT-UBND triển khai tổng điều tra nông thôn nông nghiệp thủy sản Yên Bái 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 10/CT-UBND triển khai tổng điều tra nông thôn nông nghiệp thủy sản Yên Bái 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu10/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýHoàng Xuân Nguyên
        Ngày ban hành27/05/2016
        Ngày hiệu lực27/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 10/CT-UBND triển khai tổng điều tra nông thôn nông nghiệp thủy sản Yên Bái 2016

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/CT-UBND triển khai tổng điều tra nông thôn nông nghiệp thủy sản Yên Bái 2016

           • 27/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực