Chỉ thị 12/2015/CT-UBND

Chỉ thị 12/2015/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Chỉ thị 12/2015/CT-UBND quản lý thuốc bảo vệ thực vật Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2015/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 22 tháng 9 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tình trạng kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) không rõ nguồn gốc, không đúng kỹ thuật, lạm dụng thuốc diệt cỏ gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe con người và vật nuôi.

Để quản lý hoạt động kinh doanh và sử dụng thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh có hiệu quả, giảm thiểu tác động xấu của thuốc BVTV đến sức khỏe con người, vật nuôi và môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc kinh doanh, sử dụng thuốc BVTV.

b) Phối hợp với Đài phát thanh - Truyền hình, Báo Bắc Kạn tuyên truyền cho nhân dân sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả; các quy trình sản xuất rau, quả, chè an toàn; vệ sinh an toàn lao động và các quy định của pháp luật về quản lý thuốc BVTV.

c) Phối hợp với các cấp, các ngành liên quan tăng cường kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác quản lý thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh.

d) Chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và BVTV thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật về việc kinh doanh thuốc BVTV cho các cơ sở kinh doanh; thực hiện đúng quy định về cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV; hướng dẫn các cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật thực hiện cam kết không buôn bán thuốc BVTV cấm sử dụng ở Việt Nam, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục, thuốc quá hạn sử dụng, thuốc kém chất lượng; tập huấn hướng dẫn người dân áp dụng các quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) và kỹ thuật sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả.

2. Sở Công thương

Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm, đúng pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và quy định của pháp luật về quản lý kinh doanh và sử dụng thuốc BVTV; thông tin kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về kinh doanh và sử dụng thuốc BVTV trên địa bàn.

b) Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT trong tuyên truyền kiến thức và pháp luật về kinh doanh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

5. Các Sở, Ngành có liên quan

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh trong việc quản lý kinh doanh và sử dụng thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cách sử dụng thuốc BVTV, tác hại của việc lạm dụng thuốc BVTV trong sản xuất nông, lâm nghiệp đến các đoàn viên, hội viên.

b) Khuyến khích, vận động hội viên tích cực tham gia phát hiện, tố giác và phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn các trường hợp lợi dụng sự kém hiểu biết của nhân dân để trục lợi, thu lời bất chính từ việc kinh doanh thuốc BVTV kém chất lượng, thuốc giả, thuốc cấm sử dụng ở Việt Nam.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, thống kê cơ sở kinh doanh thuốc BVTV trên địa bàn; tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định theo pháp luật về kinh doanh thuốc BVTV; xử lý nghiêm, có tính răn đe đối với các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm.

b) Chủ động sử dụng nguồn ngân sách của địa phương để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn cho người dân cách sử dụng thuốc BVTV trong sản xuất nông, lâm nghiệp, đặc biệt là việc sử dụng thuốc trừ cỏ.

c) Giao trách nhiệm cho UBND các xã, phường, thị trấn quản lý chặt chẽ việc kinh doanh và sử dụng thuốc BVTV trên địa bàn; phối hợp với Trạm Trồng trọt và BVTV huyện, thành phố rà soát, thống kê và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc BVTV cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

d) Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tình trạng kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy định xảy ra trên địa bàn quản lý.

e) Định kỳ sáu tháng, hàng năm Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm báo cáo công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh, quảng cáo, sử dụng thuốc BVTV trên địa bàn, đồng thời kiến nghị biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước đối với việc sử dụng thuốc BVTV về UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp).

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2015/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu12/2015/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/09/2015
Ngày hiệu lực02/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2015/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 12/2015/CT-UBND quản lý thuốc bảo vệ thực vật Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 12/2015/CT-UBND quản lý thuốc bảo vệ thực vật Bắc Kạn
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu12/2015/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýLý Thái Hải
        Ngày ban hành22/09/2015
        Ngày hiệu lực02/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 12/2015/CT-UBND quản lý thuốc bảo vệ thực vật Bắc Kạn

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 12/2015/CT-UBND quản lý thuốc bảo vệ thực vật Bắc Kạn

              • 22/09/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/10/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực