Chỉ thị 11/CT-UBND

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2018 về chủ động triển khai biện pháp phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi do tỉnh Lai Châu ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 11/CT-UBND 2018 triển khai biện pháp phòng chống dịch bệnh cây trồng vật nuôi Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Lai Châu, ngày 16 tháng 11 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHỦ ĐỘNG TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG ĐÓI, RÉT, DỊCH BỆNH CHO CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI

Những năm qua, cùng với sự quan tâm vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, công tác phòng, chống đói, rét cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản của người dân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên một số nơi người dân vẫn còn chủ quan, chưa chủ động thực hiện các biện pháp chăm sóc, chống rét cho cây trồng, vật nuôi.

Theo cảnh báo của cơ quan Dự báo khí tượng thủy văn, thời tiết ngày càng có nhiều diễn biến bất thường, các đợt rét đậm, rét hại xảy ra nhiều và kéo dài trong vụ Đông Xuân. Để chủ động các biện pháp ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản vụ Đông Xuân trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Thường xuyên cập nhật về tình hình thời tiết, khí hậu; chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn, các đoàn thể và chính quyền cơ sở tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống đói, rét, cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản ngay từ đầu vụ, đặc biệt là việc thu gom, dự trữ thức ăn, tu bổ, sửa chữa chuồng trại và nuôi nhốt, chăm sóc gia súc.

- Giao trách nhiệm cụ thể cho từng phòng, ban chuyên môn và chính quyền cơ sở trong việc hướng dẫn, tuyên truyền và vận động Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản, trọng tâm tại các khu vực vùng cao, những nơi thường có thiệt hại do rét đậm, rét hại trong những năm gần đây. Thành lập các đoàn kiểm tra việc triển khai của các phòng, ban chuyên môn và chính quyền cơ sở. Xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cơ quan chuyên môn, chính quyền cơ sở đối với nơi để xảy ra thiệt hại (do rét gây ra) do chủ quan, thiếu trách nhiệm.

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và chính quyền cơ sở tiếp tục triển khai kế hoạch tiêm phòng vắc xin định kỳ cho đàn gia súc đảm bảo tiến độ, hiệu quả; thực hiện Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp & PTNT.

- Không hỗ trợ thiệt hại (cây trồng, vật nuôi, thủy sản chết do rét, đói, dịch bệnh) đối với những hộ gia đình không thực hiện biện pháp phòng, chống đói, rét cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn và chính quyền cơ sở.

Chủ tịch UBND huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng cây trồng, vật nuôi, thủy sản chết do đói, rét, dịch bệnh trên địa bàn, do chủ quan, lơ là hoặc chỉ đạo triển khai thực hiện chưa nghiêm túc, quyết liệt.

2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

- Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố chỉ đạo triển khai thời vụ sản xuất vụ Đông Xuân và các biện pháp phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của từng địa phương; chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với chính quyền cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản; tăng cường giám sát dịch, kiểm tra, đôn đốc công tác tiêm phòng vắc xin định kỳ cho gia súc và thực hiện Tháng vệ sinh, tiêu độc khử.

- Kiểm tra việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét cho cây trồng, vật nuôi và thủy sản của UBND các huyện, thành phố tới thôn, bản, hộ gia đình; báo cáo tình hình triển khai về UBND tỉnh trước khi đợt rét đậm, rét hại đầu tiên xảy ra.

- Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, phối hợp với các cơ quan truyền thông kịp thời thông tin cảnh báo đến UBND các huyện, thành phố và người dân khi có đợt rét dự báo xảy ra; đề xuất, tham mưu UBND tỉnh các biện pháp xử lý khi thời tiết có diễn biến bất thường, dịch bệnh xảy ra. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị này.

3. Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tổng biên tập Báo Lai Châu và Thủ trưởng các tổ chức đoàn thể Nhân dân:

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn kiến thức về các biện pháp phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho vật nuôi, động vật thủy sản; kịp thời đưa các thông tin cảnh báo rét đến người dân.

Căn cứ nội dung Chỉ thị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Tổng biên tập Báo Lai Châu; Thủ trưởng các tổ chức đoàn thể và các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai và thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để nắm bắt, chỉ đạo kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Bộ NN&PTNT;
- TT. Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐ, CV các khối;
- Lưu: VT, NLN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trọng Quảng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu11/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2018
Ngày hiệu lực16/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 11/CT-UBND 2018 triển khai biện pháp phòng chống dịch bệnh cây trồng vật nuôi Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 11/CT-UBND 2018 triển khai biện pháp phòng chống dịch bệnh cây trồng vật nuôi Lai Châu
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu11/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýLê Trọng Quảng
        Ngày ban hành16/11/2018
        Ngày hiệu lực16/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 11/CT-UBND 2018 triển khai biện pháp phòng chống dịch bệnh cây trồng vật nuôi Lai Châu

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 11/CT-UBND 2018 triển khai biện pháp phòng chống dịch bệnh cây trồng vật nuôi Lai Châu

              • 16/11/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/11/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực