Chỉ thị 11/CT-UBND

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2018 về tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong bà mẹ, tử vong sơ sinh do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 11/CT-UBND 2018 tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh giảm tử vong Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Vĩnh Long, ngày 14 tháng 6 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE BÀ MẸ VÀ TRẺ SƠ SINH NHẰM GIẢM TỬ VONG BÀ MẸ, TỬ VONG SƠ SINH

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo, đầu tư của Đảng và Nhà nước, công tác chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức như: tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh vẫn còn cao, tình trạng tử vong mẹ, tử vong sơ sinh liên quan đến tai biến sản khoa vẫn còn xảy ra ở một số cơ sở y tế. Để khắc phục tình trạng trên và căn cứ Chỉ thị số 06/CT-BYT ngày 11 tháng 8 năm 2017 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ sơ sinh, góp phần giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Đưa các chỉ tiêu về giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chủ động đầu tư từ ngân sách địa phương, kết hợp với sự hỗ trợ của tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác để tập trung thực hiện các mục tiêu giảm tử vong mẹ và tử vong sơ sinh.

- Chỉ đạo Phòng y tế kết hợp các ban ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh việc thực hiện các giải pháp hướng tới thực hiện các chỉ tiêu về sức khoẻ bà mẹ, trẻ em của Mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030.

2. Sở Y tế

a) Phối hợp các Sở ban, ngành có liên quan xây dựng Kế hoạch hành động chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em giai đoạn 2017 - 2020, trong đó ưu tiên thực hiện giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

b) Chỉ đạo thiết lập, vận hành “Đường dây nóng về xử trí cấp cứu tai biến sản khoa”. Tăng cường phối kết hợp, hỗ trợ, hội chẩn liên chuyên khoa khi có “báo động đỏ” của hệ thống sản khoa như: sản, nhi, hồi sức cấp cứu, gây mê, huyết học truyền máu, tim mạch, nội tiết... Củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức mạng lưới khám, chữa bệnh sản phụ khoa và nhi khoa; những cơ sở không đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết theo quy định thì phải được kịp thời củng cố, tăng cường hoặc tạm thời không triển khai công tác đỡ đẻ. Quan tâm đầu tư cho các bệnh viện huyện ở xa trung tâm tỉnh để có thể thực hiện chăm sóc sản khoa toàn diện (mổ đẻ và truyền máu); Ưu tiên cho các nội dung về xử trí cấp cứu tai biến sản khoa, giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh.

c) Rà soát, củng cố, kiện toàn các Đơn nguyên sơ sinh thuộc khoa nhi đối với Bệnh viện đa khoa tỉnh và các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố.

d) Tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở khám, chữa bệnh công lập, tư nhân trên địa bàn để chấn chỉnh việc thực hiện Luật khám bệnh, chữa bệnh, Quy chế bệnh viện, Hướng dẫn Quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản và các quy định liên quan của Bộ Y tế; kiểm tra giấy phép hoạt động, phạm vi chuyên môn, điều kiện và năng lực thực tế về chăm sóc, cấp cứu sản khoa và sơ sinh.

đ) Chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh đẩy mạnh công tác chỉ đạo tuyến, chuyển giao hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến dưới về sản phụ khoa và nhi khoa; thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng thực hành về cấp cứu, hồi sức sản khoa, sơ sinh cho cán bộ y tế chuyên ngành sản phụ khoa, nhi khoa tuyến dưới. Tổ chức các hội thảo chuyên đề về hồi sức cấp cứu sản khoa, sơ sinh để chia sẻ kinh nghiệm. Đối với những đơn vị thường xảy ra tai biến sản khoa cần tổ chức tập huấn theo từng chuyên đề cụ thể; rà soát, đề xuất với cơ quan quản lý đầu tư nguồn lực để đáp ứng nhu cầu của công tác làm mẹ an toàn, cấp cứu, hồi sức sản khoa, sơ sinh.

e) Chỉ đạo đơn vị thực hiện công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ xây dựng tài liệu, kế hoạch và đẩy mạnh các hoạt động truyền thông giáo dục sức khoẻ về chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ sơ sinh và phòng, chống các tai biến sản khoa; tuyên truyền giáo dục y đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỹ năng giao tiếp cho nhân viên y tế.

g) Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sản phụ khoa và nhi khoa các tuyến thực hiện tốt các nội dung sau:

- Thực hiện đúng quy trình khám thai, phát hiện sớm các nguy cơ và tai biến có thể xảy ra đối với sản phụ và thai nhi trong quá trình mang thai để xử trí hoặc chuyển tuyến phù hợp; Theo dõi chặt chẽ trong quá trình chuyển dạ nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu nguy cơ để xử trí kịp thời. Thực hiện theo dõi chuyển dạ bằng biểu đồ chuyển dạ, đỡ đẻ đúng kỹ thuật, can thiệp thủ thuật, phẫu thuật đúng chỉ định. Thực hiện thường quy chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Bảo đảm cấp cứu, chuyển tuyến kịp thời hoặc mời y tế tuyến trên xuống hỗ trợ tại chỗ trong các trường hợp cần thiết. Tăng cường sự phối hợp các chuyên khoa trong chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh, đặc biệt trong việc xử lý cấp cứu, hồi sức sơ sinh.

- Tăng cường vai trò giám sát hỗ trợ kỹ thuật của công tác chỉ đạo tuyến về sản khoa trong đó ưu tiên hướng dẫn việc chăm sóc, theo dõi, xử trí trong và ngay sau đẻ đến 24 giờ, đặc biệt là xử trí cấp cứu chảy máu.

- Thực hiện tốt việc chăm sóc, theo dõi sản phụ và trẻ sơ sinh ngày đầu và tuần đầu sau đẻ đặc biệt là theo dõi tích cực trong 6 giờ đầu nhằm phát hiện sớm những bất thường của cả mẹ và con để xử trí kịp thời. Bảo đảm cho trẻ sơ sinh được tiêm vitamin K1, tiêm vắc xin phòng viêm gan B và các loại vắc xin khác thuộc Chương trình Tiêm chủng mở rộng.

- Tích cực triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, giảm quá tải bệnh viện; Thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra tinh thần, thái độ phục vụ của nhân viên y tế, đảm bảo chế độ trực đường dây nóng cũng như tuân thủ nghiêm quy chế bệnh viện, quy trình chuyên môn theo quy định của Bộ Y tế.

3. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Y tế đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện tăng cường chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ sơ sinh.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp Sở Y tế đẩy mạnh các hoạt động truyền thông chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh, phòng chống các tai biến sản khoa; tuyên truyền về làm mẹ an toàn và chăm sóc trẻ sơ sinh nói riêng, trẻ em trên các phương tiện thông tin đại chúng.

5. Các ban, ngành, tổ chức đoàn thể, các cơ quan báo, đài của tỉnh

Phối hợp với ngành Y tế tăng cường các hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức về chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ sơ sinh và phòng, chống các tai biến sản khoa đến các tầng lớp nhân dân với mục tiêu giảm tử vong mẹ và tử vong sơ sinh.

Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể, các đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lữ Quang Ngời

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu11/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2018
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 11/CT-UBND 2018 tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh giảm tử vong Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 11/CT-UBND 2018 tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh giảm tử vong Vĩnh Long
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu11/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýLữ Quang Ngời
        Ngày ban hành14/06/2018
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 11/CT-UBND 2018 tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh giảm tử vong Vĩnh Long

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 11/CT-UBND 2018 tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh giảm tử vong Vĩnh Long

              • 14/06/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực