Chỉ thị 11/2008/CT-TTg

Chỉ thị 11/2008/CT-TTg thi hành luật đặc xá do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chỉ thị 11/2008/CT-TTg tổ chức triển khai thi hành luật đặc xá đã được thay thế bởi Quyết định 01/2020/QĐ-TTg bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 03/01/2020.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 11/2008/CT-TTg tổ chức triển khai thi hành luật đặc xá


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 11/2008/CT-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT ĐẶC XÁ

Luật Đặc xá được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2008. Để Luật Đặc xá được thực thi nghiêm chỉnh, thống nhất, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc động viên, khuyến khích người bị kết án phạt tù ăn năn, hối cải, tích cực học tập, lao động, cải tạo để được hưởng sự khoan hồng của Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành ngay các công việc sau đây:

1. Bộ Công an

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành liên quan khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá và các văn bản quy phạm pháp luật khác theo quy định của Luật Đặc xá;

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thi hành Luật Đặc xá cho nhân dân, bảo đảm rõ ràng, dễ hiểu và thống nhất;

c) Khẩn trương tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Đặc xá cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, trong đó tập trung vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo Công an các cấp, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị làm công tác quản lý, tổ chức thi hành án phạt tù ở các trại giam, trại tạm giam.

d) Chỉ đạo Công an các cấp bố trí đủ cán bộ có năng lực và phẩm chất làm công tác đặc xá; bảo đảm công tác đặc xá được tiến hành kịp thời, công khai, minh bạch, đúng tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục; giải quyết kịp thời khiếu nại về việc lập danh sách người được đề nghị đặc xá và tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện đặc xá theo quy định của pháp luật; kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, chiến sĩ có hành vi vi phạm pháp luật về đặc xá;

đ) Phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao triển khai các hoạt động liên quan đến đặc xá.

2. Bộ Quốc phòng

a) Biên soạn tài liệu, tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Đặc xá cho cán bộ, chiến sĩ làm công tác quản lý, tổ chức thi hành hình phạt tù trong Quân đội nhân dân. Phối hợp với Bộ Công an xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá và các văn bản quy phạm pháp luật khác theo quy định của Luật Đặc xá; bố trí đủ cán bộ có năng lực và phẩm chất làm công tác đặc xá; giải quyết kịp thời khiếu nại về việc lập danh sách người được đề nghị đặc xá và tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện đặc xá theo quy định của pháp luật; kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, chiến sĩ có hành vi vi phạm pháp luật về đặc xá;

b) Phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trong việc triển khai các hoạt động liên quan đến đặc xá.

3. Bộ Ngoại giao

Phối hợp với Bộ Công an xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá và các văn bản quy phạm pháp luật khác theo quy định của Luật Đặc xá, trong đó tập trung vào nội dung hướng dẫn thực hiện đặc xá đối với người nước ngoài. Có hình thức tuyên truyền đối ngoại phù hợp để làm rõ chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta đối với người bị kết án phạt tù.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở Trung ương và địa phương tuyên truyền, phổ biến Luật Đặc xá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Bộ Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các Bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập dự toán kinh phí triển khai Luật Đặc xá trong năm 2008, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cấp bổ sung cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

6. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Đặc xá, Quyết định về đặc xá của Chủ tịch nước và các văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Chỉ đạo việc cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người được đề nghị xét đặc xá; cấp giấy chứng nhận, xác nhận về việc chấp hành chính sách, pháp luật hoặc hoàn cảnh gia đình hoặc các giấy tờ, tài liệu cần thiết khác của người được đề nghị đặc xá.

c) Tiếp nhận, tạo điều kiện giúp đỡ người được đặc xá trở về hòa nhập với gia đình và cộng đồng, tạo công ăn việc làm, ổn định cuộc sống;

7. Bộ trưởng Bộ Công an có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5b). Hà

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2008/CT-TTg

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu11/2008/CT-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/03/2008
Ngày hiệu lực12/04/2008
Ngày công báo28/03/2008
Số công báoTừ số 203 đến số 204
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/01/2020
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2008/CT-TTg

Lược đồ Chỉ thị 11/2008/CT-TTg tổ chức triển khai thi hành luật đặc xá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 11/2008/CT-TTg tổ chức triển khai thi hành luật đặc xá
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu11/2008/CT-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành24/03/2008
        Ngày hiệu lực12/04/2008
        Ngày công báo28/03/2008
        Số công báoTừ số 203 đến số 204
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/01/2020
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 11/2008/CT-TTg tổ chức triển khai thi hành luật đặc xá

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 11/2008/CT-TTg tổ chức triển khai thi hành luật đặc xá