Chỉ thị 101/CT-BQP

Chỉ thị 101/CT-BQP năm 2019 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng và mua sắm xe ô tô tại cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng

Nội dung toàn văn Chỉ thị 101/CT-BQP 2019 tăng cường công tác quản lý sử dụng và mua sắm xe ô tô tại cơ quan


BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 101/CT-BQP

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ MUA SẮM XE Ô TÔ TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRONG BỘ QUỐC PHÒNG

Nhng năm qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã cơ bản thực hiện tốt các quy định về công tác quản lý, sử dụng và mua sắm xe ô tô, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sản xuất, kinh doanh và các nhiệm vụ được giao; tuy nhiên, một số cơ quan, đơn vị việc quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng trong quản lý, sử dụng, kiểm tra theo phân cấp và mua sắm xe ô tô chưa nghiêm, còn vi phạm quy định.

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; Nghị định số 85/2018/NĐ-CP ngày 30/5/2018 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân; Nghị định s04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; Thông tư số 243/2011/TT-BQP ngày 31/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng trang bị kỹ thuật; Thông tư số 102/2016/TT-BQP ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định đăng ký, quản lý sử dụng xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng. Đtăng cường, công tác quản lý, sử dụng và mua sm xe ô tô trong Bộ Quc phòng, duy trì thực hiện bảo đảm nền nếp, đúng các quy định. Bộ trưng Bộ Quốc phòng chỉ thị:

1. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện về công tác quản lý, sử dụng xe ô tô thuộc đơn vị mình quản lý theo đúng quy định của Nhà nước và Bộ Quc phòng. Trên cơ sở các quy định v tiêu chun, định mức sử dụng xe ô tô và biểu tổ chức biên chế đã được cấp có thẩm quyền ban hành:

- Tiến hành rà soát, sắp xếp xe ô tô thuộc phạm vi quản lý, thực hiện điều chuyển xe ô tô từ nơi thừa sang nơi thiếu để bảo đảm sử dụng hiệu quả, đúng tiêu chuẩn, định mức theo quy định, không tăng biên chế lái xe.

- Kiểm tra, rà soát lại toàn bộ việc mua sắm, quản lý, sử dụng xe ô tô thuộc phạm vi quản lý, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong việc mua sắm, sử dụng xe ô tô không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không có hồ sơ hợp pháp, xe mang biển số giả để lưu hành. Khi đề nghị Bộ Quốc phòng cho phép mua mới xe ô tô bằng các nguồn quỹ, nguồn ngân sách khác theo quy định của pháp luật, các đơn vị căn cứ vào số lượng xe ô tô hiện có, đối chiếu với tchức biên chế và tiêu chuẩn, định mức theo quy định, nếu thiếu hoặc cần mua mới để thay thế xe chất lượng kém chờ thanh lý; cơ quan, đơn vị đề xuất với Bộ Tổng Tham mưu (qua Cục Quân lực tổng hợp) xem xét, trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định.

- Việc mua xe ô tô thuộc các chương trình, dự án phải thực hiện đúng trình tự, quy trình theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng; chỉ xem xét, đề xuất mua xe ô tô theo quy định tại Quyết định số 5974/QĐ-BQP ngày 31/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Quc phòng vviệc phê duyệt quy hoạch sử dụng trang bị kỹ thuật hiện có của Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

2. Nghiêm cấm sử dụng xe ô tô mang biển số quân sự để liên doanh, liên kết dưới bất kỳ hình thức nào với các tổ chức, cá nhân ngoài Quân đội; cho thuê phương tiện, cho thuê hoặc cho mượn biển số quân sự, cung cấp giấy tờ xe cho các phương tiện vận tải ngoài Quân đội đlưu hành trái phép; tự động sản xuất biển số để gắn cho xe quân sự; sử dụng xe ô tô mang biển số quân sự đi tham quan lhội, đn, chùa v.v (khi không có nhiệm vụ). Chỉ được sử dụng biển số do Cục Xe-Máy sản xuất, cấp phát để lưu hành; chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ Việt Nam và các quy định của Nhà nước, Bộ Quc phòng khi tham gia giao thông.

3. Việc sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung, xe ô tô đưa đón cán bộ có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô hàng ngày từ nơi ở đến nơi làm việc và đi công tác, phải thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 85/2018/NĐ-CP ngày 30/5/2018 và Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ.

4. Khi làm thủ tục loại khỏi trang bị quân sự, thanh lý xe ô tô, phải thu hồi triệt để biển số, giấy chứng nhận đăng ký, các giấy tờ liên quan theo quy định của Bộ Quốc phòng và nộp về Cục Xe-Máy; tuyệt đối không để thất thoát hoặc lợi dụng để lưu hành trái phép. Trường hợp biển số, giấy chứng nhận đăng ký xe bị mất, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý xe ô tô phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và báo cáo, giải trình bằng văn bản gửi Cục Xe-Máy để trình cấp có thẩm quyền xem xét.

5. Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo các cơ quan chức năng, thường xuyên kiểm tra việc quản lý, sử dụng, mua sắm xe ô tô trong toàn quân. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị theo phân cấp thường xuyên kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những sai phạm trong quá trình quản lý, sử dụng và mua sắm xe ô tô; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và pháp luật về những sai phạm trong quá trình quản lý, sử dụng và mua sắm xe ô tô thuộc phạm vi quản lý.

6. Tổng cục Chính trị chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để mọi cán bộ, nhân viên và chiến sĩ chấp hành nghiêm việc quản lý, sử dụng, mua sắm xe ô tô và Luật giao thông đường bộ Việt Nam, các quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng khi tham gia giao thông, kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt về an toàn giao thông.

7. Tổng cục Kỹ thuật chỉ đạo Cục Xe-Máy phối hợp với các cơ quan chức năng, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong việc quản lý, sử dụng xe ô tô, biển số quân sự không đúng quy định để lưu hành trái phép, gây ảnh hưởng tới uy tín, danh dự của Quân đội.

Nhận được Chỉ thị này, cấp ủy chỉ huy các cơ quan, đơn vị nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c Thủ tướng);
- Các đồng chí Lãnh đạo Bộ Quốc phòng;
- Các đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng;
- Cổng Thông tin Điện tử Bộ Quốc phòng;
- C56, C75, VPC;
- Lưu: VT, THBĐ, NCTH. Toan 90.

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Ngô Xuân Lịch

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 101/CT-BQP

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu101/CT-BQP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/11/2019
Ngày hiệu lực21/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 ngày trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 101/CT-BQP 2019 tăng cường công tác quản lý sử dụng và mua sắm xe ô tô tại cơ quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 101/CT-BQP 2019 tăng cường công tác quản lý sử dụng và mua sắm xe ô tô tại cơ quan
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu101/CT-BQP
        Cơ quan ban hànhBộ Quốc phòng
        Người kýNgô Xuân Lịch
        Ngày ban hành21/11/2019
        Ngày hiệu lực21/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 ngày trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 101/CT-BQP 2019 tăng cường công tác quản lý sử dụng và mua sắm xe ô tô tại cơ quan

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 101/CT-BQP 2019 tăng cường công tác quản lý sử dụng và mua sắm xe ô tô tại cơ quan

           • 21/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực