Chỉ thị 11/CT-UBND

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2013 về tăng cường quản lý việc khai thác, vận chuyển, kinh doanh động vật hoang dã trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Nội dung toàn văn Chỉ thị 11/CT-UBND 2013 quản lý khai thác vận chuyển động vật hoang dã Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 03 tháng 5 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VIỆC KHAI THÁC, VẬN CHUYỂN, KINH DOANH ĐỘNG VẬT HOANG DÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Trong những năm gần đây, công tác quản lý động vật hoang dã và hoạt động gây nuôi động vật hoang dã trên địa bàn thành phố ngày càng đi vào nề nếp. Hoạt động gây nuôi sinh sản động vật hoang dã hợp pháp phát triển mạnh ở nhiều địa phương, góp phần tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho một bộ phận dân cư, góp phần xóa đói giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi; đồng thời hỗ trợ cho công tác bảo tồn loài trong môi trường hoang dã, duy trì nguồn gen động vật nguy cấp, quý hiếm. Tuy nhiên, tình hình khai thác, vận chuyển, kinh doanh động vật hoang dã diễn ra phức tạp, một số tổ chức, cá nhân chưa nhận thức và chấp hành đúng quy định của pháp luật về bảo vệ và quản lý động vật hoang dã, số lượng cơ sở vi phạm trong lĩnh vực khai thác, vận chuyển, kinh doanh động vật hoang dã trái phép vẫn còn diễn ra.

Để khắc phục những tồn tại trên và đảm bảo thực hiện đúng các Điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia trong quản lý động vật hoang dã, từng bước chấm dứt tình trạng khai thác, vận chuyển, kinh doanh trái phép động vật hoang dã trên địa bàn thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Các Sở, ban ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo cán bộ công chức, viên chức và người lao động chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo tồn loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm; đặc biệt không mua, bán, sử dụng, cất giữ, tặng cho hay nhận quà biếu là các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm; tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm tới cộng đồng địa phương; khuyến cáo các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân không được tiêu thụ động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm và khuyến khích việc thông báo các hành vi vi phạm tới Chi cục Kiểm lâm thành phố.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ và quản lý động vật hoang dã.

b) Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và thống kê số lượng, nguồn gốc động vật hoang dã đối với các tổ chức, cá nhân gây nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng trên địa bàn thành phố; báo cáo và đề xuất các biện pháp giải quyết tình trạng động vật hoang dã không có nguồn gốc rõ ràng nhằm ngăn ngừa tình trạng lạm dụng khai thác, vận chuyển, kinh doanh động vật hoang dã trái quy định của pháp luật.

c) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan kiểm tra, kiểm soát các
hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh động vật hoang dã và sản phẩm động vật hoang dã trái phép; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

d) Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm xây dựng kế hoạch, phương án phối hợp với Quản lý thị trường, Cảnh sát môi trường, Cục Hải quan thành phố, Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ và Ủy ban nhân dân quận, huyện trong công tác kiểm tra, kiểm soát các hoạt động buôn bán, kinh doanh, gây nuôi động vật hoang dã trên địa bàn. Chi cục Kiểm lâm tăng cường kiểm tra, kiểm soát xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm về quản lý, bảo vệ các loài động vật hoang dã; kiên quyết xử lý, tịch thu động vật hoang dã không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

đ) Theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này; tổng kết rút kinh nghiệm, khen thưởng, biểu dương kịp thời những tổ chức, cá nhân tham gia tích cực công tác quản lý động vật hoang dã và thực hiện chế độ báo cáo quý, năm về Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc có trách nhiệm hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các quán ăn, nhà hàng, các chợ, điểm kinh doanh, khu dân cư, hộ gia đình có nuôi nhốt động vật hoang dã để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm về khai thác, vận chuyển, kinh doanh các loài hoang dã.

3. Cục Hải quan thành phố Cần Thơ, Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ tăng cường kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng xuất, nhập khẩu; ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp xuất khẩu, nhập khẩu động vật hoang dã trái phép hoặc các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã không hợp pháp và phối hợp chặt chẽ với đơn vị chức năng xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường chỉ đạo các tổ chức kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành trên địa bàn thành phố không tổ chức đưa khách đến tham quan các điểm khai thác, kinh doanh động vật hoang dã trái phép.

5. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan Báo, Đài chủ động tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ và phát triển động vật hoang dã.

6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chủ động tổ chức kiểm tra, kiểm soát và xử lý các trường hợp về vận chuyển, nuôi nhốt, chế biến, kinh doanh trái phép động vật hoang dã và sản phẩm của chúng trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc tích cực phối hợp, hỗ trợ cơ quan Kiểm lâm địa phương tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi vi phạm về bảo vệ và phát triển động vật hoang dã.

7. Các cơ quan thông tin đại chúng (Báo, Đài) và các Đoàn thể tích cực tham gia phản ánh kịp thời, trung thực đầy đủ về tình trạng khai thác, vận chuyển, kinh doanh động vật hoang dã trái phép.

Yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, có ý kiến chỉ đạo./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Anh Dũng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu11/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/05/2013
Ngày hiệu lực03/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 11/CT-UBND 2013 quản lý khai thác vận chuyển động vật hoang dã Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 11/CT-UBND 2013 quản lý khai thác vận chuyển động vật hoang dã Cần Thơ
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu11/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýĐào Anh Dũng
        Ngày ban hành03/05/2013
        Ngày hiệu lực03/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 11/CT-UBND 2013 quản lý khai thác vận chuyển động vật hoang dã Cần Thơ

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 11/CT-UBND 2013 quản lý khai thác vận chuyển động vật hoang dã Cần Thơ

              • 03/05/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/05/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực