Chỉ thị 11/CT-UBND

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2015 về tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam

Nội dung toàn văn Chỉ thị 11/CT-UBND trách nhiệm thủ trưởng hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin Hà Nam 2015


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Hà Nam, ngày 25 tháng 11 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN TRONG HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH HÀ NAM

Thực hiện Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Chỉ thị số 15/2012/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

Thời gian qua, hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin và công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực công nghệ thông tin của tỉnh đã được đầu tư bổ sung, nâng cấp đảm bảo cho hoạt động quản lý, điều hành, việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh bước đầu đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, việc chỉ đạo, điều hành hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của một số cơ quan vẫn còn những tồn tại, hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là các dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp, giải quyết thủ tục hành chính chậm được cải thiện. Nguyên nhân là do Thủ trưởng cơ quan chưa chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, chưa khai thác sử dụng triệt để hệ thống hạ tầng, phần mềm đã được trang bị…

Để tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước; đảm bảo đúng theo lộ trình thực hiện Chính phủ điện tử. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện, thành phố:

Tăng cường trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin; chỉ đạo quyết liệt thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin thuộc lĩnh vực cơ quan, địa phương mình quản lý, điều hành:

- Phải tổ chức chỉ đạo và thực hiện việc khai thác sử dụng tối đa hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin, phần mềm, phần cứng, thông tin, dữ liệu đã có để phát huy cao hiệu quả ứng dụng CNTT tại cơ quan;

- Tăng cường trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng thông qua việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành (VSDOffice); sử dụng thư điện tử (@hanam.gov.vn) theo đúng quy định; cập nhật thông tin về hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh; cung cấp thông tin hữu ích phục vụ người dân và doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;

- Từ tháng 12/2015, các cơ quan phải chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện thí điểm thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan, ứng dụng phần mềm một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến và các phần mềm khác theo nội dung Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Hàng năm, xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan gắn liền với chương trình cải cách hành chính và qua đó đánh giá về mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Thủ trưởng (người đứng đầu) với kết quả thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan.

2. Giao Sở Nội vụ khi đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và chấm điểm thi đua của các cơ quan hàng năm phải có tiêu chí thi đua gắn với kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước.

3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị này; tổng hợp và chấm điểm kết quả ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan báo cáo UBND tỉnh định kỳ 6 tháng và hàng năm.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu11/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/11/2015
Ngày hiệu lực25/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 11/CT-UBND trách nhiệm thủ trưởng hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin Hà Nam 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 11/CT-UBND trách nhiệm thủ trưởng hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin Hà Nam 2015
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu11/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýNguyễn Xuân Đông
        Ngày ban hành25/11/2015
        Ngày hiệu lực25/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 11/CT-UBND trách nhiệm thủ trưởng hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin Hà Nam 2015

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 11/CT-UBND trách nhiệm thủ trưởng hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin Hà Nam 2015

           • 25/11/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/11/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực