Chỉ thị 11/2011/CT-UBND

Chỉ thị 11/2011/CT-UBND năm 2011 thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật quy định về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 11/2011/CT-UBND 2011 chế độ lực lượng dân quân tự vệ Bà Rịa Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2011/CT-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 24 tháng 6 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Thực hiện Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 được Quốc hội thông ngày 23 tháng 11 năm 2009. Ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2010/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ; ngày 02 tháng 8 năm 2010 liên Bộ Quốc phòng - Lao động - Thương binh và Xã hội - Nội vụ - Tài chính ban hành Thông tư số 102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC về hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác dân quân tự vệ thuộc các đối tượng là Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã); cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ nòng cốt; Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức cơ sở thuộc cấp tỉnh; cấp huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là huyện); cán bộ khu phố, thôn ấp đội trưởng và ngày 28 tháng 02 năm 2011 Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND về việc quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nhằm tổ chức triển khai thực hiện chế độ, chính sách, kinh phí bảo đảm đối với lực lượng dân quân tự vệ và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác dân quân tự vệ thống nhất trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Ủy ban nhân dân các huyện:

- Chỉ đạo các phòng, ban trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện chế độ chính sách lực lượng dân quân theo quy định của Luật Dân quân tự vệ, Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ; Thông tư số 102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 02 tháng 8 năm

2010 của liên Bộ Quốc phòng - Lao động - Thương binh và Xã hội - Nội vụ - Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác dân quân tự vệ và Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tổ chức chi trả phụ cấp trách nhiệm cho Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức cơ sở trực thuộc cấp huyện; cán bộ đại đội, trung đội, tiểu đội dân quân và cán bộ tự vệ của các đơn vị hành chính sự nghiệp của tỉnh đóng trên địa bàn và huyện; bảo đảm trang phục cho cán bộ, chiến sĩ dân quân cơ động huyện, cơ động xã (trừ lực lượng luân phiên thường trực xã) và dân quân phòng không, pháo binh, công binh, y tế, thông tin, hóa học, trinh sát, dân quân biển và dân quân tại chỗ.

2. Nguồn kinh phí:

Nguồn kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách cho công tác dân quân tự vệ được cân đối vào dự toán chi ngân sách hàng năm của tỉnh, huyện, xã theo phân cấp quản lý ngân sách theo Luật Ngân sách nhà nước hiện hành; việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác dân quân thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Giám đốc các Sở: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ban, ngành của tỉnh và người đứng đầu các cơ quan, tổ chức: theo chức năng, nhiệm vụ đôn đốc, kiểm tra, thực hiện chế độ, chính sách và kinh phí bảo đảm đối với lực lượng dân quân tự vệ.

4. Giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành kiểm tra, đôn đốc thực hiện; tổ chức chi trả phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức cơ sở trực thuộc tỉnh (các sở, ban, ngành của tỉnh); bảo đảm trang phục cho lực lượng dân quân luân phiên thường trực xã, cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự xã và khu phố, thôn ấp đội trưởng; giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2011/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu11/2011/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/06/2011
Ngày hiệu lực04/07/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2011/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 11/2011/CT-UBND 2011 chế độ lực lượng dân quân tự vệ Bà Rịa Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 11/2011/CT-UBND 2011 chế độ lực lượng dân quân tự vệ Bà Rịa Vũng Tàu
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu11/2011/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýTrần Minh Sanh
        Ngày ban hành24/06/2011
        Ngày hiệu lực04/07/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 11/2011/CT-UBND 2011 chế độ lực lượng dân quân tự vệ Bà Rịa Vũng Tàu

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 11/2011/CT-UBND 2011 chế độ lực lượng dân quân tự vệ Bà Rịa Vũng Tàu

           • 24/06/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/07/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực