Chỉ thị 12/CT-UBND

Chỉ thị 12/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước các tháng cuối năm 2013 tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Chỉ thị 12/CT-UBND 2013 chỉ đạo nhiệm vụ tài chính ngân sách Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Quảng Nam, ngày 12 tháng 07 năm 2013

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CÁC THÁNG CUỐI NĂM 2013

Để thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ, Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ theo đúng nội dung chỉ đạo, thẩm quyền quy định và phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

- Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với đơn vị, địa phương triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết hàng tồn kho, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hoá. Tăng cường công tác quản lý thị trường, xử lý nghiêm tình trạng gian lận thương mại.

- Cục Thuế chỉ đạo, thực hiện kịp thời chính sách miễn, giảm, giãn thời hạn nộp thuế cho các doanh nghiệp theo quy định. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Nam theo dõi, hướng dẫn các ngân hàng thương mại triển khai các giải pháp tín dụng theo quy định để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh chủ trì tham mưu, thực hiện các giải pháp để đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai dự án.

2. Tăng cường quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế

a) Cục thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành, địa phương, triển khai thực hiện:

- Rà soát phân tích kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm, dự báo, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu của từng ngành, từng lĩnh vực để có giải pháp tổ chức tăng thu trong 6 tháng cuối năm.

- Rà soát, nắm chắc các đối tượng, nguồn thu ngân sách, tình hình nợ đọng thuế, đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm quản lý, khai thác triệt để các nguồn thu; phấn đấu thu ở các lĩnh vực, ngành nghề có khả năng tăng thu.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách Nhà nước. Quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế.

b) Các địa phương, đơn vị thực hiện nộp các khoản thu vào ngân sách nhà nước theo kết luận, kiến nghị của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra và các cơ quan bảo vệ pháp luật khác.

3. Tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả

a) Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm Quyết định số 4123/QĐ-UBND ngày 14/12/2012 của UBND tỉnh về một số chủ trương biện pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. Tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư phát triển, theo dõi tham mưu UBND tỉnh quyết định điều chuyển vốn của các công trình, hạng mục mới nhưng đến 20/7/2013 chưa có hồ sơ giao dịch với Kho bạc Nhà nước và xử lý các dự án thuộc vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ vi phạm tiến độ theo cam kết.

- Các địa phương, đơn vị liên quan triển khai các biện pháp, chế tài để thu hồi các khoản nợ tạm ứng xây dựng cơ bản theo quy định. Xử lý nghiêm và thực hiện tính lãi đối với các khoản tạm ứng cho nhà thầu chậm thanh toán theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 194/UBND-KTTH ngày 16/01/2013.

b) Rà soát, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi thường xuyên

- Sở Tài chính theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên của 7 tháng cuối năm 2013 theo Công văn số 2075/UBND-KTTH ngày 10/6/2013 của UBND tỉnh.

- Các ngành, địa phương chủ động tự rà soát, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, thực hiện cắt giảm, chưa thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết…. UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, trường hợp giảm thu so với dự toán, phải chủ động sử dụng các nguồn lực tài chính của địa phương để bù đắp. UBND tỉnh sẽ không bổ sung kinh phí ngoài dự toán (trừ trường hợp được UBND tỉnh bổ sung chức năng, nhiệm vụ và thực hiện nhiệm vụ đột xuất, cấp bách khi có chủ trương của UBND tỉnh).

- Cơ quan tài chính và Kho bạc Nhà nước các cấp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chi ngân sách Nhà nước, bảo đảm sử dụng ngân sách đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả và theo đúng chế độ quy định.

* Định kỳ ngày 20 hằng tháng: các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố báo cáo UBND tỉnh tình hình, kết quả triển khai thực hiện (thông qua Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư). Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở kế hoạch và Đầu tư theo dõi, kiểm tra, đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị này tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh hằng tháng

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai nghiêm Chỉ thị này và có kế hoạch cụ thể trong chỉ đạo, điều hành để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2013./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Phước Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu12/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2013
Ngày hiệu lực12/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 12/CT-UBND 2013 chỉ đạo nhiệm vụ tài chính ngân sách Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 12/CT-UBND 2013 chỉ đạo nhiệm vụ tài chính ngân sách Quảng Nam
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu12/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýLê Phước Thanh
        Ngày ban hành12/07/2013
        Ngày hiệu lực12/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 12/CT-UBND 2013 chỉ đạo nhiệm vụ tài chính ngân sách Quảng Nam

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 12/CT-UBND 2013 chỉ đạo nhiệm vụ tài chính ngân sách Quảng Nam

           • 12/07/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/07/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực