Chỉ thị 1034/CT-KTNN

Chỉ thị 1034/CT-KTNN năm 2017 chấn chỉnh hoạt động kiểm toán tránh chồng chéo trùng lắp do Kiểm toán nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 1034/CT-KTNN 2017 chấn chỉnh hoạt động kiểm toán tránh chồng chéo trùng lắp


KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1034/CT-KTNN

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN TRÁNH CHỒNG CHÉO, TRÙNG LẮP

Thời gian qua, các đơn vị thuộc Kim toán nhà nước (KTNN) đã nghiêm túc quán triệt chỉ đạo của Tổng Kim toán nhà nước hạn chế, khắc phục tình trạng chng chéo, trùng lắp giữa hoạt động kim toán với hoạt động thanh tra của Thanh tra Chính phủ, của các cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra thuộc các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phương án tổ chức kiểm toán năm 2017 được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt đã quán triệt nguyên tắc lồng ghép kế hoạch kiểm toán, quyết định kiểm toán và phối hợp trong hoạt động kiểm toán nhằm tránh ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của đơn vị được kiểm toán.

Tuy nhiên, qua thực tế trin khai hoạt động kim toán 6 tháng đu năm 2017 còn phát sinh một số trường hợp có từ hai Đoàn kiểm toán trở lên thuộc các KTNN chuyên ngành, khu vực tiến hành kiểm toán một đơn vị tại các thời điểm khác nhau, mặc dù mục tiêu, nội dung, phạm vi kim toán của từng cuộc kim toán khác nhau song phn nào ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị được kim toán. Bên cạnh đó, còn tình trạng trùng dẫm, chồng chéo giữa KTNN và Thanh tra Chính phủ, thanh tra chuyên ngành, thanh tra tỉnh.

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, đkhắc phục, hạn chế tình trạng chng chéo, trùng lắp trong hoạt động kim toán giữa các KTNN chuyên ngành, khu vực, cũng như giữa Cơ quan KTNN và cơ quan thanh tra nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tập trung sản xuất kinh doanh, các Cơ quan đơn vị thực hiện nhiệm vụ, Tổng Kim toán nhà nước yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Đối với việc tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2017

Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm toán phải nghiên cứu Kế hoạch kim toán năm 2017 của toàn ngành, chỉ đạo ngay từ giai đoạn chuẩn bị kim toán phải khảo sát thu thập đầy đủ thông tin, khi lập kế hoạch kim toán tng quát của cuộc kim toán không lựa chọn kiểm toán các đơn vị đã có trong Kế hoạch kim toán năm 2017 của ngành, hoặc đã/đang được các đơn vị thuộc KTNN tiến hành kim toán, kiểm tra đối chiếu; trường hợp đặc biệt phải báo cáo Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định khi xét duyệt kế hoạch kim toán tổng quát của cuộc kiểm toán. Thủ trưởng các đơn vị chủ trì cuộc kim toán phải chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán nhà nước nếu để xảy ra tình trạng chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động kiểm toán giữa các KTNN chuyên ngành, khu vực do không thực hiện nghiêm yêu cầu trên. Đối với các cuộc kim toán thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2017 đã phối hợp với Thanh tra Chính phủ, thanh tra chuyên ngành nhằm tránh chồng chéo, trùng lắp trước khi lập, quyết định phê duyệt kế hoạch kiểm toán thì tiến hành theo kế hoạch đã công b.

2. Về xây dựng Kế hoạch kiểm toán năm 2018

Căn cứ hướng dẫn xây dựng Kế hoạch kim toán năm 2018 tại Văn bản s814/KTNN-TH ngày 15/6/2017, tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan KTNN và cơ quan thanh tra khi lập kế hoạch kim toán năm; đối với mỗi đơn vị, đu mối, chủ đề được lựa chọn để đưa vào Kế hoạch kiểm toán năm 2018, thủ trưởng các đơn vị chủ động chỉ đạo, tổ chức thu thập thông tin, xác định rõ phạm vi, nội dung kiểm toán chủ yếu, đặc biệt cần dự kiến cụ thể các dự án, chương trình đthông báo cho các đơn vị được kiểm toán và thanh tra biết ngay sau Kế hoạch kim toán năm 2018 được ban hành nhằm tránh trùng lặp, chồng chéo trong hoạt động giữa ngành thanh tra và ngành KTNN, cũng như trong chính hoạt động kiểm toán giữa các đơn vị thuộc KTNN. Trong đó: (i) Đối với lĩnh vực kiểm toán đầu tư, dự án, kim toán chuyên đề: Xác định rõ đầu mối, đơn vị được kiểm toán ngay khi đề xuất dự kiến Kế hoạch kiểm toán năm của đơn vị; (ii) Đối với lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp, ngân sách bộ, ngành, địa phương: Dự kiến danh mục các đơn vị, đầu mối được kiểm toán (nhất là các dự án đầu tư, các đơn vị thực hiện đối chiếu) trước khi Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành Kế hoạch kiểm toán năm.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Vụ Tổng hợp, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kim toán chịu trách nhiệm theo dõi, phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời tham mưu Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước xử lý các tình huống trùng lắp, chồng chéo nếu ./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội (để b/c);
- Thủ tướng Chí
nh phủ (để b/c);
- Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
(để phối hợp)
- Thanh tra Chính phủ; (để phối hợp)
- Các bộ, cơ quan ngang bộ; (để phối hợp)
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
(để phối hợp)
- Tng Kim toán nhà nước;
- Các Phó Tổng KTNN;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT
.

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Hồ Đức Phớc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1034/CT-KTNN

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu1034/CT-KTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/2017
Ngày hiệu lực03/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1034/CT-KTNN

Lược đồ Chỉ thị 1034/CT-KTNN 2017 chấn chỉnh hoạt động kiểm toán tránh chồng chéo trùng lắp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 1034/CT-KTNN 2017 chấn chỉnh hoạt động kiểm toán tránh chồng chéo trùng lắp
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu1034/CT-KTNN
        Cơ quan ban hànhKiểm toán Nhà nước
        Người kýHồ Đức Phớc
        Ngày ban hành03/07/2017
        Ngày hiệu lực03/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 1034/CT-KTNN 2017 chấn chỉnh hoạt động kiểm toán tránh chồng chéo trùng lắp

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 1034/CT-KTNN 2017 chấn chỉnh hoạt động kiểm toán tránh chồng chéo trùng lắp

             • 03/07/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/07/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực