Chỉ thị 11/CT-UBND

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2011 thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp tỉnh Hưng Yên năm học 2011-2012

Chỉ thị 11/CT-UBND 2011 nhiệm vụ giáo dục mầm non phổ thông thường xuyên chuyên nghiệp Hưng Yên đã được thay thế bởi Quyết định 2078/QĐ-UBND 2012 kết quả rà soát văn bản pháp luật Hưng Yên và được áp dụng kể từ ngày 28/11/2012.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 11/CT-UBND 2011 nhiệm vụ giáo dục mầm non phổ thông thường xuyên chuyên nghiệp Hưng Yên


UỶ BAN NHÂN DÂN
 TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Hưng Yên, ngày 26 tháng 8 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP TỈNH HƯNG YÊN NĂM HỌC 2011 - 2012

Năm học 2011-2012, năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; năm học thứ tư triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên đã có những tiến bộ đáng ghi nhận. Kỷ cương, nền nếp trong giáo dục được tăng cường; cơ sở vật chất phục vụ dạy học được quan tâm; huy động học sinh đến trường đạt tỉ lệ cao; chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn có sự chuyển biến tích cực; công tác bồi dưỡng đổi mới phương pháp dạy học nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng đào tạo đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục được chú trọng.

Tuy nhiên, công tác giáo dục và đào tạo còn nhiều mặt hạn chế cần tập trung khắc phục: tỉ lệ trường chuẩn quốc gia, giáo viên trên chuẩn tăng chậm; năng lực, trách nhiệm, nhiệt tình của một bộ phận giáo viên, cán bộ quản lý ở một số trường còn hạn chế. Đổi mới quản lý giáo dục và đổi mới phương pháp dạy học chưa đáp ứng yêu cầu. Tình trạng học sinh bỏ học, vi phạm đạo đức và bạo lực học đường có xu hướng tăng. Chất lượng giáo dục chuyển biến chưa đồng đều ở các địa bàn và các loại hình; cơ sở vật chất của các trung tâm, các trường mới thành lập còn khó khăn.

Để phát huy những kết quả đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2011- 2012, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung quán triệt, chỉ đạo toàn ngành triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả Chỉ thị số 3398/CT-BGDĐT ngày 12/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011 - 2012, đồng thời thực hiện tốt các nội dung sau đây:

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

- Tăng cường công tác giáo dục toàn diện và quản lý học sinh, sinh viên. Chú trọng giáo dục tư tưởng chính trị, văn hóa truyền thống, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, ý thức trách nhiệm xã hội; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, công tác chăm sóc sức khỏe; công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học; giáo dục an toàn giao thông; phòng chống bạo lực, tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích, đuối nước, dịch bệnh đối với học sinh, sinh viên.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy - học và công tác quản lý giáo dục, đẩy mạnh thanh tra giáo dục.

- Triển khai thực hiện Chương trình phát triển Giáo dục và Đào tạo của tỉnh giai đoạn 2011- 2015 và định hướng 2020; Kế hoạch thực hiện Đề án Ngoại ngữ quốc gia giai đoạn 2008 - 2020, Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia giai đoạn từ 2011- 2015. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phổ cập giáo dục cho trẻ em 5 tuổi; Đề án kiên cố hoá trường lớp học giai đoạn 2008 - 2012.

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2011- 2012 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp, căn cứ vào tình hình thực tiễn của tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, chỉ đạo và hướng dẫn các cấp học, ngành học, các cơ sở giáo dục trong tỉnh thực hiện nhiệm vụ năm học; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường và cơ sở giáo dục hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra.

2. Các Sở: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh & Xã hội, Thông tin - Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Hưng Yên, các cơ quan liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc thực tốt hiện nhiệm vụ năm học.

3. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 theo đúng Chỉ thị số 3398/CT - BGDĐT ngày 12/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chỉ thị này; tăng cường trách nhiệm của các ngành chức năng và UBND xã, phường, thị trấn trong việc đẩy mạnh công tác xã hội hoá phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại địa phương.

4. Đề nghị các Huyện ủy, Thành uỷ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thể, các hội tỉnh quan tâm lãnh đạo trong hệ thống, tăng cường phối hợp để thực hiện tốt các nội dung nêu trên.

Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị, các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2011 - 2012; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu11/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2011
Ngày hiệu lực26/08/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/11/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 11/CT-UBND 2011 nhiệm vụ giáo dục mầm non phổ thông thường xuyên chuyên nghiệp Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 11/CT-UBND 2011 nhiệm vụ giáo dục mầm non phổ thông thường xuyên chuyên nghiệp Hưng Yên
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu11/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýNguyễn Văn Thông
        Ngày ban hành26/08/2011
        Ngày hiệu lực26/08/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/11/2012
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 11/CT-UBND 2011 nhiệm vụ giáo dục mầm non phổ thông thường xuyên chuyên nghiệp Hưng Yên

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 11/CT-UBND 2011 nhiệm vụ giáo dục mầm non phổ thông thường xuyên chuyên nghiệp Hưng Yên