Chỉ thị 11/2007/CT-TTg

Chỉ thị 11/2007/CT-TTg thi hành Luật Kinh doanh bất động sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chỉ thị 11/2007/CT-TTg triển khai thi hành Luật Kinh doanh bất động sản đã được thay thế bởi Quyết định 05/2019/QĐ-TTg bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành và được áp dụng kể từ ngày 15/03/2019.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 11/2007/CT-TTg triển khai thi hành Luật Kinh doanh bất động sản


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11/2007/CT-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2007 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Luật Kinh doanh bất động sản đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XI và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2007. Để triển khai thực hiện Luật có hiệu quả và thống nhất trong cả nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bộ Xây dựng:

a) Trong năm 2007 chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản để sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Kinh doanh bất động sản;

b) Trong quý II/2007 ban hành chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới, định giá bất động sản, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước và đáp ứng nhu cầu xã hội về hoạt động kinh doanh bất động sản;

c) Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật, tập huấn nghiệp vụ, bổi dưỡng kiến thức pháp luật về kinh doanh bất động sản; tổ chức hệ thống thông tin về thị trường bất động sản và hoạt động kinh doanh bất động sản;

d) Nghiên cứu trình Chính phủ Đề án thúc đẩy phát triển đồng bộ thị trường bất động sản tạo khung pháp lý để mở rộng từng bước quyền của các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường bất động sản phù hợp với lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế;

đ) Phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản, kịp thời điều chỉnh, hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định của Luật Kinh doanh bất động sản, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng khẩn trương rà soát các quy định của pháp luật về đất đai liên quan đến quyền sử dụng đất được đưa vào kinh doanh bất động sản để sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với pháp luật về kinh doanh bất động sản;

b) Nghiên cứu, bổ sung hình thức cho thuê đất để xây dựng nhà ở cho thuê đối với các tổ chức trong nước; quy định rõ diện tích đất không phải nộp tiền sử dụng đất trong các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản.

3. Bộ Tài chính:

a) Nghiên cứu, đề xuất ban hành các chính sách về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế và các nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển;

b) Nghiên cứu, ban hành quy định về bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp định giá bất động sản;

c) Quy định về việc cho vay ưu đãi đầu tư đối với các dự án xây dựng nhà ở để cho thuê, cho thuê mua, bán cho người có công, người nghèo, người có thu nhập thấp, sinh viên, công nhân làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

4. Ngân hàng Nhà nước Việt :

Nghiên cứu ban hành cơ chế, hướng dẫn việc thanh toán trong các giao dịch kinh doanh bất động sản thông qua ngân hàng, tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt nhằm tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho các bên tham gia giao dịch.

5. Bộ Văn hóa - Thông tin có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh bất động sản, chỉ đạo xuất bản các ấn phẩm pháp luật về kinh doanh bất động sản để phổ biến sâu rộng trong cán bộ, doanh nghiệp và nhân dân.

6. Các Bộ, ngành trong chức năng, nhiệm vụ được giao tiến hành rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản phù hợp với Luật Kinh doanh bất động sản.

7. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Chậm nhất trong quý II/2007 phải hoàn thành việc rà soát và bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định do địa phương đã ban hành trước đây không còn phù hợp hoặc trái với quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản;

b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về kinh doanh bất động sản trên địa bàn;

c) Xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực để tổ chức quản lý các hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn; tổ chức việc cấp chứng chỉ và quản lý hành nghề môi giới, định giá bất động sản trên địa bàn.

8. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức kiểm tra, đôn đốc và báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện Chỉ thị này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm soát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính quốc gia;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,
Website CP, Ban Điều hành 112,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, CN.

THỦ TƯỚNG
 
 


Nguyễn Tấn Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2007/CT-TTg

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu11/2007/CT-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2007
Ngày hiệu lực08/06/2007
Ngày công báo24/05/2007
Số công báoTừ số 318 đến số 319
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2007/CT-TTg

Lược đồ Chỉ thị 11/2007/CT-TTg triển khai thi hành Luật Kinh doanh bất động sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Chỉ thị 11/2007/CT-TTg triển khai thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
       Loại văn bảnChỉ thị
       Số hiệu11/2007/CT-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Tấn Dũng
       Ngày ban hành08/05/2007
       Ngày hiệu lực08/06/2007
       Ngày công báo24/05/2007
       Số công báoTừ số 318 đến số 319
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 11/2007/CT-TTg triển khai thi hành Luật Kinh doanh bất động sản

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 11/2007/CT-TTg triển khai thi hành Luật Kinh doanh bất động sản