Chỉ thị 11/CT.UB

Chỉ thị 11/CT.UB năm 1991 về tiến hành một số công tác để thực hiện Nghị quyết 109-HĐBT và Quyết định 111-HĐBT về sắp xếp biên chế do tỉnh An Giang ban hành

Chỉ thị 11/CT.UB năm 1991 thực hiện 109-HĐBT 111-HĐBT sắp xếp biên chế An Giang đã được thay thế bởi Quyết định 1992/1998/QĐ.UB chấm dứt hiệu lực pháp lý văn bản của Ủy ban An Giang và được áp dụng kể từ ngày 01/10/1998.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 11/CT.UB năm 1991 thực hiện 109-HĐBT 111-HĐBT sắp xếp biên chế An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT.UB

Long Xuyên, ngày 24 tháng 6 năm 1991

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾN HÀNH MỘT SỐ CÔNG TÁC ĐỂ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 109-HĐBT VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 111-HĐBT CỦA HỘI

Hội đồng Bộ trưởng đã ra Nghị quyết số 109-HĐBT ngày 12/4/1991 về việc sắp xếp biên chế hành chánh sự nghiệp và quyết định số 111-HĐBT ngày 12/4/1991 về một số chính sách trong việc sắp xếp biên chế.

Để thực hiện 2 văn bản trên được thuận lợi và kết quả tốt, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các cơ quan, các đơn vị sự nghiệp của tỉnh thực hiện tốt một số vấn đề sau đây:

1- Các Sở, cơ quan ngang sở, các trường chuyên nghiệp, trường hành chánh, Bệnh viện, các đơn vị sự nghiệp hưởng lương thuộc ngân sách Nhà nước, kể từ nay không được nhận thêm người đến khi có chủ trương mới, (kể các các đơn vị hiện chưa đủ chỉ tiêu biên chế). Những trường hợp điều động, bổ sung đặc biệt do Ủy ban nhân dân xem xét quyết định.

2- Các cơ quan, đơn vị thuộc ngành dọc quản lý về tổ chức biên chế như: Ngân hàng, Bưu điện, Cục thuế, Kho bạc, Đài khí tượng thủy văn, Điện lực... từ nay đến ngày 30/6/1991 phải báo cáo ngay số biên chế hiện có và hướng tăng giảm của ngành mình trong năm 1991 cho Ủy ban nhân dân tỉnh (gởi qua Ban Tổ chức chính quyền tỉnh).

3- Các Sở, cơ quan ngang sở tiến hành rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan một cách cụ thể kể từ đầu năm 1990 đến nay và kiến nghị với UBND Tỉnh về những nhiệm vụ còn chống chéo giữa cơ quan mình và các cơ quan khác để xem xét.

4- Ban tổ chức chính quyền tỉnh có trách nhiệm theo dõi hướng dẫn thực hiện và kịp thời báo cáo về UBND Tỉnh.

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/CT.UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu11/CT.UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/06/1991
Ngày hiệu lực24/06/1991
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/1998
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/CT.UB

Lược đồ Chỉ thị 11/CT.UB năm 1991 thực hiện 109-HĐBT 111-HĐBT sắp xếp biên chế An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 11/CT.UB năm 1991 thực hiện 109-HĐBT 111-HĐBT sắp xếp biên chế An Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu11/CT.UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýNguyễn Hữu Khánh
        Ngày ban hành24/06/1991
        Ngày hiệu lực24/06/1991
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/1998
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 11/CT.UB năm 1991 thực hiện 109-HĐBT 111-HĐBT sắp xếp biên chế An Giang

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 11/CT.UB năm 1991 thực hiện 109-HĐBT 111-HĐBT sắp xếp biên chế An Giang