Chỉ thị 11/2007/CT-UBND

Chỉ thị 11/2007/CT-UBND tổ chức triển khai thi hành Luật Cư trú do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Chỉ thị 11/2007/CT-UBND tổ chức triển khai thi hành Luật Cư trú Bắc Kạn đã được thay thế bởi Quyết định 11/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn và được áp dụng kể từ ngày 27/07/2019.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 11/2007/CT-UBND tổ chức triển khai thi hành Luật Cư trú Bắc Kạn


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2007/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 09 tháng 07 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CƯ TRÚ

Ngày 29 tháng 11 năm 2006, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XI Luật Cư trú đã được thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007. Luật Cư trú là một đạo luật quan trọng quy định trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý cư trú; quyền, trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú.

Nhằm nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức trách nhiệm của lực lượng công an, cán bộ, công chức và nhân dân, đảm bảo Luật Cư trú được thực thi nghiêm chỉnh, ngày 29/3/2007 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 07/2007/CT-TTg về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Cư trú.

Để triển khai thi hành Luật Cư trú và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ có hiệu quả và thống nhất trong toàn tỉnh Bắc Kạn. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ thị:

1. Công an tỉnh có trách nhiệm:

1.1. Xây dựng kế hoạch mở hội nghị triển khai thi hành Luật Cư trú trong phạm vi tỉnh Bắc Kạn. Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức phục vụ nhân dân, thực hiện cải cách hành chính, chống quan liêu, gây phiền hà về quản lý cư trú trong tình hình mới cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an tỉnh, nhất là đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác đăng ký, quản lý cư trú.

1.2. Phối hợp với Sở Văn hoá - Thông tin, Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh, các tổ chức đoàn thể xã hội tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng; niêm yết công khai về trình tự, thủ tục đăng ký và cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú để mọi người biết và thực hiện theo đúng quy định của Luật Cư trú.

1.3. Phối hợp với Sở Tư pháp, các ngành, UBND các huyện, thị xã rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quy định về hộ khẩu để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bãi bỏ những quy định lạm dụng hộ khẩu làm hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

1.4. Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã tổ chức tập huấn về Luật Cư trú cho cán bộ làm công tác đăng ký, quản lý cư trú của UBND các xã, phường, thị trấn và những người tham gia công tác đăng ký thường trú, tạm trú, lưu trú, tạm vắng tại các khu vực dân cư. Bố trí đủ cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt để làm công tác đăng ký, quản lý cư trú. Chấn chỉnh tác phong làm việc, xử lý nghiêm những cán bộ làm công tác đăng ký, quản lý cư trú các cấp có thái độ sách nhiễu, gây phiền hà cho cơ quan, tổ chức, cá nhân; giải quyết kịp thời kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến cư trú, quản lý cư trú theo quy định của pháp luật.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm:

Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, các ngành, UBND các huyện, thị xã rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quy định về hộ khẩu hoặc các quy định khác trái với Luật Cư trú để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi hoặc bãi bỏ.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm:

Nghiên cứu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí triển khai thực hiện Luật Cư trú.

4. Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh:

Phối hợp cùng Công an tỉnh thường xuyên tổ chức các chương trình, chuyên mục giới thiệu, tuyên truyền giải đáp những nội dung của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh:

Trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn tiến hành rà soát các văn bản, quy phạm pháp luật và các văn bản khác trong lĩnh vực quản lý của mình liên quan đến quy định về hộ khẩu để sửa đổi, bãi bỏ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bãi bỏ những nội dung trái với Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành. Có trách nhiệm phổ biến Luật Cư trú tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong ngành.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã:

6.1. Chỉ đạo, đôn đốc Công an các huyện, thị và UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý cư trú tại địa phương. Thực hiện niêm yết công khai trình tự, thủ tục, lệ phí, thời gian đăng ký cư trú tại trụ sở làm việc. Đồng thời chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp tổ chức tuyên truyền sâu rộng Luật Cư trú trong nhân dân để mọi người có trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện việc đăng ký, quản lý cư trú theo quy định.

6.2. Chỉ đạo chính quyền địa phương nâng cao vai trò, trách nhiệm, triển khai đồng bộ, tích cực công tác đăng ký, quản lý cư trú, đặc biệt là thực hiện cải cách thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời khiếu nại tố cáo của công dân liên quan đến cư trú, quản lý cư trú theo quy định của pháp luật; xử lý nghiêm những cán bộ làm công tác đăng ký, quản lý cư trú có thái độ sách nhiễu, gây phiền hà cho cơ quan, tổ chức, cá nhân.

6.3. Thực hiện và chỉ đạo các đơn vị địa phương không tự ý ban hành thêm quy định, thủ tục, đặt ra việc thu phí, lệ phí không quy định trong Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành.

7. Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên tuyên truyền, phổ biến Luật Cư trú tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, thành viên thuộc quyền quản lý thực hiện tốt các quy định của Luật Cư trú và văn bản hướng dẫn thi hành.

Đề nghị tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật về cư trú.

8. Để việc triển khai thi hành Luật Cư trú có hiệu quả, yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung trên.

9. Giao Giám đốc Công an tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Hà Đức Toại

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu11/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2007
Ngày hiệu lực19/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/07/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 11/2007/CT-UBND tổ chức triển khai thi hành Luật Cư trú Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 11/2007/CT-UBND tổ chức triển khai thi hành Luật Cư trú Bắc Kạn
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu11/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýHà Đức Toại
        Ngày ban hành09/07/2007
        Ngày hiệu lực19/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/07/2019
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 11/2007/CT-UBND tổ chức triển khai thi hành Luật Cư trú Bắc Kạn

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 11/2007/CT-UBND tổ chức triển khai thi hành Luật Cư trú Bắc Kạn