Chỉ thị 11/CT-UBND

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác đảm bảo an toàn trong thiết kế và thi công nhà xưởng sản xuất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Chỉ thị 11/CT-UBND 2019 tăng cường đảm bảo an toàn thi công nhà xưởng sản xuất Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 5 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN TRONG THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Trong những năm qua, hoạt động đầu tư xây dựng công trình nhà xưởng sản xuất ở các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển về số lượng, đa dạng về loại công trình, nhiều công trình có quy mô, công suất lớn.

Để tăng cường công tác an toàn, nhằm hạn chế tối đa sự cố công trình trong thi công xây dựng công trình trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn về xây dựng, các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng công trình và các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xây dựng công trình Nhà xưởng sản xuất trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Đối với nhà thầu thiết kế xây dựng, thẩm tra thiết kế:

1.1. Tường bao Nhà xưởng sản xuất phải được tính toán đy đủ tải trọng ngang tác dụng lên tường (gồm gió đẩy và gió hút), tải trọng ngang trong lúc thi công. Nếu tường bao xây bằng gạch phải có hệ khung chèn bê tông cốt thép (sườn đứng và sườn ngang) và có chỉ dẫn kỹ thuật thi công phù hợp tải trọng thiết kế, trong đó phải đảm bảo mỗi đợt thi công tường bao xong phải chịu được tải trọng ngang mới được tháo hệ thống chống đỡ tường.

1.2. Thiết kế phải chỉ dẫn liên kết giữa tường gạch với sườn tường bê tông cốt thép, đảm bảo liên kết phù hợp, chắc chắn.

1.3. Nhà thầu thiết kế thực hiện việc giám sát tác giả đầy đủ và báo cáo theo từng đợt cho cơ quan chuyên môn về xây dựng khi cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư.

2. Đối với nhà thầu thi công xây dựng:

2.1. Thực hiện đầy đủ Hướng dẫn số 1496/SXD-CCGD ngày 17/7/2018 về việc Hướng dẫn An toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế của Sở Xây dựng.

2.2. Lập biện pháp kỹ thuật thi công trình đầy đủ, trong đó quy định cụ thể các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, máy, thiết bị, bản thân công trình và công trình lân cận trình chủ đầu tư phê duyệt và thực hiện đúng đầy đủ theo biện pháp đã được phê duyệt.

2.3. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chỉ dẫn kỹ thuật thi công tường bao của hồ sơ thiết kế. Thi công chiều cao mỗi đợt không được vượt quy định của hồ sơ thiết kế. Chỉ được tháo hệ thống chống đỡ thi công sau khi khối xây, sườn tường BTCT đảm bảo cường độ chịu lực.

3. Đối với chủ đầu tư:

3.1. Tổ chức thực hiện việc giám sát thi công công trình, phê duyệt biện pháp thi công và kiểm tra việc chấp hành biện pháp thi công của Nhà thầu thi công xây dựng, các yêu cầu kỹ thuật đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng của Nhà thầu thi công xây dựng.

3.2. Thường xuyên đôn đốc việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình theo quy định và kịp thời điều chỉnh, bsung các biện pháp này khi cần thiết.

3.3. Yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng tổ chức thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng công trình đúng quy định của pháp luật.

3.4. Rà soát công tác tổ chức thi công, kịp thời chấn chỉnh và chỉ đạo các nhà thầu (tư vấn giám sát, thiết kế, thi công xây dựng) thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình quy định tại Thông tư 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng Quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

4. Đối với cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan chuyên môn về xây dựng:

4.1. Tăng cường công tác thẩm định trong cấp giấy phép, có đánh giá về an toàn thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật của thiết kế.

4.2. Tăng cường kiểm tra công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình theo quy định tại Điều 8 Thông tư 04/2017/TT-BXD. Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng công trình phải có nội dung đánh giá về an toàn lao động.

4.3. Xử lý nghiêm các chủ thể vi phạm quy định của pháp luật về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; cương quyết dừng thi công, dừng sử dụng máy, thiết bị khi phát hiện vi phạm về an toàn lao động.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế;
- Ban QL Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh;
- Các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh;
- Các đơn v
tư vấn và thi công trên địa bàn tỉnh;
- Báo Thừa Thiên Huế, Đài PT-TH tỉnh;
- VPUBND: LĐ, CV: ĐTXD, XD, CTTĐT;
- Lưu: VT, XDHT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thiên Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu11/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/05/2019
Ngày hiệu lực29/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 11/CT-UBND 2019 tăng cường đảm bảo an toàn thi công nhà xưởng sản xuất Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 11/CT-UBND 2019 tăng cường đảm bảo an toàn thi công nhà xưởng sản xuất Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu11/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýPhan Thiên Định
        Ngày ban hành29/05/2019
        Ngày hiệu lực29/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 11/CT-UBND 2019 tăng cường đảm bảo an toàn thi công nhà xưởng sản xuất Thừa Thiên Huế

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 11/CT-UBND 2019 tăng cường đảm bảo an toàn thi công nhà xưởng sản xuất Thừa Thiên Huế

             • 29/05/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/05/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực