Chỉ thị 11/1999/CT-UBND

Chỉ thị 11/1999/CT-UB chấn chỉnh công tác quản lý xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Chỉ thị 11/1999/CT-UB chấn chỉnh công tác quản lý xây dựng cơ bản Quảng Bình đã được thay thế bởi Quyết định 1342/QĐ-UBND danh mục văn bản xây dựng giao thông hết hiệu lực Quảng Bình và được áp dụng kể từ ngày 12/06/2007.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 11/1999/CT-UB chấn chỉnh công tác quản lý xây dựng cơ bản Quảng Bình


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/1999/CT-UBND

Đồng Hới, ngày 30 tháng 3 năm 1999

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ XÂY DỰNG CƠ BẢN TRÊN ĐỊA BÀN

Vừa qua trên địa bàn tỉnh, việc chấp hành các quy định của Nghị định 42/CP, 43/CP, 92/CP, 93/CP và các Thông tư của các Bộ ngành Trung ương nhìn chung tốt. Tuy nhiên ở một số huyện, thị xã, sở, ngành, Ban quản lý dự án, chủ đầu tư công tác quản lý xây dựng cơ bản (XDCB) còn lỏng lẻo. Đặc biệt qua kiểm sát của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã phát hiện một số vi phạm ở các khâu như: quản lý vốn chưa tốt, quản lý hạn mức dự án chưa chặt chẻ, ký hợp đồng thiết kế, thi công công trình với đơn vị không đủ tư cách pháp nhân và giấy phép hành nghề xây dựng, công tác thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư ở cấp huyện chưa tốt, công tác thanh quyết toán công trình đối với nguồn vốn do dân đóng góp thực hiện chưa đầy đủ v.v..

Để chấn chỉnh công tác quản lý XDCB, phát huy hiệu quả các dự án đầu tư, chống thất thoát lãng phí trong XDCB, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án thực hiện một số công việc sau:

1. Về công tác quản lý hành nghề thiết kế, xây dựng:

- Giao cho Sở Xây dựng chủ trì cùng với Sở Giao thông Vận tải, Sở Công nghiệp, Sở Nông nghiệp và PTNT ra soát lại năng lực của các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn đảm bảo năng lực hành nghề theo Quyết định số 500/BXD/CSXD ngày 18/9/1996 của Bộ Xây dựng về quy chế đăng ký và cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng.

- Sở Xây dựng kiểm tra, ra soát lại năng lực, tư cách pháp nhân hành nghề, thiết kế của các tổ chức tư vấn thiết kế: Hội Kiến trúc sư, Hội Xây dựng, Hội Cầu đường, Hội Thuỷ lợi đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 19/BXD/CSXD ngày 10/6/1995 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bàn hành quy chế hoạt động và đăng ký hành nghề tư vấn xây dựng.

2. Công tác thẩm định, phê duyệt dự án ở cấp huyện, thị xã:

Đối với các dự án được phân cấp, yêu cầu các huyện, thị xã phải cử bộ phận chuyên môn có năng lực để thẩm định, giúp Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch duyệt dự án, đồ án, dự toán.

3. Công tác quản lý thực hiện dự án:

Các công trình XDCB trước khi thi công phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt thiết kế - kỹ thuật, tổng dự toán. Trừ công trình đặc biệt phải có ý kiến của cấp có thẩm quyền mới được phép vừa thiết kế vừa thi công.

Công tác đấu thầu và chỉ định thầu phải thực hiện theo quy định của Nghị định số 43/CP, Nghị định số 93/CP và Công văn số 497/TC-ĐTPT ngày 29/01/1999 của Bộ Tài chính.

Đối với các công trình vượt tổng mức đầu tư, chủ đầu tư phải trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh mới được thẩm định dự toán và thực hiện các bước tiếp theo.

4. Công tác quản lý vốn:

Yêu cầu Cục Đầu tư Phát triển, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Đầu tư Phát triển thực hiện công tác cấp phát vốn theo quy định của Nghị định số 42/CP. Đối với công trình chưa đầy đủ thủ tục theo quy định phải được bổ sung hoàn chỉnh mới được cấp phát vốn.

Cục Đầu tư Phát triển chủ trì cùng với các ngành liên quan thực hiện nghiêm túc công tác thanh quyết toán công trình theo quy định tại Thông tư số 66/TC-ĐTPT ngày 02/11/1966 của Bộ Tài chính. Đối với công trình có nguồn vốn của dân đóng góp, thì phần vốn do dân đóng góp cũng phải được quyết toán rõ.

5. Về bảo hiểm công trình:

Yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện nghiêm chỉnh việc mua bảo hiểm công trình theo quy định tại Thông tư số 65/TC-ĐTPT ngày 02/11/1996 của Bộ Tài chính hướng dẫn bảo hiểm công trình xây dựng.

6. Tăng cường năng lực bộ máy các Ban quản lý dự án:

Giao cho Sở Xây dựng chủ trì cùng với Sở Tài chính - Vật giá, Ban Tổ chức Chính quyền rà soát lại bộ máy các Ban quản lý dự án các huyện, các ngành và các dự án riêng lẻ đảm bảo đủ năng lực quản lý theo quy định của Nghị định số 42/CP. Các huyện, thị xã phải có Ban quản lý dự án khu vực chuyên trách của huyện.

Trưởng ban quản lý dự án ở các huyện phải là chuyên trách, không được kiêm nhiệm.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện các nội dung trên và báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

 

 

Nơi nhận:
- TT UBND tỉnh;
- Viện Kiểm sát ND tỉnh;
- Các huyện, thị xã;
- Các sở, ban ngành;
- Các chủ đầu tư;
- Các Ban quản lý dự án;
- Lưu VT,CVXDCB.

TM/UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Phước

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/1999/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu11/1999/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/03/1999
Ngày hiệu lực30/03/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/06/2007
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/1999/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 11/1999/CT-UB chấn chỉnh công tác quản lý xây dựng cơ bản Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 11/1999/CT-UB chấn chỉnh công tác quản lý xây dựng cơ bản Quảng Bình
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu11/1999/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýPhạm Phước
        Ngày ban hành30/03/1999
        Ngày hiệu lực30/03/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/06/2007
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 11/1999/CT-UB chấn chỉnh công tác quản lý xây dựng cơ bản Quảng Bình

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 11/1999/CT-UB chấn chỉnh công tác quản lý xây dựng cơ bản Quảng Bình