Chỉ thị 12/CT-UBND

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2014 triển khai chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty nông, lâm nghiệp do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 12/CT-UBND 2014 thực hiện 30-NQ/TW nâng cao hiệu quả hoạt động Công ty nông lâm nghiệp Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2014

 

CHỈ THỊ

TRIỂN KHAI CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 30-NQ/TW NGÀY 12 THÁNG 3 NĂM 2014 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC SẮP XẾP, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NÔNG, LÂM NGHIỆP

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2003 của Bộ Chính trị khóa IX về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông lâm trường quốc doanh; Thành phố đã tích cực tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ và đạt được kết quả quan trọng. Công tác quản lý sử dụng đất nông nghiệp, đất rừng phòng hộ được củng cố, rà soát hiện trạng và lập quy hoạch sử dụng đất gắn với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố.

Thành phố đã chuyển đổi 7 Nông trường quốc doanh thành 2 công ty TNHH một thành viên hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, đang thực hiện giải thể 1 Nông trường; tiếp tục thực hiện sắp xếp theo phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đã triển khai công tác xác định ranh giới, cắm mốc thực địa, lập bản đồ địa chính tương đương 84% diện tích doanh nghiệp sử dụng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tương đương 31% diện tích đất doanh nghiệp sử dụng để thực hiện thủ tục chuyển sang thuê. Đến nay diện tích đất doanh nghiệp đang quản lý sử dụng không còn trường hợp cho thuê, cho mượn.

Tuy nhiên, một số nội dung theo yêu cầu Nghị quyết còn chưa đạt được: công tác xác định ranh giới, cắm mốc thực địa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa hoàn thành; còn khoảng 43 ha bị lấn chiếm, còn tranh chấp chưa được giải quyết dứt điểm. Việc theo dõi quản lý của doanh nghiệp đối với các hộ nhận khoán còn hạn chế: một số trường hợp sử dụng đất không đúng quy hoạch, hợp đồng; tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng, tự ý sang nhượng...Việc áp dụng giá thuê đất giao cho các doanh nghiệp còn vướng mắc.

Nhằm phát huy các thành quả đã đạt được, triển khai thực hiện chủ trương tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở ngành, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn thực hiện các nội dung như sau:

1. Giao Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính:

Căn cứ thực trạng các doanh nghiệp, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch sử dụng đất của Thành phố để xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Bộ Chính trị về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; trình Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 15 tháng 7 năm 2014.

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai thực hiện sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp theo phương án tổng thể (giai đoạn sau 2015) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đôn đốc Ban Thanh lý Nông trường Láng Le thực hiện các thủ tục giải thể và kết thúc giải thể trình Ủy ban nhân dân Thành phố trong năm 2014.

2. Giao Sở Tài nguyên và môi trường phối hợp với Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn và Ủy ban nhân dân quận-huyện:

Tiếp tục rà soát, lập và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với quy hoạch chung của Thành phố, quận - huyện. Xác định rõ diện tích, mục đích sử dụng từng loại đất; đề xuất chuyển giao đất và hồ sơ đất không có nhu cầu sử dụng, hiệu quả sử dụng thấp, chuyển sang trồng rừng phòng hộ, trường hợp vi phạm Luật Đất đai được chuyển về địa phương, đơn vị quản lý xử lý theo quy định.

Đẩy nhanh tiến độ xác định ranh giới, cắm mốc thực địa, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê với các doanh nghiệp, các đối tượng được giao quản lý sử dụng theo quy định của luật Đất đai.

Hoàn thành các nội dung công việc trên trong năm 2014.

3. Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế Thành phố, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn nghiên cứu đề xuất về thời hạn, giá thuê đất của các doanh nghiệp.

4. Chế độ báo cáo

Các Sở ngành, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn định kỳ sáu tháng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công, gửi Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp tổng hợp, soạn thảo báo cáo của Ủy ban nhân dân Thành phố gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 30/6 và ngày 31/12 hàng năm.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện có liên quan, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Thành ủy;
- TTUB: CT, các PCT;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở TN và MT; Sở Tài chính; Ban ĐMQLDN;
- UBND huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Bình Tân, Cần Giờ, Quận 9;
- Tổng Cty Nông nghiệp SG-TNHH 1TV ;
- VPUB: CPVP; Các Phòng CV;
- Lưu: VT, (CNN-Tg) MH

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Mạnh Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu12/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/06/2014
Ngày hiệu lực24/06/2014
Ngày công báo15/07/2014
Số công báoSố 39
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 12/CT-UBND 2014 thực hiện 30-NQ/TW nâng cao hiệu quả hoạt động Công ty nông lâm nghiệp Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 12/CT-UBND 2014 thực hiện 30-NQ/TW nâng cao hiệu quả hoạt động Công ty nông lâm nghiệp Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu12/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Mạnh Hà
        Ngày ban hành24/06/2014
        Ngày hiệu lực24/06/2014
        Ngày công báo15/07/2014
        Số công báoSố 39
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 12/CT-UBND 2014 thực hiện 30-NQ/TW nâng cao hiệu quả hoạt động Công ty nông lâm nghiệp Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 12/CT-UBND 2014 thực hiện 30-NQ/TW nâng cao hiệu quả hoạt động Công ty nông lâm nghiệp Hồ Chí Minh

           • 24/06/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/07/2014

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/06/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực