Chỉ thị 11/2014/CT-UBND

Chỉ thị 11/2014/CT-UBND tiếp tục thực hiện công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Chỉ thị 11/2014/CT-UBND thực hiện công tác kê khai minh bạch tài sản thu nhập tỉnh Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2014/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 3 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÔNG TÁC KÊ KHAI MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Để việc thực hiện công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2007 và năm 2012; Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 21/02/2014 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản được đồng bộ, chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; Giám đốc các Doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND tỉnh tổ chức triển khai quán triệt công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập theo đúng quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập là nhiệm vụ phải thực hiện hằng năm, là giải pháp quan trọng góp phần phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là việc công khai các Bản kê khai tài sản, thu nhập. Có kế hoạch chỉ đạo, phân công bộ phận phụ trách công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan, đơn vị mình triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác kê khai cũng như lưu giữ hồ sơ kê khai của cơ quan, đơn vị; trang bị cơ sở vật chất cần thiết để phục vụ công tác lưu trữ hồ sơ kê khai tài sản, thu nhập đúng theo quy định.

3. Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về trình tự, thủ tục đối với việc giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm, giải trình về việc kê khai tài sản, thu nhập cũng như xác minh tài sản, thu nhập của những người có nghĩa vụ kê khai.

4. Giao Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh định kỳ hằng năm thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành (do Thanh tra tỉnh chủ trì, với sự phối hợp tham gia của đại diện lãnh đạo và chuyên viên Ban Nội chính, Ban Tổ chức, UBKT Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh) tiến hành kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn thực hiện công tác kê khai đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

5. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; Giám đốc các Doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND tỉnh thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo định kỳ và báo cáo theo yêu cầu công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để tổng hợp báo cáo Thanh tra Chính phủ và Chính phủ theo quy định. UBND tỉnh sẽ xử lý theo quy định đối với các trường hợp không thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo.

6. Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tổng hợp, báo cáo kết quả kê khai đối với Người có nghĩa vụ kê khai thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý, theo định kỳ gửi số liệu tổng hợp về Thanh tra tỉnh theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 78/2013/NĐ-CP và Điều 35 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP.

7. Đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ tổng hợp, báo cáo kết quả xác minh, kết luận, công khai bản kết luận đối với Người có nghĩa vụ kê khai thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý, theo định kỳ gửi số liệu tổng hợp về Thanh tra tỉnh theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 78/2013/NĐ-CP và Điều 35 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP.

8. Sở Nội vụ có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả kê khai, xác minh, kết luận và công khai bản kết luận đối với Người có nghĩa vụ kê khai đang công tác tại các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức, đơn vị khác có sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước, theo định kỳ gửi báo cáo kết quả về Thanh tra tỉnh theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 78/2013/NĐ-CP và Điều 35 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP.

9. Giao Thanh tra tỉnh định kỳ hằng năm phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh về Chính phủ và Thanh tra Chính phủ theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; các Doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND tỉnh có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Chỉ thị số 45/2010/CT-UBND ngày 29/10/2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tiếp tục thực hiện công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2014/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu11/2014/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/03/2014
Ngày hiệu lực23/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2014/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 11/2014/CT-UBND thực hiện công tác kê khai minh bạch tài sản thu nhập tỉnh Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Chỉ thị 11/2014/CT-UBND thực hiện công tác kê khai minh bạch tài sản thu nhập tỉnh Thừa Thiên Huế
       Loại văn bảnChỉ thị
       Số hiệu11/2014/CT-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNguyễn Văn Cao
       Ngày ban hành13/03/2014
       Ngày hiệu lực23/03/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 11/2014/CT-UBND thực hiện công tác kê khai minh bạch tài sản thu nhập tỉnh Thừa Thiên Huế

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 11/2014/CT-UBND thực hiện công tác kê khai minh bạch tài sản thu nhập tỉnh Thừa Thiên Huế

          • 13/03/2014

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 23/03/2014

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực