Chỉ thị 11/CT-UBND

Chỉ thị 11/CT-UBND tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp hè và thời gian còn lại năm 2013 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2013 bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp hè tại Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 5 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG DỊP HÈ VÀ THỜI GIAN CÒN LẠI NĂM 2013

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”, Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông; thời gian qua các cấp ủy, chính quyền, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể các cấp đã tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng; khắc phục về kết cấu hạ tầng giao thông, bảo đảm giao thông thông suốt êm thuận; triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông nên đã đạt được một số kết quả tích cực, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông trong 5 tháng đầu năm diễn biến hết sức phức tạp, mặc dù có số vụ giảm nhưng số người chết, số người bị thương đã tăng cao so với cùng kỳ năm trước (so với cùng kỳ giảm 169 vụ, tăng 26 người chết, tăng 35 người bị thương). Trong đó, đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông từ rất nghiêm trọng đến đặc biệt nghiêm trọng xảy ra gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhà nước, của nhân dân.

Để tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông, phấn đấu thực hiện mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí từ 5 – 10% theo chỉ đạo của Chính phủ. Trong dịp hè và thời gian còn lại của năm 2013, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và các địa phương triển khai thực hiện mạnh mẽ các giải pháp, đẩy mạnh các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông với các nội dung sau:

1. Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp các ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các cơ quan thông tin truyền thông, báo chí đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa cho mọi đối tượng người tham gia giao thông; đẩy mạnh thực hiện vận động “Văn hóa giao thông” trong cộng đồng; “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông cho người đi bộ; đẩy mạnh chiến dịch tuyên truyền và cao điểm xử lý vi phạm về sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm trên địa bàn tỉnh.

2. Các cơ quan, tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế xây dựng chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông” và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 38/KH-TU ngày 29/01/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được ban hành kèm theo Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 06/4/2013 của UBND tỉnh.

Ban ATGT của các địa phương tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong đó lưu ý kiểm soát chặt chẽ các điều kiện an toàn, cứu hộ cứu nạn của tuyến hoạt động đường thủy tại các khu thăm quan, vui chơi, giải trí; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; triển khai mạnh mẽ các hoạt động theo hướng dẫn của Ban An toàn giao thông tỉnh; rà soát, kiểm tra và đề xuất các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, khắc phục về kết cấu hạ tầng giao thông và các vị trí có nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

3. Công an tỉnh: chỉ đạo, huy động tối đa lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động, công an các địa phương và tăng cường phương tiện, trang thiết bị về nghiệp vụ đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông; kiểm soát và ngăn chặn các nguy cơ gây tai nạn giao thông đối với các phương tiện xe mô tô, xe khách, xe tải và container.

- Tổ chức ra quân triển khai Kế hoạch cao điểm hè 2013 bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: chạy quá tốc độ  quy định; đi sai làn đường, phần đường; tránh, vượt sai quy định; không bảo đảm các điều kiện an toàn kỹ thuật phương tiện; vi phạm nồng độ cồn hoặc sử dụng các chất kích thích khác; chở quá số người quy định; đón, trả khách không đúng nơi quy định; không đội mũ bảo hiểm …; Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa tại các bến đò ngang, bến thuyền du lịch và khu vực hồ Truồi.

- Tăng cường chỉ đạo và duy trì hoạt động của Tổ công tác đặc biệt bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm thường xuyên, liên tục; điều động tăng cường cán bộ cảnh sát giao thông cho các địa phương, địa bàn có số vụ tai nạn giao thông cao, để đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

4. Sở Giao thông vận tải: chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về hoạt động vận tải của các bến xe, chủ phương tiện và người lái phương tiện; kiên quyết đình chỉ hoạt động của các phương tiện, người lái phương tiện không thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn giao thông ngay từ trước khi xe xuất bến; tăng cường phối hợp với các lực lượng Công an triển khai các hoạt động liên ngành theo Quy chế phối hợp số 137/QC-LN để xử lý nghiêm hành vi vi phạm chở hàng quá khổ, quá tải trọng cho phép trên các Quốc lộ, tỉnh lộ; kiên quyết buộc phải hạ tải và chỉ cho lưu hành tiếp khi chở hàng đúng trọng tải và khổ giới hạn quy định.

- Chỉ đạo các đơn vị Quản lý đường bộ, Thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm hành lang an toàn đường bộ, bảo vệ công trình giao thông, bảo đảm an toàn giao thông tại các công trình vừa thi công vừa khai thác trên đường bộ; khắc phục kịp thời các hư hỏng, xuống cấp, không bảo đảm an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông nhất là tại các điểm giao cắt đường bộ, đường sắt, các vị trí tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

- Phối hợp với các ban ngành liên quan, Hiệp hội vận tải ô tô để tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho lái xe, cảnh báo những hậu quả của tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện ô tô gây ra, các biện pháp phòng ngừa tai nạn…để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

5. Sở Giáo dục - Đào tạo và Đại học Huế tăng cường các hoạt động giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho mọi đối tượng học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông; nhân rộng nhiều mô hình học sinh, sinh viên phối hợp tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông; thực hiện các biện pháp mạnh ngăn chặn học sinh chưa đủ tuổi, chưa có Giấy phép lái xe điều khiển mô tô, xe gắn máy đến trường; tăng cường các hoạt động ngoại khóa trong dịp hè để tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông.

6. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các đài Phát thanh - Truyền hình địa phương tăng cường thời lượng phát sóng, xây dựng các bản tin an toàn giao thông, xây dựng các phóng sự, chuyên đề, chuyên mục, tin bài kịp thời đưa tin về tình hình trật tự an toàn giao thông, nêu gương người tốt, việc tốt và lên án, phê phán mạnh mẽ những hành vi vi phạm, thiếu trách nhiệm trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu Chiến Binh tỉnh tăng cường phối hợp và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến các hội viên, đoàn viên, người lao động thuộc tổ chức mình gương mẫu chấp hành và không vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông khi tham gia giao thông; xây dựng các mô hình điểm về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu các cơ quan, ban ngành, các địa phương khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách; giao Ban An toàn giao thông tỉnh kiểm tra, đôn đốc thực hiện và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện để chỉ đạo, giải quyết kịp thời./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu11/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2013
Ngày hiệu lực24/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2013 bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp hè tại Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2013 bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp hè tại Huế
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu11/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành24/05/2013
        Ngày hiệu lực24/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2013 bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp hè tại Huế

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2013 bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp hè tại Huế

           • 24/05/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/05/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực