Chỉ thị 11/2003/CT-CT

Chỉ thị 11/2003/CT-CT thực hiện Quyết định 192/2001/QĐ-TTg về mở rộng khoán thí điểm biên chế, kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính nhà nước và Nghị định 10/2002/NĐ-CP về cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu do tỉnh Bình Dương ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 11/2003/CT-CT thực hiện mở rộng khoán thí điểm biên chế Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2003/CT-CT

Bình Dương, ngày 13 tháng 6 năm 2003

 

CHỈ THỊ

V/V THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 192/2001/QĐ-TTG NGÀY17/12/2001 VỀ MỞ RỘNG KHOÁN THÍ ĐIỂM BIÊN CHẾ, KINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ NGHỊ ĐỊNH 10/2002/NĐ-CP NGÀY 16/01/2002 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU

Thực hiện Quyết định 192/2001/QĐ-TTg ngày17/12/2001 về mở rộng khoán thí điểm biên chế, kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính nhà nước và Nghị định 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ về cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu, ngày 27/2/2003 Uỷ ban nhân dân và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành các quyết định giao khoán cho 17 cơ quan hành chính tỉnh, 42 cơ quan hành chính thuộc 7 huyện, thị xã và 29 đơn vị sự nghiệp có thu khối tỉnh. Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Tài chính - vật giá thì tình hình triển khai thực hiện tại một số cơ quan, đơn vị cơ sở quá chậm và không đúng hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Một số cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã thiếu sự quan tâm chỉ đạo theo dõi thực hiện mà giao khoán hết cho cấp dưới, có cơ quan, đơn vị chưa thành lập Ban chỉ đạo, chưa xây dựng được dự toán điều hành, biện pháp tiết kiệm, quy chế phân phối thu nhập.

Để thực hiện tốt Quyết định 192/2001/QĐ-TTg ngày17/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về mở rộng khoán thí điểm biên chế, kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính nhà nước và Nghị định 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ về cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu trên địa bàn, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1- Đối với các cơ quan, đơn vị đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao khoán kinh phí theo Quyết định 192/2001/QĐ-TTg , và các đơn vị được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh cho phép áp dụng Nghị định 10/2002/NĐ-CP

( kể cả đơn vị tự trang trải toàn bộ chi phí ):

- Cơ quan, đơn vị nào chưa thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 192/2001/QĐ-TTg và Nghị định 10/2002/NĐ-CP tiến hành thành lập ngay Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo gồm ít nhất 1 thành viên trong Ban lãnh đạo, đại diện công đoàn, đại dịên các phòng ban; có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, quy định tiến độ xây dựng hoàn chỉnh phương án thực hiện khoán tại cơ quan ( xây dựng biện pháp tíêt kiệm, xây dựng định mức quy chế chi tiêu nội bộ, phân bổ dự toán điều hành, xây dựng quy chế trả lương, phân chia thu nhập tăng thêm, quy chế trích quỹ dự phòng), thông qua Ban chỉ đạo và hội nghị Cán bộ Công chức.

- Cơ quan, đơn vị nào đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 192/2001/QĐ-TTg và Nghị định 10/2002/NĐ-CP nhưng chưa hoạt động, hoặc hoạt động chưa tốt thì tiến hành ngay việc chấn chỉnh củng cố lại hoạt động của Ban chỉ đạo và thực hiện các công việc theo yêu cầu.

Toàn bộ hồ sơ sau khi hoàn chỉnh gửi Sở Tài chính - vật giá, Kho bạc Nhà nước, cơ quan chủ quản (nếu có) chậm nhất là ngày 25/6/2003 (đối với cơ quan, đơn vị khối tỉnh), và ngày 30/6/2003 ( đối với báo cáo tổng hợp của phòng Tài chính các huyện, thị xã ). Quá thời hạn trên cơ quan, đơn vị nào không thực hiện, cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước ngưng cấp phát kinh phí đối với cơ quan, đơn vị đó và thủ trưởng đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Uỷ ban Nhân dân tỉnh.

Hồ sơ gồm:

- Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, phân công trong Ban chỉ đạo và thời hạn hoàn thành từng bước công việc của Ban chỉ đạo;

- Dự toán phân bổ ( dự toán điều hành ), biện pháp thực hiện tiết kiệm;

- Quy chế chi tiêu nội bộ;

- Quy chế chi trả lương, thu nhập, trích quỹ dự phòng ( đối với cơ quan hành chính ), quy chế trích các quỹ ( đối với đơn vị Sự nghiệp )

2- Sở Tài chính - Vật giá cử cán bộ phối hợp hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện nhất là những đơn vị lớn như Đài Phát thanh - Truyền hình, Bệnh viện đa khoa, các phòng Giáo dục - đào tạo huyện thị . . .; Chuẩn bị điều kiện để tiến hành sơ kết 6 tháng triển khai thí điểm khoán biên chế-kinh phí quản lý hành chính và thực hiện Nghị định 10/2002/NĐ-CP của Chính phủ; Hướng dẫn các ngành, đoàn thể và các ban của Đảng, các huyện, thị xã xây dựng đề án khoán biên chế - kinh phí quản lý hành chính theo Quyết định 192/2001/QĐ-TTg để năm 2004 tiến hành khoán đồng loạt;

3- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã đôn đốc, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện khoán đối với các cơ quan hành chính trên địa bàn đã được giao khoán; tiến hành thủ tục áp dụng cơ chế tài chính theo Nghị định 10/2002/NĐ-CP đối với các đơn vị sự nghiệp có thu trên địa bàn;

 

 

Nơi nhận
- UBND huyện, thị xã
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể
- VP TU
- LĐVP,CV
- Lưu VPUB

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN
Hồ Minh Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2003/CT-CT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu11/2003/CT-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2003
Ngày hiệu lực13/06/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/09/2014
Cập nhật21 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2003/CT-CT

Lược đồ Chỉ thị 11/2003/CT-CT thực hiện mở rộng khoán thí điểm biên chế Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 11/2003/CT-CT thực hiện mở rộng khoán thí điểm biên chế Bình Dương
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu11/2003/CT-CT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýHồ Minh Phương
        Ngày ban hành13/06/2003
        Ngày hiệu lực13/06/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/09/2014
        Cập nhật21 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 11/2003/CT-CT thực hiện mở rộng khoán thí điểm biên chế Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 11/2003/CT-CT thực hiện mở rộng khoán thí điểm biên chế Bình Dương

           • 13/06/2003

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/06/2003

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực