Chỉ thị 11/CT-CT

Chỉ thị 11/CT-CT năm 2018 về tổ chức thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Chỉ thị 11/CT-CT 2018 tổ chức thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở Vĩnh Phúc 2019


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-CT

Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng 9 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019;

Để thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (viết gọn là TĐT) trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố, Ủy ban nhân dân các xã/phường/thị trấn

- Tổ chức quán triệt và tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức TĐT, để các cấp, các ngành và người dân nắm rõ mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc TĐT.

- Cục Thống kê tỉnh (Cơ quan thường trực Tổng điều tra): Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, căn cứ Phương án tổng điều tra của Ban Chỉ đạo tổng điều tra Trung ương và điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh, tham mưu cho Ban Chỉ đạo tổng điều tra tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện và thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến việc tổ chức, triển khai cuộc tổng điều tra trên địa bàn; đề xuất nội dung thực hiện và báo cáo tổng hợp nhanh kết quả các chỉ tiêu thống kê về dân số và lao động phục vụ địa phương; hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn; theo dõi, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình tổ chức, triển khai cuộc tổng điều tra và việc thực hiện Chỉ thị này.

- Các Sở, ban, ngành: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh để tổ chức, triển khai cuộc tổng điều tra; thực hiện việc thông tin, tuyên truyền, bố trí kinh phí, đảm bảo an toàn cho cuộc tổng điều tra, kiểm tra và giám sát thực hiện các nội dung của Phương án tổng điều tra trên địa bàn.

- Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố, Ủy ban nhân dân các xã/phường/thị trấn có trách nhiệm:

+ Thành lập Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo tổng điều tra theo quy định.

+ Chỉ đạo thực hiện việc tuyển chọn người vẽ sơ đồ, lập bảng kê, điều tra viên, tổ trưởng, giám sát viên đảm bảo chất lượng tổng điều tra.

+ Tổ chức thực hiện thành công cuộc tổng điều tra tại địa phương với mục đích tối đa hóa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong điều tra thu thập thông tin, ưu tiên thực hiện hình thức điều tra bằng phiếu điện tử được thiết kế trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của điều tra viên.

2. Đối với nhân dân

Mọi người dân của tỉnh Vĩnh Phúc có trách nhiệm cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác theo yêu cầu của cuộc tổng điều tra; tích cực hưởng ứng hình thức điều tra bằng phiếu điện tử, phiếu trực tuyến và tạo điều kiện để điều tra viên hoàn thành nhiệm vụ.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã/phường/thị trấn và các tầng lớp nhân dân nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CPCT, CPVP;
- Các Sở, ban, ngành (t/h);
- UBND các huyện/thành phố (t/h);
- UBND các xã/phường/thị trấn (t/h);
- Đài PT-TH tỉnh, Báo VP, Cổng TTGTĐT (tuyên truyền);
- CV: NCTH;
- Lưu: VT.
(Đ-              b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trì

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/CT-CT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu11/CT-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/09/2018
Ngày hiệu lực05/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/CT-CT

Lược đồ Chỉ thị 11/CT-CT 2018 tổ chức thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở Vĩnh Phúc 2019


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 11/CT-CT 2018 tổ chức thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở Vĩnh Phúc 2019
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu11/CT-CT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýNguyễn Văn Trì
        Ngày ban hành05/09/2018
        Ngày hiệu lực05/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 11/CT-CT 2018 tổ chức thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở Vĩnh Phúc 2019

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 11/CT-CT 2018 tổ chức thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở Vĩnh Phúc 2019

             • 05/09/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 05/09/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực