Chỉ thị 10548/CT-BNN-QLCL

Chỉ thị 10548/CT-BNN-QLCL năm 2017 về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trước, trong và sau dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10548/CT-BNN-QLCL 2017 tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10548/CT-BNN-QLCL

Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIC TĂNG CƯNG BO ĐM AN TOÀN THC PHM TRƯC, TRONG VÀ SAU DP TT DƯƠNG LCH, TT NGUYÊN ĐÁN MU TUT 2018

Vào dịp cuối năm và đầu năm mới, đặc biệt là trước, trong và sau dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu thụ nông sản thực phẩm tăng cao nên có thể bùng phát nguy cơ về vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm.

Để tăng cường thực thi pháp luật, bảo đảm an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản phục vụ tiêu dùng trước, trong và sau dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các nội dung chính sau đây:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện:

a) Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và giám sát các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản tuân thủ các quy định đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm; hướng dẫn người dân nhận biết sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, sản phẩm đã được kiểm soát và chứng nhận an toàn thực phẩm; đẩy mạnh công tác giới thiệu, quảng bá sản phẩm an toàn, địa chỉ bán sản phẩm an toàn để người tiêu dùng tiếp cận, lựa chọn;

b) Tổ chức kiểm tra, thanh tra đột xuất về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản có nguy cơ cao, tiêu thụ nhiều trong dịp tết (thịt, giò chả, thủy sản, rau, quả...) để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các sản phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để người dân được biết, tránh sử dụng;

c) Tổ chức tiếp nhận, xử lý và thông tin kịp thời các sự cố mất an toàn thực phẩm xảy ra tại địa phương. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm và các sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn.

2. Các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Cục Thú y:

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm sản phẩm động vật nhập khẩu;

- Chỉ đạo, hướng dẫn Chi cục Chăn nuôi - Thú y các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường thanh tra, kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm (đặc biệt là việc lạm dụng chất cấm, thuốc an thần) tại các cơ sở giết m, kinh doanh sản phm động vật trên địa bàn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định;

- Xử lý kịp thời các sự cố mất an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông sản có nguồn gốc động vật.

b) Cục Bảo vệ Thực vật:

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu;

- Chỉ đạo, hướng dẫn Chi cục Trồng trọt - Bảo vệ thực vật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường thanh tra, kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm (đặc biệt là việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, chất bảo quản) trong quá trình trồng trọt, xử lý sau thu hoạch và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định;

- Xử lý kịp thời các sự cố mất an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông sản có nguồn gốc thực vật.

c) Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản:

- Tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá sản phẩm, địa chỉ bán sản phẩm an toàn để người dân biết lựa chọn sản phẩm an toàn;

- Chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị trực thuộc, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản địa phương tăng cường giám sát an toàn thực phẩm đối với sản thực phẩm có nguy cơ cao, tiêu thụ nhiều trong dịp tết (thịt, giò chả, thủy sản, rau, quả...); Tổ chức thanh tra đột xuất các cơ sở có sản phẩm vi phạm về an toàn thực phẩm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định;

- Xử lý kịp thời các sự cố mất an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thủy sản.

d) Tổng Cục Thủy sản, Cục Chăn nuôi, Cục Trồng trọt, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản:

- Chỉ đạo sản xuất, chế biến nông sản thực phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân trước, trong và sau dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018;

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm đối với nhóm sản phẩm, công đoạn sản xuất thuộc phạm vi phân công quản lý của đơn vị.

đ) Thanh tra Bộ:

Phối hợp với các cơ quan chức năng Bộ Công an và các đơn vị liên quan thuộc Bộ tổ chức trinh sát, điều tra, thu thập thông tin, thanh tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

3. Chế đ báo cáo:

- Các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đơn vị trực thuộc Bộ báo cáo kết quả triển khai Chỉ thị này về Bộ (qua Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản) trước ngày 28/02/2018.

- Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị của địa phương, các đơn vị trực thuộc Bộ báo cáo Bộ trưởng và Ban Chỉ đạo liên ngành trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm trước ngày 10/03/2018.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm các nội dung Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị thông tin về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Y tế, Công thương, Công An (để p/h);
- Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Thanh tra Bộ; các Tổng cục, Cục chuyên ngành thuộc Bộ;
- Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, QLCL.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Cường

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10548/CT-BNN-QLCL

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu10548/CT-BNN-QLCL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2017
Ngày hiệu lực20/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10548/CT-BNN-QLCL

Lược đồ Chỉ thị 10548/CT-BNN-QLCL 2017 tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 10548/CT-BNN-QLCL 2017 tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu10548/CT-BNN-QLCL
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Xuân Cường
        Ngày ban hành20/12/2017
        Ngày hiệu lực20/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 10548/CT-BNN-QLCL 2017 tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10548/CT-BNN-QLCL 2017 tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết

              • 20/12/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/12/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực